1.5 C
Alajärvi
tiistai 23.4.2024
MAINOS

Soini lähtenee sotepalvelujen kilpailuttamiseen Kuusiokuntien kanssa

Soinissa perusturvan kustannukset ovat noin 60 prosenttia kunnan talousarviosta ja menot kasvavat nopeasti.

Soinin kunnan talousarvion 2014 toteutumaprosentti on elokuun loppuun mennessä 69,9 prosenttia, joka ylittää laskennallisen ennusteprosentin. Talousarvio tulee ennusteiden mukaan ylittymään n. 500000 eurolla.

MAINOS

Ylitykset ennusteeseen verrattuna ovat hoito- ja hoivapalvelujen (80,3 %) sekä vammaispalveluiden (86,4 %) suurtuotteissa. Hoito- ja hoivapalveluissa merkittävä kustannustekijä on ollut mrsa-epidemia, jonka vuoksi on muodostunut lisäkustannuksia eristämisen sekä hoitotuotteiden lisätarpeena.

Asumisyksiköiden paikkalukua ei ole pystytty vähentämään suunnitellusti akuuttiosaston pitkäaikaispaikkojen purun vuoksi, joten kustannukset ovat ylittyneet. Lisäksi kotihoidon vakinaisten palkkoihin varattu määräraha ei ole ollut riittävä. Hoito- ja hoivapalveluiden suurtuotteeseen haetaan lisämäärärahaa 500000 euroa.

Vammaispalvelun vuoden 2014 talousarvioon nähden toteuma 01-08/2014 on 151000 euroa arvioitua suurempi, joten kokonaisuudessaan talousarvion arvioidaan ylittyvän 230000 euroa.

Vammaispalveluasiakkaiden määrän kasvun lisäksi kehitysvammaisten laitoshoidon, avustetun asumisen ja kuljetuspalvelujen tarve on lisääntynyt. Suurtuotteeseen haetaan lisämäärärahaa 230000 euroa.

Perusturvan kuluvan vuoden talousarvio on Soinin kunnan kannalta ongelmallinen. Yhteensä 730000 euron lisämäärärahan tarve ei osoita perusturvalta hyvää talouden hallintaa ja asialle on tehtävä jotakin.

Tämän vuoden menot ovat toteutuneet ja niistä on suoriuduttava. Tulevan talousarvion teossa on päästävä kehykseen ilman vuoden aikana tapahtuvia lisämäärärahaesityksiä.

Viimeisin perusturvan esittämä talousarvio esitti Soinille 8,5 prosentin kasvua, kun hyväksyttävänä voidaan pitää vuositasolla joko nollatasoa tai perustellusti 2-3 prosentin kustannusten nousua.

Tämänhetkinen tilanne on johtanut siihen että Soinissa on välttämätöntä pohtia vaihtoehtoisia tapoja perusturvan palvelutuotannolle.

Ähtäri, Kuortane ja Alavus ovat tehneet päätöksen perusturvan toimintojen kilpailuttamisesta ja Ähtärin kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki on esitellyt kilpailuttamista kunnan näkökulmasta ja tilannetta Ähtärin kaupungin osalta.
Soinin kunnan ratkaisut mahdollisen kilpailutuksen osalta on tehtävä valtuuston päätöksenä 30.12. mennessä, jolloin tarjouspyyntö asiassa lähtee. Kilpailutuksen pohjalta toteutettava palvelu käynnistyy 1.1.2017.

Soinin kunnanhallitus keskusteli perusturvan kilpailutuksesta ja esitti valtuustolle, että Soinin kunta osallistuu Kuusiokuntien kanssa Sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailuttamiseen.

Kilpailun toteuttajana on Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä. Kilpailutuksessa haetaan yksityistä palveluntuottajaa kumppaniksi oy -malliseen yhteisyritykseen, joka omistaisi perustettavasta yhtiöstä 51 prosenttia ja jäsenkunnat 49 prosenttia.

Kilpailutuksella turvataan parhaiten lähipalvelujen säilyminen ja kustannustaso. Valtuuston kokoukseen mennessä tarkennetaan mm. nykyiseen yhteistoimintasopimukseen ja aikatauluihin liittyvät kysymykset.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät