0.7 C
Alajärvi
tiistai 23.4.2024
MAINOS

Alajärvelle, Soiniin ja Lappajärvelle avustusta kouluissa tehtävään nuorisotyöhön

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet avustusta kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön vahvistamiseksi. Avustuksella pyritään vähentämään koronapandemian aikaisten rajoitusten kielteisiä vaikutuksia nuoriin ja tuetaan Ukrainasta Suomeen saapuneita nuoria.

Aluehallintovirastot ovat tehneet päätökset erityisavustuksista, joilla tuetaan kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää nuorisotyötä. Avustusta myönnettiin valtakunnallisesti seitsemän miljoonaa euroa 152 toimijalle.

MAINOS

Koulujen ja oppilaitosten nuorisotyöhön myönnetyn avustuksen tavoitteena on tukea nuoria koronapandemian jälkeisessä tilanteessa, vahvistaa nuorten hyvinvointia ja kiinnittymistä koulu- ja oppilaitosyhteisöön sekä ehkäistä syrjäytymistä. Avustusta voi käyttää myös Ukrainasta sodan vuoksi Suomeen saapuneiden nuorten tukemiseen ja integroimiseen koulu- ja oppilaitosyhteisöön.

Avustuksen saajat voivat käyttää avustusta toiminnassaan kahden vuoden ajan. Avustettava toiminta voi olla kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää nuorisotyötä sekä sen toimintamallien vahvistamista ja vakinaistamista.

Nuorisotyö vahvistaa koulujen ja oppilaitosten kasvattajayhteisöä ja koulun yhteyttä nuorten vapaa-aikaan. Koulu- ja oppilaitosnuorisotyö tukee nuorten kasvua, itsenäistymistä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä koulun arjessa.

Nuorisotyöntekijän ja nuoren kohtaaminen perustuu aina vapaaehtoisuuteen – nuori saa tarvitsemaansa tukea, mutta voi tulla kohdatuksi myös ilman erityistä syytä.

Alajärvi on saanut avustusta Aitoa kohtaamista -hankkeeseen 35000 euroa nuorisotyöhön kouluissa. Hakemuksella haettiin kahta koulunuorisotyöntekijää Alajärven kaupungin järjestämään perusopetukseen. Työ on välittävää ja välitöntä kohtaamista oppilaitoksissa ja vapaa-ajalla nuorisotyön menetelmin.

Lisää voimavaroja koulunuorisotyöhön Lappajärven -malliin myönnettiin niin ikään 35000 euroa. Koulunuorisotyöntekijä toimii Lappajärven kunnan oppilaitoksissa; yläkoulussa, lukiossa ja Järviseudun ammatti-instituutissa Lappajärven toimipisteessä.

Nuorisotyöntekijä toimii nuorten kasvun ja kehityksen tukena vahvistaen yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja nuorten hyvinvointia nuorisotyön keinoin. Koulunuorisotyöntekijä on osa oppilaitoksen henkilökuntaa ja kuuluu yhteisöllisen opiskeluhuollon ryhmään sekä tekee tiivistä yhteistyötä eri nuorisotoimijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Soinin nuorten uudet tuulet -hanke sai nuorisotyöhön koulussa 17500 euroa. Soinilaiset nuoret ovat saaneet osansa yhteiskunnassa ja koko maailmassa vaikuttaneista negatiivisista asioista. Aikaisemmin Soinissa on ollut sekä perhetyöntekijä, että merkkari (psyk. sairaanhoitaja) koulun arjessa, mutta tämä yhteistyö on loppunut.

Koulunuoristyötä tarvitaan tukemaan nuoria tänä vaikeana aikana. Nuoristyöntekijä tulisi työskentelemään koululla kahtena työpäivänä viikossa ja tekisi tiivistä yhteistyötä koulun henkilökunnan kanssa nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät