0.5 C
Alajärvi
sunnuntai 03.3.2024
MAINOS

Alajärvi yllättyi Soinin suunnitelmista sote-kilpailutukseen osallistumisesta

Alajärven kaupungin johtavat luottamushenkilöt ja virkamiehet ottivat keskiviikkoaamuna yllättyneinä vastaan Soinin kunnanhallituksen esityksen kunnanvaltuustolle Soinin osallistumisesta Kuusiokuntien kanssa suunniteltavaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailuttamiseen.

Johtavista Järvi-Pohjanmaan kuntien luottamushenkilöistä koostuva Järvi-Pohjanmaan neuvosto merkitsi 2.12.tiedoksi palvelurakennetyöryhmän esittämät kehittämisselvitykset koskien sosiaali- ja terveystoimea sekä teknistä toimea ja esitti ne lautakuntien valmisteltavaksi.

MAINOS

Kehittämisselvitykset sisältävät merkittäviä rakenteellisia uudistuksia Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen toimintojen tehostamiseksi. Kaikkien Järvi-Pohjanmaan kuntien johtavat luottamushenkilöt olivat osoittaneet sitoutumista kyseisiin kehittämistoimiin.

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen näkee, että Soinin kunnanhallituksen esitys osoittaa merkittävää irtautumista Järvi-Pohjanmaan yhteistyöstä. Keskusteluissaan Alajärven kaupunginhallitus on nähnyt, että yhteis-työn tulee olla kokonaisvaltaista yhteistoimintaa.

– Tällaisen uutisen lukeminen lehdestä sen jälkeen, kun on juuri löydetty yhteinen tahtotila Järvi-Pohjanmaan kehittämiseksi, laittaa miettimään kumppanin yhteistyötahtoa.

– Myös palvelurakennetyöryhmän puheenjohtajana toiminut Soinin kunnanjohtaja Stefan Sundberg korosti tiedotustilaisuudessa Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminnan ja sen kehittä-misen merkitystä Soinin kunnalle.

Perustietoa Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueesta

Kaikki kuntapalvelut kattava Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue perustettiin vuoden 2009 alusta lukien Alajärven, Soinin ja Vimpelin kesken. Yhteistoiminta-alue kattaa kaikki kuntapalvelut.

Kunnat ovat siirtäneet palvelujen tuottamisen kuntien yhteisiin lautakuntiin, jotka toimivat tasapuolisella 4-4-4-mallilla. Yhteislautakunnista Alajärven organisaatioon kuuluvat maaseutu-, perusturva- ja sivis-tyslautakunta. Soinin organisaatioon kuuluvat tekninen sekä vapaa-aikalautakunta ja Vimpelin orga-nisaatioon rakennus- ja ympäristölautakunta.

Tukipalvelut (mm. ravitsemus-, puhdistus- ja tilapalvelut) on koottu teknisen lautakunnan alaisuuteen. Talous- ja henkilöstöhallinto on eriytetty Järvinet Oy:lle.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät