24.7 C
Alajärvi
maanantai 27.5.2024
MAINOS

Verot noussevat Alajärvellä

Maanantaina kokoontunut Alajärven kaupunginhallitus teki valtuustolle esitykset niin tulo- kuin kiinteistöverojenkin korotuksista.

Alajärven kiinteistöveroprosentit ovat vuonna 2014 olleet seuraavat: yleinen kiinteistöveroprosentti 0,99, vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,44, muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,04, rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,00 ja yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöjen veroprosentti 0,00.

MAINOS

Vuoden 2014 kiinteistöveron kertymä on veroennustekehikon mukaan 2120000 euroa ja arvio on sama vuodelle 2015.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2015 kiinteistöveroprosentit korotettaisiin siten, että yleinen kiinteistöveroprosentti olisi 1,05 ja tuottoarvio 1128000 euroa, vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,50 (962000 e), muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,10 (183000e), rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,00 (37000e) ja yleishyödyllisten yhteisöjen 0,00. Yhteensä tuotto olisi 2310000 euroa.

Alajärven kaupungin tuloveroprosentti vuonna 2014 on 21,00 prosenttia. Ennusteen mukaan Alajärven verokertymäksi arvioidaan vuodelle 2015 tuloveron osalta 2454000 euroa, jossa muutos edellisen vuoden talousarvioon on 0,84 prosenttia, eli 205000 euroa.

Kuntaliiton alustavien laskelmien mukaan valtionosuuksien määrän arvioidaan vuonna 2015 olevan 33872965 euroa, jossa muutos edellisen vuoden talousarvioon 1,67 prosenttia, eli 554887 euroa.

Alajärven kaupungin taseessa oli vuoden 2013 tilinpäätöksen jälkeen alijäämää 4124532,52 euroa. Kaupunginvaltuusto on kuluvan vuoden aikana tehnyt kuusi päätöstä lisämäärärahan myöntämisestä, käyttötalouteen 7000 euroa ja investointeihin nettosummaltaan 122600 euroa.

Vuoden 2014 tuloksen arvioidaan tällä hetkellä muodostuvan noin 600000 euroa alijäämäiseksi. Vuoden 2015 talousarviokäsittely lautakunnissa on osittain vielä kesken.

Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaan kohdistuu tasapainottamisohjelman lisäksi merkittäviä rakenteellisia muutosesityksiä. Lisäksi talousarvion laadintaa vaikeuttavat taseessa olevat alijäämät, joiden kattaminen ei ole tasapainottamisohjelmasta huolimatta käynnistynyt toivotusti.

Tuloveroprosentin korottaminen kasvattaisi kaupungin verotulokertymää siten, että 0,25 prosenttiyksikköä kasvattaisi kertymää noin 254000 euroa, 0,50 prosenttiyksikköä 525000 euroa, 0,75 prosenttiyksikköä 797000 euroa ja 1,00 prosenttiyksikkö 1069000 euroa.

Kaupunginvaltuusto on talouden tasapainottamisohjelmassa tehnyt periaatepäätöksen korottaa veroprosenttia 0,5 prosenttiyksikköä vuonna 2015 ja 2016. Kaupunginhallitus päätti näin esittää valtuustolle, että vuoden 2015 tuloveroprosentti korotetaan 21,50 prosenttiin.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät