-21.1 C
Alajärvi
torstai 07.12.2023
MAINOS
MAINOS

Joustava työ hyödyttää monia – korona-aika toi Mäkelä Alulle etätyömallin

Teknologian muutokset, etä- ja hybridityö ovat muuttaneet työmarkkinoita. Etelä-Pohjanmaalla muutoksiin ja tulevaan on pureuduttu marraskuun lopussa päättyvässä, Euroopan Sosiaalirahaston rahoittamassa Joustavan työn hyödyntämismallit -hankkeessa. Hankkeen avulla on etsitty uudenlaisia keinoja tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseen, osaajapulan paikkaamiseen, osaamisen kehittämiseen sekä rekrytointiin.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun toteuttaman esiselvityshankkeen kohderyhmän muodostavat mikroyritykset, pienet ja keskisuuret yritykset, julkiset organisaatiot ja niiden johto, yksinyrittäjät, hybridiyrittäjät, itsensä työllistävät ja kevytyrittäjät. Hankealueena on Järviseudun, Kuusiokuntien, Seinäjoen ja Suupohjan seutukunnat. Joustavasta työstä saadaan kokonaan uudenlaisia työmahdollisuuksia maakunnan reuna-alueilla asumiseen ja itsensä elättämiseen.

MAINOS

Tietoisuutta lisätään

Projektipäällikkö Hanna Punkari kertoo, että yritysten näkökulmasta erilaiset joustavan työn muodot tarjoavat vähemmän tunnettuja ja osittain aivan uusiakin mahdollisuuksia hankkia asiantuntemusta erilaisten yritysten ja julkisten organisaatioiden käyttöön. Hankkeessa tunnistettuihin joustavan työn malleihin kuuluvat esimerkiksi etätyö, hybridityö, osa-aikatyö, paikkariippumaton työ ja asiantuntijayrittäjyys. Joustavan työn mallia käyttävä, esimerkiksi maakunnan reuna-alueella toimiva yritys voi rekrytoida työvoimaa kauempaa oman maakunnan alueelta, muualta Suomesta tai jopa ulkomailta.

Erilaisia joustavan työn malleja hyödyntämällä voidaan myös täydentää yritysten osaamisresursseja, vaikkapa hankkimalla IT-ylläpitoon tai viestintään liittyviä asiantuntijapalveluita tai tekemällä markkinointiyhteistyötä alan ammattilaisen kanssa. Punkari on haastatellut hankkeen edetessä kahdeksan eteläpohjalaista edelläkävijäyrittäjää ja neljää asiantuntijayrittäjää.  Edelläkävijäyritykset työllistävät 10–250 työntekijää. Viidellä eri paikkakunnalla sijaitsevat yritykset edustavat suunnittelua ja tuotekehitystä, maanrakennusta, taloushallintopalveluita ja valmistavaa teollisuutta.

– Eteläpohjalaisten yritysten tietoisuutta joustavan työn mahdollisuuksista on lisätty aluetilaisuuksissa, artikkeleilla ja podcastin sekä digitaalisen oppaan avulla.

Monta hyötynäkökohtaa

Alajärvellä pidetyssä Joustavan työn hyödyntämismallit -hankkeen aamiaistilaisuudessa nostettiin esille edelläkävijäyritysten hyviä kokemuksia, joita voidaan hyödyntää monessa yrityksessä. Etätyö vaatii Punkarin kirjaamien kokemusten mukaan muiden muassa pelisäännöt, joita voidaan erään yrityksen edustajan mukaan soveltaa tehtävänkuvan ja myös elämäntilanteen mukaan.

Korona-aika toi Alajärvellä toimivalle Mäkelä Alulle etätyömallin. Yrityksen 80 toimihenkilöä pystyvät tekemään työtään etänä, kun taas 180 tuotannossa työskentelevää tekevät omia tehtäviään luonnollisesti yrityksen tiloissa. Toimitusjohtaja Marko Orpana kertoo, että toimihenkilöillä on hybridityömahdollisuus ja vapaus: osastot saavat itse määritellä, miten väki on konttorilla.

Toimitusjohtaja Marko Orpana kertoo, että Mäkelä Alussa hyödynnetään joustavan työn mahdollisuuksia monella eri tavalla.

– Työntekijäpuolella on käytössä työaikapankki. Tuotannon työvuorojen sykli on kaksi viikkoa ja tosi nopealla tempolla voimme vaihtaa kahdesta kolmeen vuoroon. Liukumaa voidaan käyttää tuotannon puolella, kun asiasta sovitaan etukäteen.

Orpanan mukaan Mäkelä Alun strategiaan on kirjattu, että tärkeintä ovat ihmiset.

– Suosimme uteliaisuutta eli mahdollisuutta kouluttautua ja käyttää oppimaansa. Tuotantopuolella haluamme yrityksenä suosia pitkiä työuria. Asiantuntijayrittäjyyttä ostamme paikallisesti, jos se vain on mahdollista.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät