Suolasalmenharjun Tuulivoimapuiston osayleiskaavasta yleisötilaisuus Alajärvellä

712
Mainos[adrotate banner="3"]

Alajärven kaupungin Suolasalmenharjun Tuulivoimapuiston osayleiskaavan vireille tulosta ja sitä koskevasta osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettamisesta kuulutetaan parhaillaan.

Osayleiskaavan tavoitteena on osoittaa alueelle noin yhdeksän maksimissaan 300 metrin korkuisista tuulivoimalaa. Hankkeen takana on Pohjan Voima Oy.

MAINOS

Osayleiskaava-alue sijoittuu Alajärven keskustasta 18 kilometriä koilliseen, Latvalammin-Hasapakan-Hattupohjannevan alueelle, lähelle Vimpelin, Perhon ja Kyyjärven kuntien rajoja.

Hankealueen rajalta etäisyys Vimpelin keskustaan on 14 kilometriä, Perhon keskustaan 13 ja Kyyjärven keskustaan 17 kilometriä. Kaava-alueen pinta-ala on noin 2200 hehtaaria.

Osayleiskaavaa tullaan käyttämään suoraan rakennuslupien myöntämisen perusteena.

Kuulutus asiasta on nähtävillä 28.3.–28.4. välisen ajan Alajärven kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä internetissä osoitteessa alajarvi.fi sekä Kyyjärven, Vimpelin sekä Perhon kuntien virallisella ilmoitustaululla.

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään virallisesti nähtävillä 29.3.-28.4. välisen ajan Alajärven kaupunginkirjastossa sekä kaupungin kotisivuilla. Lisäksi osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä Kyyjärven, Vimpelin ja Perhon kunnissa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voivat antaa palautetta kaikki, joita asia koskee.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa ennen nähtävillä oloajan päättymistä kirjallisesti 28.4. kello 15.00 mennessä sähköpostitse kirjaamo@alajarvi.fi tai postitse Alajärven kaupunki/Kirjaamo ja viestin otsikkoon/kirjekuoreen merkintä ”mielipide Suolasalmen tuulivoimayleiskaavaan”.

Kaavaa koskeva yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 11.4. kello 17-19 Alajärven kaupungintalon valtuustosalissa Alvar Aallon tie 1, Alajärvi. Yleisötilaisuuteen voi osallistua myös etänä, johon osallistuminen tapahtuu kaupungin internettisivujen”Suolasalmenharjun tuulivoiman yleisötilaisuus” -linkin kautta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olon aikana hanketta voi kommentoida myös hankkeen ympäristövaikutusten arviointiin liittyvän kyselyn avulla. Sähköiseen kyselyyn pääsee vastaamaan sähköisesti tai postitse lähetettävällä paperilomakkeella, jonka voi pyytää lähettämällä postiosoitteen hankkeen YVA-konsultille.

Tuula Jokiaho

MAINOS
Priimatassi alusasujen pop-up-myynti Kyyjärven Paletissa