16.4 C
Alajärvi
perjantai 14.6.2024
MAINOS

Uuden teollisuusalueen kaavoitus etenee Alajärvellä – aurinkopuistosuunnitelmia esillä paljon

Alajärven uusi kaavoituskatsaus 2024 on hyväksytty. Vuosittain julkaistavan kaavoituskatsauksen tavoitteena on ollut helpottaa kaavoitustyön ymmärrettävyyttä sekä tiedottaa kaupunkilaisia kaavoitustehtävistä.

Vaikka kaavoitusasiat tuntuvat etenevän aina hyvin hitaasti, niin siitä huolimatta ne etenevät jatkuvasti.  Kaavoituspäällikkö Kirsi Haapa-aho ja tekninen johtaja Jouni Hänninen kertovat, että kaavoitusasioissa on jatkuvasti käynnissä erilaisia vaiheita.

MAINOS

Yksi työllistävä asia on Alajärvellä poikkeuksellisen runsas kiinnostus aurinkopuistojen rakentamiseen.

Haapa-aho kertoo, että aurinkopuistojen tiimoilta tulee kyselyjä viikoittain, samoin erilaisia hankkeita esitellään usein. Kaikki niistä eivät kuitenkaan etene siihen saakka, että niille haettaisiin suunnittelutarveratkaisua tai kaavapoikkeusta. Alajärvellä kiinnostusta asiaan on suurten sähkönsiirtolinjojen vuoksi.

Vireillä lukuisia kaavoja

Kaavoituksen tehtävänä on suunnittelun kautta luoda mahdollisuudet laadukkaan, toimivan, terveellisen, viihtyisän, kulttuurisesti ja esteettisesti tasokkaan elinympäristön muodostamiselle.

Maankäytön suunnittelu ja sen ohjaama rakentaminen perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Laki on voimassa vielä tämän vuoden loppuun saakka, jonka jälkeen se korvataan kahdella uudella lailla, rakentamislailla ja alueiden käyttölailla.

Kuntatasolla maankäyttöä ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä maakuntakaava, minkä Etelä-Pohjanmaan liitto valmistelee. Näiden lisäksi maankäyttöä kunnissa ohjaa maakuntakaavaa tarkempi yleiskaava ja sitäkin tarkempi asemakaava tai ranta-asemakaava.

Tällä hetkellä Alajärvellä on vireillä keskustaajaman ja sen lähialueiden osayleiskaava, josta on ollut kaavaluonnos nähtävillä. Kaava on jaettu kahdeksi kaavaksi; keskustaajaman strategiseksi yleiskaavaksi ja ranta-alueiden sekä sen lähiympäristön osayleiskaavaksi.

Keskustaajaman osayleiskaava laaditaan ohjaamaan asemakaavoitusta ja maankäytön päälinjojen kehittämistä.

Kaavan tavoitteina on osoittaa alueet asumiseen, kauppaan, teollisuuteen sekä palveluille ja liikenteelle. Osayleiskaavoitus toteutetaan vuosina 2020–2025. Alajärven keskustaajaman asemakaava-alueen ulkopuolisilla järven ranta-alueilla laaditaan osayleiskaava siten, että osayleiskaavaa voidaan käyttää rantavyöhykkeen rakennuslupien myöntämisen perusteena.

Suolasalmenharjun tuulivoimaosayleiskaavan aloittamisesta kaupunki on tehnyt päätöksen 2022. Nyt eri vaiheiden jälkeen alueen kaavoitus on aloitettu kokonaan uudelleen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on juuri ollut nähtävillä.

Alajärven alueella on järviä sekä vesistöjä, joissa ei ole lain vaatimaa rantojen käyttöä ohjaavaa kaavaa. Maankäyttö ja rakennuslaki vaatii rantarakentamiseen kaavan. Poikkeamisluvilla ei ole mahdollista saada enää rakentamiseen uusia rakennuspaikkoja, vaan kaavoitus mahdollistaa mahdolliset uudet rakennuspaikat sekä samalla takaa maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun kantatiloittain.

Näitä järviä ovat muun muassa Paalijärvi, Kaartunen, Ojajärvi, Menkijärvi ja Hirvijärvi. Yleiskaavan laadinta on tarkoitus käynnistää vuonna 2025 ja se valmistunee vuonna 2029. Yleiskaavan laadinnan alkuvaiheessa täsmennetään yleiskaavan tavoitteet ja aluerajaus sekä laaditaan tarvittavat selvitykset.

Asemakaavoista korttelin 1 asemakaavamuutos Koulukeskuksen alueella on käynnissä ja sinne on laadittu yleissuunnitelma kaavoitustyön pohjaksi. Kaavaehdotus on tarkoitus saada nähtäville tänä vuonna. Asemakaavoitus valmistunee vuoden 2026 aikana.

Tupasaaren teollisuusalueen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen kaavaluonnos on tarkoitus saada nähtäville vuonna 2025 ja kaavaehdotus vuonna 2026. Kaava valmistunee vuonna 2027. Kaavoitus koskee Kuopiontien ja Lapuantien välistä aluetta.

– Tässä kaavassa sovitetaan yhteen teollisuutta, asutusta, kauppaa ja liittymistä valtatiehen, Haapa-aho kuvailee.

Kirkkolahden asemakaavan muutoksen ja laajennuksen kaavoitus taas koskee mm. asemakaavan rakennusoikeuksia satama-, uima-, viher- ja urheilualueilla sekä niihin liittyvillä katu- ja vesialueilla.

Kirkonseudun asemakaavan muutoksella taas halutaan selvittää Sairaalatien entiselle varikkoalueelle vaihtoehtoisia asumismuotoja. Lisäksi keskusta-alueen kaikki asemakaavat siirretään uudelle pohjakartalle kaavayhdistelmän laatimiseksi.

Suunnitteilla ovat asemakaavamuutokset Kinaporin alueella, terveyskeskuksen ja sen lähialueella sekä Paavolan koulun alueella. Asemakaavamuutoksilla pyritään myös Paloaseman sekä sen viereisen koulun ja vanhan linja-autoaseman alueen kehittämiseen. Lisäksi tulisi käynnistää Mustaniemen asemakaavoitus ja Lehtimäen Valkealammen virkistysalueen suunnittelu sekä osayleiskaavan käynnistäminen Kotakankaan alueella.

Alajärven kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Luoma-ahon teollisuusalueen asemakaavan muutoksen ja laajentamisen. Tavoitteena on laajentaa teollisuusalueen asemakaavaa ja tehdä tarkistuksia muuttuneiden maankäytön tarpeiden takia. Kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen suunnittelualuetta on päätetty laajentaa Mäkeläntien liittymään kantatielle 68 asti.

Asemakaavoituksen yhteydessä tehtyjen liikenneselvitysten perusteella tulevaisuuden varauksena esitetään uutta rampin tyyppistä yhteyttä kantatieltä Yhdystielle sekä kaavoitetulle alueelle on osoitettu rakennusoikeutta myös biokaasulaitoksen toimintaan.

Tuula Jokiaho

MAINOS

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät