Hautakylän koulun sulkeminen nähdään kunnan talouden kannalta tärkeäksi

Mainos[adrotate banner="3"]

Soinin kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi budjettiehdotuksen vuodelle 2015, joka sisältää Hautakylän koulun sulkemisen 1.1.2015 ja oppilaiden siirtämisen keskustan yhtenäiskoululle.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha-Pekka Keisala kokee tämän päätöksen välttämättömäksi, koska ilman sitä vuosikate painuu ensi vuonna miinukselle ja toisaalta koska kaikki Soinin oppilaat mahtuvat samaan kouluun.

MAINOS

Keisala perustelee mielipidettään myös sillä, että Hautakylän koulussa oppilaskohtaiset kulut ovat 11600 euroa vuodessa, kun ne yhtenäiskoulussa ovat noin 3000 euroa vähemmän. Lisäksi valtaosa oppilaista on jo nyt kuljetusoppilaita, joten kuljetuskustannuksetkaan eivät kasva merkittävästi.

Soinilaisia oppilaita Hautakylällä on 14 ja suunnitelma on, että tulevasta syksystä alkaen nämä oppilaat sulautuisivat jo olemassa oleviin opetusryhmiin. Näin ollen säästöä koulun sulkemisesta saadaan aikaan noin 200000 euroa vuodessa, mikä summa koostuu likimain kokonaan henkilöstövähennyksistä.

Yksimielinen kunnanhallitus ei ollut esittäessään Hautakylän koulun lakkauttamisesta, sillä se hyväksyttiin esitykseksi kunnanhallituksessa äänin 5-4. Vastaesityksenä oli Ari Alatalon esitys, että tarvittavat lisätilat rakennetaan ja koulutyö Hautakylällä jatkuu. Tiukka äänestystulos kunnanhallituksessa ennakoineekin sitä, että asiasta käytäneen äänestys myös valtuustossa.

– Jos valtuustossa päätökseksi tulee jatkaa koulua Hautakylällä, niin kunnan vuosikate painuu miinukselle. Se ei sovi hyvään taloudenpitoon, Keisala katsoo. – Budjettiehdotusta laadittaessa on mietitty jokainen euro mihin meillä on varaa ja saatu esitys, joka ei heikennä palveluja.

– Toivonkin yhteisen tahtotilan löytymistä Hautakylän koulun suhteen ja että kuntalaiset ymmärtäisivät, ettei koulua olla tahallaan sulkemassa. Meillä ei vain enää ole siihen varaa.

Vaikka Hautakylän koulu loppuisi ja sen soinilaiset oppilaat siirtyvät yhtenäiskoululle, on koulussa yläasteella edelleen tilaa toivottaa tervetulleeksi mahdollisesti Lehtimäeltä Soiniin siirtyvät oppilaat tilanteessa, jossa Taimelan yläluokat suljettaisiin.

Kunnanjohtaja Stefan Sundberg kertoo, että Soinin kunnan osalta Järvi-Pohjanmaan yhteistyö on tärkeä asia. Perusturvan menojen kasvuun etsitään ratkaisua uusien kehittämistoimien kautta. Vaikka tilanne saataneenkin lähivuosina hallintaan perusturvan osalta, on nyt tärkeää pitää jalat maassa ja talous mielessä kaikkia ratkaisuja tehtäessä.

Positiivisena asiana voidaan todeta, että Soinissa väkiluvun lasku näyttäisi taittuneen. Kuntaan muuttaa lapsiperheitä ja vauvoja syntyy, tänä vuonna jolähes 30. Jatkossa tuulivoima-asioiden toivotaan etenevän ja tuovan toimeliaisuutta ja verotuloa tullessaan.

Budjettiesityksessä vuosikate on saatu plussalle 60000 euroa, mutta koska vuotuiset poistot ovat noin 460000 euroa, painuu tilikauden tulos 390000 euroa miinukselle. Vanhaa ylijäämää Soinilla on edelleen noin 600000 euroa.

– Soinin kunnan valtionosuudet tippuvat ensi vuonna noin 400000 euroa, eli lähes poistojen verran. Hallintojohtaja Hannele Hannula harmitteleekin sitä, että alun perin Soinin piti kuulua valtionosuusuudistuksen voittajiin, mutta aivan toisin kävi.

– Tilanteemme olisi nyt aivan toinen, jos valtionosuusuudistus ei olisi mennyt näin kuin meni, Hannula sanoo.

Ensi vuoden budjetti perustuu 21,5 prosentin tuloveroveroon nykyisen 21 sijasta. Verotuloksi arvioidaan 5,88 miljoonaa, kun ne tänä vuonna ovat 5,7 miljoonaa. Valtionosuudet laskevat kahdeksaan miljoonaan nykyisen 8,4 miljoonan sijasta.

Lainamäärä on ensi vuoden lopussa 4290 euroa asukasta kohden. Summa on suuri ja johtuu siitä, että noin puolet lainoista kohdistuu elinkeinoelämän tukemiseen.

Investointeja ensi vuodelle on suunnitteilla vain vähän. Kunnantaloa remontoidaan edelleen. Soini-talon korjauksiin on varattu pieni summa, samoin työpajalle ja varhaiskasvatuksen lisätilojen muutostyöhön.

Tuula Jokiaho

MAINOS
Edellinen artikkeliLääkäri ja hoitaja -työparityöskentely käyttöön Järvi-Pohjanmaalla
Seuraava artikkeliKoskenvarrella kasvaa aitoa luomulihaa