Länsi-Suomen liitot peräänkuuluttavat työllistäviä väylähankkeita ja kansanvaltaista aluehallintoa

27
Mainos[adrotate banner="3"]

Länsi-Suomen viisi maakunnan liittoa, Satakuntaliitto, Etelä-Pohjanmaan liitto, Keski-Suomen liitto, Pirkanmaan liitto ja Pohjanmaan liitto, pitivät torstaina Vaasassa yhteistyö-sopimuksensa mukaisen yhteistyöfoorumin.

Liittojen maakuntahallituksille ja maakunta-valtuuston puheenjohtajistoille järjestetään vuosittain Länsi-Suomen yhteistyöfoorumi, jossa käsitellään liittojen ajankohtaisia edunvalvonta-asioita.
Foorumi antoi seuraavan kannanoton: Länsi-Suomen maakunnat esittävät tieverkon ylläpidon ja kehittämisen turvaamiseksi tarvittavaan perustienpidon rahoitukseen merkittävää tasokorostusta. Erityisesti alemman tieverkon ja siltojen kunto heikkenee maakunnissa uhkaavan nopeasti.

MAINOS

Rapistuva tieverkko vaikuttaa kielteisesti yritysten kilpailukykyyn, biotalouden toimintaedellytyksiin sekä kansalaisten yhdenvertaisiin liikkumismahdollisuuksiin. Tasokorotuksen tarve on valtakunnallisesti noin 200 miljoonaa euroa vuodessa.

Länsi-Suomen maakuntien mielestä Suomen aluehallintoa tulisi tarkastella kokonaisuutena, jonka perustana on kansalaisten yhdenvertaisuuden takaava ja alueellista kasvua sekä hyvinvointia vahvistava hallintomalli.

Suomi tarvitsee vahvempiin kuntayksiköihin perustuvan kunnallisen itsehallinnon lisäksi myös selkeämmän ja yksinkertaisemman, maakunnista muodostuvan kansanvaltaisen aluehallinnon.

Länsi-Suomen maakuntien liitot korostavat, että seuraavaa hallitusohjelmaa laadittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota koko alue-hallinnon tulevaisuuteen. Tavoitteena tulee olla monikerroksisen hallinnon keventäminen ja aluetason demokraattisen ohjausvallan vahvistaminen.

Länsi-Suomen maakuntien liittojen mielestä maakunnan kehittämisrahaa ei tule poistaa valtion tulo- ja menoarviosta. Maakunnan kehittämisraha on aluekehittämisen joustava rahoitusinstrumentti, jota on voitu käyttää maakuntien omien strategioiden mukaisten kasvua ja työllisyyttä edistävien kehittämishankkeiden rahoittamiseen.

Maakunnan kehittämisraha vastaa osaltaan alueiden rakennemuutoksen tuomiin haasteisiin ja sen merkitys on korostunut etenkin EU:n ohjelmakausien vaihtuessa, joten ajankohta kehittämisrahan lakkauttamiselle on nyt erityisen huono.

Länsi-Suomen maakuntien mielestä maakunnan kehittämisrahan poistaminen on lyhytnäköistä politiikkaa, jolla saavutetut säästöt ovat huomattavasti pienemmät kuin kehittämisrahan avulla saavutettavissa olevat hyödyt taloudellisen tilanteen heikentyessä.

MAINOS
Priimatassi alusasujen pop-up-myynti Kyyjärven Paletissa