25.6 C
Alajärvi
perjantai 24.5.2024
MAINOS

Epävarmuus painaa vahvasti maakunnan pk-yritysten suhdanneodotuksia

Pk-yritysten odotukset ovat laskeneet selvästi loppuvuodesta. Yritysten heikentyneisiin näkymiin lähiajan suhdannekehityksestä ovat vaikuttaneet muun muassa Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen aiheuttama hintojen nousun kiihtyminen.

Euroopan keskuspankki on aloittanut nopeat koronnostot ja energiamarkkina on myllerryksessä. Myönteistä on, että valtaosa yrityksistä aikoo pitää kiinni henkilöstöstään.

MAINOS

Viime vuoden poikkeuksellinen tilanne heijastui suoraan pk-yritysten näkymiin lähiajan suhdannekehityksestä. Kevään pk-yritysbarometrissa yritysten suhdanneodotuksia ja investointiaikeita kuvaavat saldoluvut jatkoivat edelleen laskuaan jo valmiiksi negatiivisista lukemista. Puolet pk-yrityksistä arvioi suhdanteiden kuitenkin pysyvän samana.

Etelä-Pohjanmaalla yleistä suhdannenäkymää kuvaava saldoluku sukelsi lukemaan -38, kun koko maassa se oli -18.

– Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien alueen yleinen suhdannenäkymä on selvästi koko maan ja lähialueiden tasoa heikompi. Myös arviot työllisyyden, liikevaihdon, kannattavuuden sekä investointien arvon ja innovaatioiden osalta jäävät sekä koko maan että lähialueiden tasosta, kertoo Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtajan sijainen Jussi-Pekka Kurikka.

Eteläpohjalaisten yritysten nopeasta reagointikyvystä kertoo se, että täällä on otettu muuta maata aktiivisemmin käyttöön uusia energialähteitä sähkön hinnan noustessa.

Kolmannes sähkönsäästötoimenpiteisiin ryhtyneistä yrityksistä kertoi ottaneensa käyttöön uusia energialähteitä, kun koko maan vastaava lukema oli kymmenen prosenttiyksikköä vähemmän. – Tämä kuvastaa hyvin sitä, että vaikka suhdanneodotukset erinäisistä syistä johtuen ovat matalalla, niin eteläpohjalainen yrittäjä ei jää kuitenkaan toimettomana paikalleen, Kurikka toteaa.

Pk-yritysbarometrin julkistavat kaksi kertaa vuodessa Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö. Tällä kertaa kyselyyn vastasi 268 yritystä Etelä-Pohjanmaan alueella ja 4 650 yritystä koko Suomessa. Vastausaika oli joulukuun 2022 puolivälistä tammikuun 2023 puoliväliin.

Epävarmuus on vähentänyt ulkoisen rahoituksen käyttöä

Epävarmuus tulevasta vaikeuttaa rahoituksen saatavuutta ja nyt toimintaympäristön ennustettavuus on heikentynyt nopeasti. Rahoittajien luottopolitiikka on pk-barometrin mukaan kiristynyt.

Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten on vaativinta saada tarvitsemaansa ulkopuolista rahoitusta. Näistä yrityksistä 57 prosenttia kertoo pankkirahoituksen edellyttäneen Finnveran takausta. Ulkoisen rahoituksen käyttö on hieman vähentynyt, koska pääosa yrityksen rahoitustarpeista liittyy yrityksen kasvuun ja sitä heikentää epävarmuus ja kustannusten nousu.

– Epävarmuuden ja kustannustietoisuuden keskellä on uskallettava rakentaa tulevaisuutta. On aiempaakin tärkeämpää turvata tulevaisuuteen tähtäävien investointien ja kasvuhankkeiden rahoitus. Finnvera on varautunut lisäämään kasvuhakuisten ja investoivien yritysten rahoitusta lainoin ja takauksin.

– Tuomme markkinoille täsmäratkaisuja yritysten kasvun ja kansainvälistymisen vauhdittamiseksi. Juuri voimaan tulleen lakimuutoksen ansiosta voimme rahoittaa suorilla ostajaluotoilla vientikaupoissa myös suomalaisten viejien ulkomaisia asiakkaita, sanoo aluepäällikkö Kari Hytönen Finnverasta.

Yrityksen arvon kehitystä seuraa joka toinen

Alueeltamme vastanneista pk-yrityksistä 49 prosenttia seuraa aktiivisesti yrityksen arvon kehitystä. Lukema on noussut vuoden takaisesta kolmella prosenttiyksiköllä.

Tämä kertoo siitä, että yrityksen myyntiin on alettu henkisesti valmistautua, vaikka asia ei vielä ajankohtainen olisikaan, toteaa Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien omistajanvaihdosasiantuntija Jorma Ranta.

Yli kolmannes alueemme vastaajista suunnittelee yrityksen omistajanvaihdosta seuraavan viiden vuoden aikana.

– Vastaajista kolmannes kertoo omistajanvaihdoksen tapahtuvan viiden vuoden sisällä kuten edellisessäkin kyselyssä. Sitä pidemmällä tähtäyksellä näkymät ovat muuttuneet selvästi viime vuotta epävarmemmiksi. Suunniteltu omistajanvaihdos seuraavan kymmenen vuoden sisällä on laskenut yhdeksän prosenttiyksikköä sekä valtakunnallisesti että meillä Etelä-Pohjanmaalla, Ranta kertoo.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät