-3.9 C
Alajärvi
tiistai 16.4.2024
MAINOS

Soinin Yrittäjät tuovat vahvan tukensa tuulivoimantuotannon rakentamisen puolesta

Tuulivoimarakentaminen tuo Soinin paikalliseen yritystoiminnan kehittämiseen ja palvelujen säilymiseen paikkakunnalle elintärkeän piristysruiskeen. Soinin Yrittäjät toivovat, että kaikki soinilaiset ovat yhdessä myötävaikuttamassa tuulivoimarakentamisen käynnistämiseen Soinin alueella.

Soinin yrittäjät toteavat edelleen kannanotossaan, että suunnitteilla olevat investoinnit tuovat mukanaan paikallistalouteen melkoisen määrän euroja sekä erittäin monen yrityksen toimintaan potentiaalisia kasvumahdollisuuksia. Niin teolliset kuin myös monet palvelualan yritykset saavat rakennustoiminnan käynnistymisen myötä kovasti kaipaamaansa ostovoiman lisäystä toimintaansa.

MAINOS

Huolto- ja kunnostustyöt työllistävät myös melkoisen määrän työntekijöitä rakentamisajan jälkeenkin. Tuulivoima, uutena toimialana kiinnostaa useita nuoria. Jo nyt on nähtävissä, että nuorten kiinnostus toimialaa kohtaan on noussut merkittävästi, ja monet alueen nuoret ovatkin jo nyt hakeutuneet alan koulutukseen.

Tuulivoimainvestoinnin vaatima infran rakentaminen tuo merkittäviä toimintamahdollisuuksia paikallisille yrityksille. Lisäksi tuulivoimarakentamisen mukanaan tuomat parannukset tiestöön hyödyntävät merkittävästi myös muita alueella toimivia yrityksiä.

Myös tuulivoimarakentamisen tuoma kiinteistöverotuotto koskettaa jokaista kuntalaista kuntatalouden kautta. Samoin kuin muiden erilaisten tulojen myötä alueelle saatavat verotulot ovat enemmän kuin tervetulleita tänä aikana.

– Tämä tuulivoimarakentaminen tuo paljon hyviä mahdollisuuksia paikallisille yrittäjille olla mukana ja saada kasvua ja kannattavuutta yritystoimintaansa.
Samoin se antaa meille reuna-alueen asukkaille mahdollisuuden saada asua hyvässä puhtaassa ympäristössä ja hyödyntää uusinta teknologiaa alueen energiatuotannossa, Soinin Yrittäjät ry toteaa kannanotossaan.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät