3.9 C
Alajärvi
sunnuntai 26.5.2024
MAINOS

Tulvatilanne jatkuu vakavana pohjalaismaakunnissa

Perhonjoella virtaamat ovat lisääntyneet nopeasti ja tulvahuippua ennustetaan lähipäiville. Tunkkarissa tulvahuipun on ennustettu olevan toistuvuudeltaan harvinaisempi kuin kerran 20 vuodessa toistuva.

Virtaamien ennustetaan nousevan lähelle samaa tasoa kuin kevään 2000 tulvalla. Tulvahuippua pyritään hillitsemään johtamalla vesiä tekojärviin.

MAINOS

Lapuanjoella vesipinta lähestyy korkeutta, jolla tulvavesiä täytyy johtaa pengerrysalueille Lapuan kaupungin alapuolella. Tällä keinolla hillitään Lapuajoen pinnan nousua ja minimoidaan tulvavahinkoja Lapuan taajaman alueella. Tulvaluukkujen avustaso saavutetaan todennäköisesti perjantain aikana.   

Kuortaneenjärven vedenpinta jatkaa nousuaan vielä seuraavan viikon ajan ja aiheuttaa alimpien rakennusten kastumisriskiä. Kuortaneenjärven ennustetaan nousevan korkeammalle kuin koskaan aiemmin vuonna 1939 aloitetun havainnoinnin jälkeen.

Mikäli ensi viikon loppupuolelle ennustettu tulvahuippu toteutuu, on alueella kastumisvaarassa runsaasti rakennuksia. Rakennusten kastumisen lisäksi monet pienehköt tiet jäävät tulvaveden alle.

Kyrönjoella virtaamat ovat edelleen kasvaneet ja vesi on noussut teille mm. Jalasjärvellä. Nikkolassa Ilmajoen alapuolella vedenkorkeus on edelleen tulvarajalla ja pengerrysalueille päästetään yhä vesiä tulvaluukkujen ja kynnysten kautta. Vaasan eteläpuolisilla joilla vedenpinnat ovat edelleen korkealla, mutta niiden ei ennusteta enää nousevan.

Tulvivilla alueilla liikkumista kannattaa nyt välttää. Tulvaherkkien alueiden asukkaiden on syytä varautua ja varustautua nopeastikin nousevaan tulvaan suojaamalla omaisuuttaan. Varautuminen ehkäisee ja pienentää tulvavahinkoja.

Ohjeita omatoimiseen varautumiseen löytyy esimerkiksi vesi.fi-palvelusta: https://www.vesi.fi/teemasivu/teemana-tulviin-varautuminen/

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät