Eepeen maatalous- ja rautakauppa ennakoitua vähempiin irtisanomisiin

Mainos[adrotate banner="3"]

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan maatalous- ja rautakaupan toimialan yt-neuvottelut ovat päättyneet. Toimialan yt-neuvottelut alkoivat 17.9. ja päättyivät 29.10.

Yt-neuvottelut koskivat koko toimialan henkilöstöä eli 115 henkilöä. Yt-neuvottelujen alkaessa suunniteltujen toimenpiteiden arvioitiin johtavan 15 henkilön vähentämiseen ja arviolta 30 henkilön osa-aikaistamiseen.

MAINOS

Yt-neuvottelujen päätöksenä toimenpiteet johtavat kahdeksan henkilön vähentämiseen ja 28 henkilön osa-aikaistamiseen sekä yhden toimipaikan (Agrimarket Kurikka) sulkemiseen vuoden 2014 loppuun mennessä tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla sekä toiminnan uudelleenorganisoinnista johtuen.

Arvioiduilta määrällisesti isommilta henkilöstövaikutuksilta vältyttiin mm. toimenkuvien uudelleenjärjestelyjen, Eepeen sisältä löytyneiden uudelleensijoittamisten, omaehtoisten eläkeratkaisujen sekä työsuhteiden osaaikaistusten johdosta.

Toiminnan ja organisaation uudelleenjärjestelyä koskevien päätösten taustalla ovat tuotannolliset ja taloudelliset syyt sekä toimialan toiminnan uudelleenorganisointi.

Perusteina ja syinä toimenpiteille ovat toimintaympäristön rakennemuutos ja toimialan heikentyneet näkymät, toimialan heikko tulos ja tuloskehitys sekä varautuminen toimialan rakennemuutokseen.

Uudelleenjärjestelyillä haetaan tehokkuuden lisäksi kustannussäästöjä ja pyritäänvarmistamaan tulevaisuudessa kannattava toiminta.

Irtisanotuille henkilöille Eepee pyrkii tarjoamaan uusia ja vapautuvia työtehtäviä muilta toimialoiltaan. Henkilöstön tukena muutoksessa toimivat työnantajan lisäksi paikalliset te -toimistot sekä Eepeen työterveyshuoltoverkosto.

MAINOS
Edellinen artikkeliAikuiset ajattelevat vain numeroita
Seuraava artikkeliMinisteri Risikko Vedon juhliin