1.4 C
Alajärvi
keskiviikko 24.4.2024
MAINOS

Etelä-Pohjanmaan tuulivoimakaavaehdotus nähtävillä – esittelytilaisuus myös Alajärvellä

Etelä-Pohjanmaan voimassa olevaa maakuntakaavaa täydennetään tuulivoimapuistoiksi soveltuvien alueiden osalta. Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaava on asetettu nähtäville 1.12.2014-9.1.2015 väliseksi ajaksi Etelä-Pohjanmaan liittoon ja sen jäsenkuntiin.

Kaavaehdotus ja siihen liittyvä keskeinen suunnittelumateriaali on nähtävillä myös Etelä-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla. Ehdotuksesta voi antaa palautetta Etelä-Pohjanmaan liittoon nähtävilläoloajan kuluessa.

MAINOS

Kaavaehdotuksesta järjestetään joulukuussa kolme avointa esittelytilaisuutta: Kauhajoella 4.12., Ilmajoella 9.12. ja Alajärvellä 11.12. Tilaisuudet alkavat kello 18.

Maakuntakaavaehdotuksen ratkaisu koostuu yhteensä 24 tuulivoimatuotannon jatkosuunnitteluun soveltuvasta alueesta. Ratkaisu osoittaa vähintään 10 voimalaitosta käsittävät tai muuten seudullisesti merkittäviksi arvioidut tuulivoima-alueet.

Maakuntakaavaehdotuksessa esitetään annettavaksi kaikkien tuulivoima-alueiden jatkosuunnittelua koskevia yleisiä suunnittelumääräyksiä sekä aluekohtaisia erityisiä suunnittelumääräyksiä.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät