2.3 C
Alajärvi
torstai 25.4.2024
MAINOS

Soinin Keskusta suhtautuu myönteisesti tuulivoimaan

Soinin Keskustan pitäjäpaikallisyhdistys päätti lausua kannanottonaan, että Soinin Keskusta suhtautuu alueen asukkaat huomioiden myönteisesti tuulivoimarakentamiseen ja odottaa pikaisesti konkreettisia toimia.

Kansanedustaja Mikko Savola vieraili yhdistyksen syyskokouksessa. Savola puhui turvallisuuspolitiikasta, SOTE uudistuksesta ja energiaratkaisuista.

MAINOS

Reserviläisten juuri valittu puheenjohtaja Savola totesi kiristyneen tilanteen nostaneen yleisen asevelvollisuuden ja reserviläisten koulutuksen arvostusta. Tämä näkyy mm. Ilkka Kanervan johtaman työryhmän esityksessä, jossa esitetään puolustusmäärärahojen korotusta 2020-luvulle.

Johtavien päättäjien tulisi ottaa oppia presidentti Niinistön toiminnasta. Päättäjä ei voi lausua yksityishenkilönä arveluttavia kommentteja esim. NATO-jäsenyydestä.

Savola arveli, että sote-päätökset tullaan tekemään eduskunnassa maaliskuussa ennen vaalitaukoa. Viiden erva-alueen mallissa Soinin keskuspaikka on Tampere. Soinin kunnan osalta päätösvalta on aika pieni, sillä pisteytettynä edustus Tampereen alueella on 1400 pistettä, josta Etelä-Pohjanmaan osuus on 200.

Mallissa kuntien tuloista 60 % ohjautuisi muualle, samalla kun sote-tehtävien järjestämisvastuukin. Perustuslaillisia pohdintoja mallin toteutumisessa aiheuttaa kuntien itsehallinnan pienentyminen.

Savola kertoi myös mielenkiintoisesta ratkaisumallista, jossa entiset Kuusiokunnat kilpailuttavat omat palvelunsa yksityiselle palveluntarjoajalle. Kunta osallistuisi 49 prosentin osuudella palvelua tarjoavaan yhtiöön.

Tällöin kaikkea ei tarvitsisi esimerkiksi kilpailuttaa, vaan yhtiö voisi tehdä ketteriä ratkaisuja suorahankinnan kautta. Samalla kunnan itsemääräämisoikeus säilyisi paremmin. Valtionvallan taholla tätä linjasta poikkeavaa ratkaisua ei tietenkään katosota hyvällä.

Kuusiokunnat jättävät kilpailutukseensa mahdollisuuden, että naapurikunnat voivat liittyä määräaikaan mennessä mukaan.

Kolmantena asiana Savolan alustuksen pohjalta puhuttiin energiateollisuuden mahdollisuuksista. Viime aikoina Soinissa on puhuttu paljon tuulimyllyistä. Nyt pohdittiin tuulivoiman vaikutuksista mm. tiestöön, työllisyyteen ja terveyteen.

Asukkaille aiheutuvat mahdolliset välke- ja meluhaitat halutaan minimoida ja samalla saada hanke toteutumaan. Savola korosti alueen muita energia-teollisuuteen liittyviä mahdollisuuksia. Äänekoskelle perustettava biojalostuslaitos tarvitsee kaksinkertaisen määrän puuta.

Tarvittava puu kerätään 200 kilometrin etäisyydeltä. Tässä on soinilaisten mahdollisuus. Kunnan muutamat tieosuudet ovat luvattoman huonossa kunnossa, mutta Äänekosken puunkeräys vaikuttaa varmasti myös tiestön parantamiseen. Nyt meillä on mahdollisuus; ollaan hereillä ja vaikutetaan oman alueemme positiiviseen kehittymiseen. Tartutaan tähän tilaisuuteen, kun se kerran tarjoutuu.

Kokouksessa kansanedustajalta perättiin tulevan valtionapujen laskentakaavan muutoksesta: Tehtiinkö asian eteen kaikki mahdollinen? Ensimmäisessä esityksessä Soini olisi mm. ikärakenteensa vuoksi saanut hieman enemmän valtionapua kuin nyt, mutta viimeisimmässä esityksessä Soini on menettämässä 380 000 euroa.

Hyväksytäänkö haja-asutusalueiden kuntien palvelujen jatkuva heikentäminen? Saako tämä ratkaisu riittävästi huomiota? Saammeko äänemme kuuluviin? Maan hallituksen linja ajaa tässäkin ratkaisussa keskittämistä.

Syyskokousasioina käsiteltiin tulevan eduskuntavaalivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Henkilövalintoina Soinin Keskustan pitäjäpaikallisyhdistyksen johtokuntaan valittiin Antti Laakso (pj), Alpo Rannila (vpj), Markku Puronhaara (siht.), Tapani Akonniemi, Jukka Mäkipelto, Juha-Pekka Keisala, Raija Korpela, Eino Koskela, Satu Laitila ja Tuula Tuneström.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät