Elinvoimapaketti lupaa soinilaisille uusia etuja vanhojen päälle

Soinin kunnan pian jättävä kunnanjohtaja Johanna Rannanjärvi toivoo uuden elinvoimapaketin tuovan kuntaan niin veto- kuin pitovoimatekijöitäkin.
Mainos[adrotate banner="3"]

Soinin kunta panostaa tulevana vuonna 2024 niin nykyisiin kuin tuleviinkin soinilaisiin. Soinissa on jo nyt  käytössä monia etuja soinilaisille ja nyt kunta on ideoinut vielä lisää kannustimia pysyä soinilaisena tai mahdollisesti muuttaa Soiniin. Etuja on perheille, Soiniin töihin tuleville sekä opiskelijoille.

Elinvoimapakettia on valmisteltu syksyn aikana laajassa yhteisymmärryksessä kunnan päättäjien kesken. Väkimäärän väheneminen on Soinissa kuin muuallakin alueella huolestuttavaa, mutta Soinissa on kova tahto viedä kuntaa eteenpäin tästä huolimatta. Siksi on tärkeää panostaa niin nykyisiin kuin mahdollisesti tuleviinkin kuntalaisiin kehittämällä veto- ja pitovoimaa edelleen.

MAINOS

– Lapsuudessa on helppo kasvattaa juuret Soiniin, sillä lapsiperheelle Soini on edullinen asuinpaikka. Soinilaisen perheen vauvaraha on 1500 euroa kolmen vuoden aikana. Jokainen syntynyt soinilainen saa näin ollen kolmena vuonna 500 euron tuen vuosittain olettaen, että on edelleen kirjoilla Soinissa vuoden alussa, toteaa kunnanjohtaja Johanna Rannanjärvi.

– Soinilaiset lapset saavat ilmaisen varhaiskasvatuksen, mikäli lähihuoltaja asuu virallisesti Soinissa. Samoin kunta tarjoaa varhaiskasvatusikäisille ilmaisen musiikkileikkikoulun. Pienimmille koululaisille on tarjolla aamupäivä- ja iltapäivätoimintaa kouluaikojen jatkeeksi pienellä kuukausimaksulla.

– Koulussa on alaluokilla pienet luokkakoot ja koulun resurssit ovat hyvät myös erityisopetuksessa.

Uutta on se, että vuoden 2024 alusta Soiniin on edullista muuttaa töihin. Soinin kunta myöntää asuntoedun Soiniin töihin tuleville tai jo Soinissa töissä olevalle kuuden kuukauden ajaksi. Kunta tarjoaa 50 prosentin alennuksen Soinin kunnan tai Soinin Vuokratalot Oy:n vuokra-asuntojen vuokrista. – Vapaana on mukavia, kunnostettuja asuntoja myös perhekoossa, Rannanjärvi muistuttaa.

– Etu koskee Soiniin ulkopaikkakunnalta vakituisesti muuttavia henkilöitä ja edellyttää ainakin vuokra-aikaa koskevaa työsopimusta. Tällä toimenpiteellä pyritään helpottamaan Soinissa toimivien yritysten työvoiman saantia ja houkuttelemaan potentiaalisia muuttajia kokeilemaan Soinissa asumista.

Se, miten paljon asuntoedulle tulee kysyntää, on hyvin mielenkiintoista, käyhän Soinissa vähintään kymmeniä henkilöitä työssä Soinin ulkopuolelta.

Soinin korkeakoulutettujen määrä suhteessa väkilukuun on alhainen. Korkeakoulutusaste on heikko koko Etelä-Pohjanmaan alueella. Soinin kunta haluaa kantaa kortensa kekoon Etelä-Pohjanmaan heikon korkeakoulutusasteen nostossa ja palkitsee rahallisesti ensimmäisen korkeakoulututkinnon suorittaneet.

– Jokainen ensimmäisen korkeakoulututkinnon edellisenä vuonna suorittanut, jonka kotipaikka 31.12. on Soini, palkitaan tuhannen euron stipendillä. Tämä kannustin koskee siis jo vuonna 2023 korkeakoulututkinnon suorittaneita soinilaisia.

Myös opiskelijatuki otetaan käyttöön vuonna 2024. Opiskelijatukea voi hakea 18–29-vuotias opiskelija, joka on Soinissa kirjoilla koko lukuvuoden, mutta asuu opiskelun takia toisella paikkakunnalla. Opiskelun edellytetään olevan päätoimista ja ammattiin tai tutkintoon tähtäävää.

Soinin kunta haluaa myös tukea nuorten aikuisten liikkumista. Soinissa asuvat toisen asteen opiskelijat saavat lukukausi kerrallaan kuntosalikortin Soinin kunnan kuntosalille. Tämä on tärkeä investointi tulevaisuuden tekijöihin.

Soinin kunnassa on useita aktiivisia kyliä ja kunta haluaa osallistua kylien toiminnan tukemiseen ja palauttaa kylien kehittämisrahan vuoden 2024 talousarvioon. Tulevaan talousarvioon on varattu rahoitusta myös yhdistysten toimitila-avustuksiin, urheilijoiden sponsoritukiin sekä kertaluonteisten tapahtumien avustuksiin.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alaiset avustukset omalta osaltaan täydentävät elinvoimakettia tuoden soinilaisille yhdistyksille mahdollisuuksia järjestää erilaista hyvinvointia tukevaa toimintaa. Teknisen toimen avustuksiin on varattu rahoitusta yksityisteiden kunnossa pitoon ja perusparannukseen.

– Soinin kunta tulee tulevana vuonna kertomaan monikanavaisesti arjesta Soinissa, jotta Soinissa asumisen parhaat puolet saadaan paremmin tietoisuuteen. Viihtyvyyden kohdalla ei pidä unohtaa myöskään soinilaista luontoa eikä harrastusmahdollisuuksia, Rannanjärvi sanoo.

– Erämainen luonto tarjoaa monenlaisia elämyksiä ja pieneksi kunnaksi Soinissa voi harrastaa monia asioita. Talvikohteista maininnan ansaitsee erityisesti Vuorenmaan laskettelurinne.

Elinvoimapakettiin on rahaa varattuna 80000 euroa. Aivan kaikkia hyviä ideoita ei pakettiin Soinissakaan saatu niputettua, sillä nuorisovaltuuston toivomaa bussiyhteyttä Mäyryyn ei saatu toteutettua yrityksistä huolimatta.

Tuula JokiahoMAINOS
Edellinen artikkeliT:mi Janne Rantala Lehtimäen vuoden yrittäjä
Seuraava artikkeliVimpelin lukion oppilaat Lia ja Janna-Juulia palkittiin Japanin tiedekilpailussa