MAINOS

Aluevaltuusto palautti Kuusiolinna-sopimuksen valmisteluun

Etelä-Pohjanmaan aluevaltuusto käsitteli kokouksessaan Kuusiolinnan palvelusopimusta. Pohjaesityksen pääkohtana oli sopimuksen irtisanominen.

Asian käsittelyn yhteydessä keskustan ryhmäpuheenvuorossa esitettiin asian palauttamista valmisteluun. Esitystä kannattivat kaikki valtuustoryhmät.

MAINOS

Kokoomus esitti ryhmäpuheenvuorossaan, että neuvotteluissa huomioitaisiin hyvinvointialueen asukkaiden palvelutarpeet ja että jatkoneuvotteluiden tavoitteena tulisi olla sopimuksen jatkuminen nykyisen sopimuskauden loppuun. Myös tätä esitystä kannatettiin.

Näiden kahden esityksen väliltä äänestettiin. Äänin 35–23 valituksi tuli esitys, jonka mukaan aluevaltuusto palauttaa Kuusiolinna-sopimuksen aluehallituksen valmisteltavaksi. Sopimuksen jatkoneuvottelut on käynnistettävä lainsäädäntö ja hyvinvointialueen kokonaisetu huomioiden.

Pihlajalinna toteaa omassa tiedotteessaan, että se pitää aluevaltuuston päätöstä oikeana ratkaisuna tilanteessa ja on tyytyväinen, että Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto päätti palauttaa asian takaisin valmisteluun.

Esimerkiksi Pirkanmaan hyvinvointialue on päättänyt hankintalain ja sote-lainsäädännön mukaisesti vastaavan sopimuksen jatkumisesta. Pirkanmaan hyvinvointialue ja Pihlajalinna ovat sopineet tarvittavista palvelutuotannon muutoksista alkuperäisen sopimuksen ehtojen mukaisesti.

Osavuosikatsaus herätti keskustelua

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi hyvinvointialueen ensimmäisen puolen vuoden osavuosikatsauksen ja kävi aiheesta laajan keskustelun. Keskustelussa esiin nousivat muun muassa ostopalveluihin sekä henkilöstön hälytysrahaan liittyvät kustannukset sekä henkilöstön työhyvinvointi.

Aluevaltuusto hyväksyi esitetyt muutokset sosiaalihuollon asiakasmaksuihin.

Muutokset koskevat kotihoidon, tuetun ja yhteisöllisen asumisen sekä ympärivuorokautisen palveluasumisen ja perhehoidon maksuja. Maksumuutoksissa on kyse tarkennuksista.

Aluevaltuusto päätti perustaa tilapäisen valiokunnan selvittämään aluevaltuuston puheenjohtajiston erottamista. Asia liittyy aluevaltuuston 2. varapuheenjohtaja Piia Kattelus-Kilpeläisen asemaan. Aluevaltuustolle on kesäkuussa jätetty aloite, jossa katsotaan, että aluevaltuuston 2. varapuheenjohtajan paikka kuuluisi perussuomalaisille. Kattelus-Kilpeläinen toimii tällä hetkellä omassa valtuustoryhmässään.

Vaikka aloitteessa esitetty muutos koskee vain yhtä puheenjohtajiston paikkaa, edellyttää asian käsittely tilapäisen valiokunnan perustamista. Tilapäiseen valiokuntaan nimettiin viisi jäsentä, puheenjohtajaksi valittiin Aki Ylinen. Valiokunta valmistelee asiasta esityksen aluevaltuuston 30.10. kokoukseen.

MAINOS
Exit mobile version