Talviajan nopeusrajoitukset Etelä-Pohjanmaalla käyttöön tällä viikolla

Mainos[adrotate banner="3"]

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset talvikaudella 2014 – 2015 otetaan käyttöön koko maassa porrastetusti pohjoisesta alkaen tällä viikolla.

Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien maanteillä rajoitukset asetetaan Liikenneviraston päätöksen mukaisessa laajuudessa viimeistään torstain 30.10. aikana. Merkkien vaihto aloitetaan keskiviikkona 29.10.

MAINOS

Pimeä kaksinkertaistaa ja liukkaus moninkertaistaa onnettomuusriskin. Alemmat ajonopeudet pienentävät onnettomuusriskiä, samoin päästöjä ja melua sekä asfalttipäällysteen kulumista. Alennetut rajoitukset ovat voimassa kevääseen saakka, kunnes jälleen ajo-olojen parannuttua siirrytään kesänopeusrajoituksiin.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen yksiajorataisilla maanteillä kaikki 100 km/h nopeusrajoitukset alenevat 80 kilometriin tunnissa. Näiden tieosuuksien yhteispituus on noin 1300 kilometriä. 80 kilometriin tunnissa alenevilla teillä ei ole muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna.

Uudella Sepänkylän ohikulkutiellä 100 km/h nopeusrajoitus jää voimaan noin seitsemän kilometrin pituisella tieosuudella. Vaasan moottoritien 120 kilometriä tunnissa -nopeusrajoitukset alennetaan 100 kilometriin tunnissa noin yhdeksän kilometrin pituisella matkalla.

Talvirajoituskohteena viimevuotiseen tapaan on lyhyt pistekohtainen nopeusrajoitus 80:stä 60 kilometriin tunnissa valtatiellä 8 Hopsalan X-risteyksessä Kruunupyyn kunnassa.

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoituksilla on selkeät vaikutukset mm. onnettomuuksien vähenemiseen

Tutkimusten mukaan talvirajoitusten alaisilla maanteillä henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät, liikenteen melu ja päällysteen kuluminen vähentyvät samoin pakokaasupäästöt.

Talvirajoituksilla on myös huomattava merkitys hirvionnettomuuksien määrän vähentämiseen, koska ajonopeuden alentaminen pienentää riskiä joutua hirvionnettomuuteen. Nopeuksien alentamisella vaikutetaan myös hirvikolareiden seurausten lieventämiseen.

Talviajan nopeusrajoitusten seurantatutkimuksen mukaan alennettu nopeusrajoitus on vähentänyt henkilövahinko-onnettomuuksia keskimäärin 28 prosenttia verrattuna teihin, joilla 100 km/h -rajoitus on ollut myös talviaikana voimassa.

Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien osalta vaikutus oli 36 prosenttia (LVM:n julkaisu 9/97). Laskennallisesti talviajan nopeusrajoituksilla on arvioitu säästettävän noin 15 liikennekuolemaa ja noin 50 henkilövahinko-onnettomuutta vuosittain Suomen maantieliikenteessä.

Tienkäyttäjäkyselyissä neljä viidestä kuljettajasta on pitänyt talvi- ja pimeän ajan rajoituksia sopivina.

Huonoilla keleillä kannattaa ajaa talvirajoitustakin hitaammin

Hankalilla keleillä ajonopeutta on syytä alentaa jopa huomattavasti merkeillä osoitettua alemmaksi.

Jo liikennesäännöt velvoittavat kuljettajaa ottamaan huomioon lukuisia, sekä omaan että muiden tienkäyttäjien turvallisuuteen liittyviä, tekijöitä. Nopeuden alentaminen antaa yllättävissä tilanteissa lisää aikaa reagointiin ja lyhentää pysähtymismatkaa vaikkapa hirven ilmestyessä tielle.

MAINOS
Edellinen artikkeliSeurakuntavaalien ennakkoäänestys on käynnistynyt
Seuraava artikkeliKiinteistöverotukseen pientä korjausta Soinissa