Lasten myopian hoitoon ja ennaltaehkäisyyn löytyy apua

Optikot Minna Palomäki (vas.) ja Kaija Palovuori (oik.) sekä optinen myyjä Sari Savela kertovat, että lapsen likinäköisyys kannattaa aina hoitaa ennaltaehkäisevin linssein. Lapsille löytyy paljon kivoja kehysmalleja ja isommille lapsille voidaan määrätä myös piilolasit.
Mainos[adrotate banner="3"]

Arvioiden mukaan vuonna 2050 puolet maailman väestöstä tulee olemaan myooppeja ja noin kymmenellä prosentilla myopia on suuriasteista. Kyse on tutummin likinäköisyydestä tai -taittoisuudesta, miinuslasien tarpeesta.

Yleisimmin myopia alkaa kehittyä kouluiässä ja se johtuu silmän aksiaalisesta pituuskasvusta. Myopia lisää riskiä monille silmäsairauksille, kuten verkkokalvon irtautumalle, kaihille ja glaukoomalle.

MAINOS

Myopian määrän näin nopea lisääntyminen ei tutkijoiden mukaan selity pelkästään geneettisin syin. Sen kehittymiselle on olemassa monia eri riskitekijöitä. Yleisimpiä ovat koulutus ja siihen liittyvän lähityön määrä sekä lähityöhön ja ulkoiluun käytetyn ajan suhde. Lisäksi vanhempien myopialla on todettu olevan suuri vaikutus myopian esiintyvyydessä heidän lapsillaan.

Lapsuusiän myopian nopeampaan etenemiseen vaikuttava suurin tekijä on varhaisempi myopisoitumisen alkamisikä, riippumatta muista riskitekijöistä.

– Jos seitsemänvuotias lapsi tarvitsee silmälasit -1 voimakkuudella, niin keskimäärin hän tarvitsee 16 -vuotiaana jo -6 vahvuuden, kertoo Alajärven Optiikan optikko Minna Palomäki. Vastaavasti jos 11-vuotias saa -1 lasit, niin 16 -vuotiaana vahvuus on -3.

Kehittyneiden koulutusmaiden lasten ongelma

Lasten myopiaa esiintyy suurimmaksi osaksi maissa, joissa on kehittynyt koulutusjärjestelmä.  Tutkimukset ovat osoittaneet, että koulutuksen sisältämä suurempi lähityön vaatimus yhdistetään korkeampaan likinäköisyyteen ja sen nopeampaan etenemiseen.

Myopian kehittymisen riski kasvaa merkittävästi, kun lähityön etäisyys on alle 20 cm ja lähityöhön käytetty aika on yhtäjaksoisesti yli 45 minuuttia.

Myopian esiintyvyys lisääntyy kaiken aikaa maailmanlaajuisesti. Tämän vuoksi on kiinnostuttu menetelmistä, joilla myopian etenemistä voidaan hidastaa. Tärkein syy myopian etenemisen hidastamiselle on vähentää silmän patologisten tilojen vuoksi aiheutuvaa näön menetyksen riskiä myöhemmällä iällä.

– Tutkimuksissa on saatu merkittäviä tuloksia, jotka kertovat lasten myopian hoitoon ja ennaltaehkäisyyn suunniteltujen linssien hidastavan myopian etenemistä ja silmän aksiaalista pituuskasvua sekä siten todistetusti toimivan myopian hoidossa, Palomäki sanoo.

Hänen kiinnostuksensa myopiaan on syntynyt omasta kokemuksesta ja niinpä Alajärven Optiikan väki on koulutettu Essilorin kehittämän H.A.L.T.-teknologiaa hyödyntävän Stellest-linssin käyttöön. Sen 11 kehälle on sijoiteltu 1021 mikrolinssin muodostelma, joka on suunniteltu luiomaan signaalin muodostama alue, jska hidastaa silmämunan pitenemistä. Linssin käyttö siis hillitsee silmän pituuskasvua sekä myopian etenemistä.

– Nämä linssit sopivat lapsille kuusivuotiaista aina 12-14 ikävuoteen saakka. Näihin linsseihin kuuluu aina myös seuranta, eli tietyin välein tarkastetaan, onko linssit tuoneet toivottua tulosta.

Palomäki sanoo, että linssejä on paikallisestikin myyty ja hyviä kokemuksia on voitu sen myötä nähdä itsekin. Tutkimusten mukaan linssit hidastavat myopian etenemistä noin 67 prosenttia!

– Jos lapsella todetaan likinäköisyyttä, kannattaa sitä heti hoitaa siihen suunnitelluilla linsseillä. Erityisen tarkkana tulee olla, jos vanhemmilla itsellään on miinuslasit.

Tuula Jokiaho

MAINOS
Edellinen artikkeliTalentia jyrähti Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen tavasta hakea säästöjä lomautuksilla
Seuraava artikkeliTaiteen lämpö ja biologinen näkökulma vakuuttivat valintaraadin