MAINOS

Rahaa Lakeaharjulle ja vuokra-asunnoille

Vimpelin kuntakonserniin kuuluvan Vimpelin Vuokra-asunnot Oy:n taloudellista tilaa helpotetaan konvertiolla. Yhtiöllä on 120 vuokra-asuntoa eri puolilla Vimpeliä, esimerkiksi paritaloja Eerolantiellä.

Maanantaina syyskautensa aloittanut Vimpelin kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan muiden muassa 70000 euron arvoisen määrärahan siirron, jolla toteutetaan Lakeaharjun yksityistien kunnostusta.

Lisäksi valtuusto sai tiedoksi sivistys- ja varhaiskasvatuspalveluiden alkuvuotta koskevan tulosraportin ja talousarvion sekä investointien toteutuman vuoden kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta.

MAINOS

Talousarvion osalta myönteistä on esimerkiksi siinä, että verotulot ovat kertyneet ennakoitua parempana. Kunnassa arvellaan, että talousarvio toteutuu vähintäänkin suunnitellusti, ellei kulurakenteessa tapahdu yllättävää poikkeamaa.

Vimpelin tekninen lautakunta päätti viime vuoden helmikuussa, että kunta avustaa yksityisteiden kunnossapitoa tietyin ehdoin. Koska avustuksiin ei ole pystytty varautumaan etukäteen, on ilmennyt tarvetta siirtää määrärahaa yksityisteiden kunnossapidon takaamiseksi.

Nyt yksityisteille on avattu talousarvion investointiosaan oma kustannuspaikka, johon myös siirretään käyttötalouden Asemakaavan tarkistaminen -kustannuspaikalta 20000 euroa.

Teknisen toimen mukaan teknisen toimen käyttötalouden ennustettavuus paranee, kun yksityistieavustukset siirtyvät käyttötaloudesta investointeihin. Tekninen toimi tuo myöhemmin päätettäväksi päivitetyt hakuehdot yksityistieavustuksiin.

Vuokra-asunnoille apua

Vimpelin kuntakonserniin kuuluvan Vimpelin Vuokra-asunnot Oy:n hallitus on esittänyt kunnanhallitukselle, että osana yhtiön talouden tervehdyttämistä kunta sijoittaisi vastikkeetta yhtiön SVOP-rahastoon eli sijoitetun vapaan pääoman rahastoon 233823,88 euroa.

Tällä konvertoitaisiin kunnan yhtiölle muuntama kassalaina 62539,30 euroa ja avoinna olevat myyntisaamiset, suuruudeltaan 171284,58 euroa. Kunnanhallituksen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanjohtaja Sam Leijonanmieli kertoi kokouksessa, että maanantaina valtuuston esityslistalla ollut toimenpide on kirjanpitotekninen asia, joka helpottaa Vimpelin Vuokra-asunnot Oy:n taloutta.

– Tähän olemme saaneet tukea tilintarkastusyhteisöltämme Inspiralta.

Konvertion toteutuessa vuokra-asuntoyhtiöllä on Inspiran mukaan mahdollisuudet vieraan pääoman vähentämiseen ja talouden tervehdyttämiseen nykytilanteesta sekä tarvittavien peruskorjaustoimenpiteiden toteuttamiseen.

Vimpelin Vuokra-asunnot Oy on tehnyt positiivisen tuloksen viime ja edellisvuonna. Yhtiöllä on 120 vuokra-asuntoa eri puolilla kuntaa.

Avoimuuden ajan valtuutettu Matti Latvala kysyi teknisen toimen toteutumavertailua käsiteltäessä kuntalaisia kiinnostavista asioista, esimerkiksi skeittiparkin turvallisuudesta, hybridikeskuksen kaavoituksesta ja Kauniston talon purkujätteistä. 

Tekninen johtaja Jarno Pulkkinen kertoi, että Lakaniemen koulun aidat on purettu ja nyt mietitään, maalataanko ne ja tuodaan kunnan keskustaan. Kirjaston ja nuorisotalon osalta on selvitelty hinta-arvioita. Tulevan hybridikeskuksen tontilta puretaan kiinteistöjä hiljalleen. Molempien puutalojen purkutarjoukset on saatu.

Perussuomalaisten Jukka-Pekka Uusitupa nosti Muut asiat -pykälässä esille vauvarahan. Hänen mielestään kunnan syntyvyystilanne on katastrofaalinen.

– Toivon, että joku muu tekisi aloitteen vauvarahasta.

Vimpelissä vauvarahasta on ollut puhetta jo useampana vuonna. Uusituvan aikaisemmin edustama Haloo Vimpeli teki aloitteen lapsiperheille suunnatusta Vimpeli-paketista, jota kunnanhallitus ja -valtuusto puivat keväällä 2019. Vuonna 2008 vauvarahana annettiin sadan euron suuruinen lahjakortti Vimpelissä toimivaan liikkeeseen tai yritykseen.

Virpi Poikelin

MAINOS
Exit mobile version