1.4 C
Alajärvi
keskiviikko 24.4.2024
MAINOS

Suomen riistakeskus myönsi Etelä- ja Keski-Pohjanmaalle kannanhoidolliset poikkeusluvat 26 ilveksen metsästämiseen

Suomen riistakeskus on myöntänyt Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueille kannan-hoidolliset poikkeusluvat yhteensä 26 ilveksen metsästämiseen. Viime metsästyskaudelle myönnettiin 21 lupaa, joilla kaadettiin 17 ilvestä. Ilveksen metsästyskausi alkaa joulukuun alussa ja päättyy helmikuun loppuun.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen arvion mukaan Suomen riistakeskuksen Pohjanmaan toimialueella elää tällä hetkellä 150–160 aikuista ilvestä sekä niille tänä vuonna syntyneet pennut. Vuonna 2013 alueelle arvioitiin syntyneen 25–27 ilvespentuetta.

MAINOS

Pohjanmaan alueella ilveskanta on jatkanut kasvua ja levittäytymistä. Ilveskannan pääpaino on Etelä-Pohjanmaalla Alavuden-Töysän, Ähtärin, ja Lehtimäen-Soinin riistanhoitoyhdistysten alueella ja Keski-Pohjanmaalla Kannuksen, Toholammin, Lestijärven ja Kälviä-Ullavan riistanhoitoyhdistysten alueilla.

Nyt myönnettyjen poikkeuslupien tavoitteena on kannan kasvun hidastaminen tihentymäalueilla, metsäpeuraan kohdistuvan saalistuksen vähentäminen sekä ilveskannan pitäminen ihmisarkana. Pyynti suositellaankin kohdistamaan ensisijaisesti asutuksen lähellä liikkuviin yksilöihin.

Ilveskannan arviointi perustuu suurpetoyhdyshenkilöiden Tassu ‑järjestelmään kirjaamiin ilveshavaintoihin. Pohjanmaalla ilveshavaintoja kertyi viime talvena lumen vähyydestä huolimatta runsaasti.

Kansalaisten kannattaa ilmoittaa kaikista ilveshavainnoistaan, varsinkin pentuehavainnoista ja ilvesten pihakäynneistä suurpetoyhdyshenkilöille, joiden yhteystiedot löytyvä riista.fi ‑sivuilta.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät