3.1 C
Alajärvi
sunnuntai 26.5.2024
MAINOS

Hongisto kysyy ajonopeuden alentamisesta Vimpelintiellä

Kansanedustaja Reijo Hongisto on tehnyt kirjallisen kysymyksen koskien ajonopeuden alentamista Vimpelintiellä Hautatien liittymän ja Isokankaantien risteyksen välillä.

Hongisto toteaa kysymyksessään, että vimpeliläiset ovat huolestuneena seuranneet liikennekäyttäytymistä ja erityisesti ajonopeuksia kirkonkylää sivuavalla Vimpelintiellä (KT68).

MAINOS

Kirkonkylän tuntumassa kantatiellä on kolme vilkkaampaa risteystä joissa kaikissa on vuosien saatossa tapahtunut useita vakavia liikenneonnettomuuksia. Pääsääntöisesti onnettomuudet ovat johtuneet liian suuresta tilannenopeudesta.

Ajonopeus on kesäkuukausien ajan 80km/h ja oppilaiden lukuvuoden aikana alennettu Lapuan- ja Koskelantien ja Patruunantien ja Isokankaantien välisellä osuudella 60km/h. Rajoitus johtuu aivan Vimpelintien vieressä olevasta Vimpelin ala-asteen koulusta. Moni koululainen kulkee koulumatkansa kantatietä pitkin.

Monet ovat hämmästelleet nopeusrajoitusmerkkien paikkoja, sillä Alajärven suunnasta tultaessa alennettu nopeus alkaa vasta Lapuan- ja Koskelantien risteyksen jälkeen, eikä näin ollen koske risteysaluetta ollenkaan.

Tienkäyttäjien ja erityisesti varttuneempien jalankulkijoiden mukaan nopeusrajoituksen tulee alkaa huomattavasti ennen risteystä. Varttuneemmat tienkäyttäjät tarvitsevat tien ylitykseen enemmän aikaa kun nuoremmat ja nopeammat.

Jotta alennetusta nopeusrajoituksesta saataisiin paras mahdollinen hyöty, tulisi 60km/h alueen alkaa jo Hautatien liittymän kohdalta. Hautatien liittymästä kulkee liikennettä mm. Vimpelin hautausmaalle ja hautausmaalta. Tiedossa on monta vaaratilannetta jossa Alajärven suunnasta liian suurella tilannenopeudella tullut ajoneuvo on ollut vaarassa törmätä hautausmaalle menevään ruumissaattoon.

Vastaavasti hautausmaalta Vimpelintielle kääntyvät ajoneuvot ovat aiheuttaneet useita vaaratilanteita ja moni peräänajo on vältetty vain sillä, että Vimpelintielle kääntynyt autoilija on ohjannut ajoneuvonsa kulkusuunnassaan oikealle, tien pientareelle ja Alajärven suunnasta tullut autoilija on väistänyt kohtaavan liikenteen käyttämälle ajokaistalle. Tämä onnistuu vain silloin kun ei ole kohtaavaa liikennettä.

Liikennemerkkien sijoittelun lisäksi moni kantaa huolta ST1 huoltamon liittymän ja Patruunantien risteyksen kohdalla olevasta liikenteenjakajasta. Jakaja on aiheuttanut monta vaaratilannetta ja moni ajoneuvo on jopa törmännyt jakajaan.

Jakaja on rakennettu siten, että sen molemmin puolin kulkevaa ajokaistaa ei ole jakajan kohdalta riittävästi levennetty. Ajokaista on jakajan kohdalta noin, 3,6 metriä leveä. Jakajan aukko on tien suuntaisesti 4 metriä, mutta tien poikittaissuuntaan vain 2 metriä.

Jalankulkijalle jakajan aukko on riittävä, mutta jos tietä lähtee ylittämään polkupyörää taikka pyöräpotkukelkkaa taluttava henkilö, taikka henkilöitä, jotka joutuvat liikenne-esteen takia pysähtymään keskelle jakajaa, on jakajan aukko liian ahdas.

Osa kulkuvälineestä jää vääjäämättä jakajan reunojen ulkopuolelle ajoradalle, jolloin on konkreettinen vaara että ajoneuvo törmää kulkuvälineeseen ja siten aiheuttaa vaaratilanteen myös kulkuvälineen päällä (pyöräpotkukelkka) taikka kulkuvälineen vieressä (polkupyörä) seisovalle jalankulkijalle. Vaaratilanteita aiheutuu erityisesti kesäisin pesäpallopelien aikana, kun kymmenet ja joskus jopa sadat jalankulkijat ja pyöräilijät ylittävät kantatietä samaan aikaan.

Vimpelintien vieressä menee kevyen liikenteen väylä. Väylä on hyvä kuljettaessa Vimpelintien suuntaisesti, mutta huono tietä ylitettäessä, koska autoilijoiden ei enää tarvitse varoa Vimpelintien reunalla liikkuvaa kevyttä liikennettä. Kun ei ole tarvetta varoa, ajetaan suuremmilla nopeuksilla ja näin aiheutetaan vaaratilanteita tietä ylittäville.

Poliisi on nopeusvalvonnan yhteydessä kirjoittanut useita rangaistusvaatimuksia ja rikesakkomääräyksiä. Myös ajo-oikeuksia on jouduttu perumaan vakavan piittaamattomuuden seurauksena.

Tienkäyttäjien mielestä liikenneturvallisuus paranisi oleellisesti ajonopeutta alentamalla ja liikenteenjakajan aukkoa leventämällä.

Tästä syystä Hongisto on esittänyt kysymyksen, mihin toimiin asiassa vastuullinen valtioneuvoston jäsen ryhtyy jotta Vimpelintiellä, Hautatien liittymän ja Isokankaantien risteyksen välillä suurin sallittu ajonopeus alennetaan pysyvästi 60km/h ja ST1 huoltamon liittymän ja Patruunantien risteyksen kohdalla olevan liikenteenjakajan tien poikittaissuuntaista aukkoa levennetään niin, että jakajan aukkoon sopii turvallisesti pyöräpotkukelkan ja polkupyörän taluttaja?

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät