0.5 C
Alajärvi
sunnuntai 03.3.2024
MAINOS

Perusturvaan ja tekniseen toimeen haetaan tehokkuutta ja säästöjä Järvi-Pohjanmaalla

Järvi-Pohjanmaan kuntajohtajista, talousjohtajista, valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajista koostuva palvelurakennetyöryhmä on laatinut syksyn aikana kiivaalla aikataululla ehdotukset Järvi-Pohjanmaan perusturvan ja teknisen toimen kehittämiseksi ja kustannussäästöjen löytämiseksi.

Selvitystyöryhmää vetänyt Soinin kunnanjohtaja Stefan Sundberg toteaa, että perusturvasta ja teknisestä toimesta on löydetty yhteensä noin neljän miljoonan euron säästöt toimintatapoja tarkastelemalla ja organisaatiorakenteita keventämällä.

MAINOS

– Kun yhteistoiminta-alue aloitti toimintansa, vauhtiin päästiin hyvin. Kuluneiden vuosien aikana on maailma kuitenkin muuttunut ja siksi yhteistoiminnan osa-alueet on katsottava nyt läpi, Sundberg toteaa.

Kun uudelleenarviointia ryhdyttiin tekemään, selvitettiin aluksi alueen yhteiset tavoitteet sekä kunkin kunnan omat toimenpiteet, joita on tehtävä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Selvityksessä perusturva on mukana toimialan koon ja kustannusten nousun vuoksi. Tekninen toimi on taas mukana siksi, koska siellä on ollut tiedossa mahdollisuuksia, jotka halutaan hyödyntää.

Selvityksen tavoitteeksi otettiinkin näiden kahden toimialan palveluprosessien ja rakenteiden uudistaminen tuottavuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi. Työ on keskittynyt suurimpiin rakenteellisiin, työnjakoon ja johtamiseen liittyviin ratkaisuihin, joilla on merkittäviä kustannusvaikutuksia.

Teknisen toimen uudessa organisaatiossa tavoitellaan mallia, jossa teknisen johtajan alaisuudessa organisaatio supistuisi nykyisestä viidestä kolmeen tehtäviä yhdistämällä. Tekninen johtaja Jouni Hänninen kertoo, että puhdistus- ja ravitsemuspalvelut yhdistyisivät, samoin yhdyskuntapalvelujen alle yleisten alueiden ja vesihuoltopäällikön toimenkuvat.

Kevennetty organisaatio vaatii toimintatapamuutoksia, kuten ammattilaisista koostuvia työtiimejä, jotka ohjataan entistä itsenäisimmiksi. Työntekijöillä tulee olla riittävä päätösvalta perustehtävien hoitamiseen ja kehittämiseen.
Johtamista tulee terävöittää siten, että työn tekeminen on pitkäjänteisempää ja suunnitelmallisempaa. Tähän päästään selkeillä työnjaoilla, vastuilla, tavoitteilla ja resurssiraameilla.

Teknisessä toimessa on tavoitteena myös kiinnittää entistä enemmän huomiota kiinteistöjen energia-asioihin ennaltaehkäisevään korjaustoimintaan, ostopalvelut laitetaan tiukkaan syyniin ja siivoustasot tarkastetaan.

Keittiöverkosto kevennetään niin, että valmistuskeittiöitä jää alueelle viisi: Soiniin ja Vimpeliin molempiin nykyisen kahden sijasta yksi ja Alajärvelle nykyisen 10-15 sijasta kolme: koulukeskukseen, Paavolaan ja terveyskeskukselle. Kotihoidon ruokapalveluissa siirrytään kolmasti viikossa jaettaviin ns. kylmiin aterioihin.

Järvi-Pohjanmaan päivystysratkaisuista tehdään erillinen suunnitelma ja teknisten ja tukipalvelujen kustannusten jakoperusteista alueen kuntien kesken tehdään selvitys alkuvuoden aikana.

Arvioidut säästöt teknisessä toimessa ovat kaikkiaan noin 380000 euroa.

Perusturvassa etsitään suuria säästöjä

Perusturvan osalta haasteena ovat kasvava huoltosuhde, vanheneva väestö ja koskea sairastavuus, joka on erityisen korkea Soinissa.

Palvelurakenne on edelleen raskas, vaikka sitä on jo kevennetty. Tarvevakioidut kustannukset ovat alueella valtakunnallisesti tarkasteltuna kohtuulliset, mutta todelliset sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset ovat kuitenkin liian korkeat kuntien kantokykyyn nähden.

Suunnitellussa uudessa organisaatiossa peruspalvelujohtajan ja talouspäällikön alaisuudessa toimisivat terveyspalvelujohtaja, hoidon ja hoivan palvelujohtaja sekä sosiaalipalveluiden palvelujohtaja. Näiden nimikkeiden alle on koottu aiempia useita tehtäviä.

Lääkärityön osalta ajatus palveluiden kohdentamisesta asumisyksiköihin ja kotihoitoon sekä omahoitajamalli parantaisivat potilasvirtojen hallintaa päivystykseen ja erikoissairaanhoitoon ja parantaa näin ollen myös kustannustehokkuutta. Uusi malli vähentää päivystyksen ja vuodeosaston käyttöä.

Kotihoitoon lisätään tekniikkaa, jolla säästetään henkilöstöresursseja ja otetaan käyttöön sähköinen omahoito, joka vähentää turhaa puhelinliikennettä terveyskeskukseen päin. Vammaispalveluissa tarkastellaan kuljetuspalveluita.

Esitettyjen toimenpiteiden säästöpotentiaali on perusturvassa nykyiseen tasoon nähden noin 3,5-3,6 miljoonaa euroa vuodessa. Säästöjen syntyyn varattava aika on noin kolme vuotta. Yhdessä teknisen toimen kanssa saavutettavat säästöt olisivat liki neljä miljoonaa euroa.

Säästöjen ja uudistusten toteutuminen edellyttää kuntien valtuustojen päätöksiä, mutta asian valmistelun takana on ollut niin hyvä henki, että kuntien johtajat ja johtavat luottamushenkilöt uskovat, että ajatuksille löytyy vankka tuki.

Suunnitellut muutokset ovat suuria ja edellyttävät päättäjien lisäksi Alajärven myös henkilöstöltä paljon. Henkilöstömääriin muutoksilla tulee olemaan vaikutuksia, mutta hallitusti tehtyinä vaikutukset ovat pienemmät kuin olisivat, jos mitään ei tehtäisi.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät