MAINOS

Hyvinvointialue irtautuu Kuusiolinna-sopimuksesta

Etelä-Pohjanmaan aluevaltuusto kävi maanantaina pidetyssä kokouksessaan laajan keskustelun Kuusiolinna-sopimuksen irtisanomisesta. Aluevaltuuston päätöksellä hyvinvointialue irtautuu Kuusiolinna-sopimuksesta kahden vuoden siirtymäajalla.

Kyse on Kuusiokuntien – eli Alavuden, Kuortaneen, Soinin ja Ähtärin – aluetta koskevasta sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisulkoistussopimuksesta. Sopimus on tehty neljän kunnan ja Kuusiolinna Terveys Oy:n kesken vuonna 2015. Kuusiolinnan palvelujen piirissä on tällä hetkellä noin 25 000 ihmistä.

MAINOS

Äänestys siirtymäajasta

Toista kertaa aluevaltuustossa esillä ollut Kuusiolinna-palvelusopimus poiki vastaesityksen aluehallituksen tekemälle pohjaesitykselle. Valtuutettu Lasse Rajala esitti kokoomusryhmän esityksen siirtymäajan pidentämistä kahdesta neljään vuoteen. Esitys sai kannatusta, joten aluevaltuusto äänesti aluehallituksen pohjaesityksen ja kokoomuksen esityksen väliltä.

Aluehallituksen pohjaesitys tuli valituksi äänin 35–24. Esityksen mukaan palvelusopimus irtisanotaan 1.1.2026 alkaen. Kaikkiaan 13 valtuutettua jätti eriävän mielipiteen päätöksestä.

Palvelusopimuksesta on käyty neuvotteluja jo pitkään, sillä se ei täytä yhtäältä hankintalain ja toisaalta hyvinvointialuelain ja sote-järjestämislain vaatimuksia. Jatkoneuvotteluissakaan ei ole löydetty lainsäädännön edellyttämää ja hyvinvointialueen kokonaisedun mukaista ratkaisua.

Aluevaltuusto päätti maanantaina myös valtuuston puheenjohtajiston kokoonpanosta. Se katsoi, ettei perussuomalaisista omaan valtuustoryhmäänsä vaihtanut Piia Kattelus-Kilpeläinen voi enää toimia valtuuston toisena varapuheenjohtajana, sillä puheenjohtajiston tulee edustaa valtuustoryhmien välisiä valtasuhteita. Uudeksi toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin perussuomalaisten Risto Mattila. Puheenjohtajiston muu kokoonpano jatkaa tehtävässään. Aluevaltuuston puheenjohtajana toimii Paula Risikko, ensimmäisenä varapuheenjohtaja Esko Lehtimäki ja kolmantena varapuheenjohtaja Aarne Heikkilä.

MAINOS
Exit mobile version