Yrityksen kehittämisavustuksen pääpaino kasvavissa yrityksissä

Mainos[adrotate banner="3"]

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi kokouksessaan työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan yritysrahoituksen linjaukset noudatettavaksi ohjelmakaudella 2014–2020. Etelä-Pohjanmaalla rahoituksen pääpaino on uudella kaudella kasvavien ja kansainvälistyvien pk-yritysten hankkeiden rahoittamisessa.

Yrityksen kehittämisavustusta suunnataan hyvät kasvuedellytykset omaaville yrityksille sekä myös aiempaa riskipitoisempiin ja vaikuttavimpiin hankkeisiin. Hankkeisiin kanavoituu sekä kansallista että Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta (EAKR).

MAINOS

Kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yritykselle kehittämistoimenpiteisiin sekä aineellisiin ja aineettomiin investointeihin. Kehittämisavustus suunnataan erityisesti kasvuhakuisille ja kansainvälistyville sekä aloittamisvaiheessa oleville, uusia kehittyviä toimialoja edustaville pk-yrityksille.

Hankkeiden rahoittamisessa pääpaino on vientiä aloittavien ja toimintaansa uusille markkina-alueille laajentavien pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien parantamisessa.

TEM:n hallinnonalan yritysrahoituksen lisäksi käytettävissä on muun muassa maaseutuohjelman ja Tekesin rahoitusta. Näistä maaseutuohjelman varat kasvavat uudella ohjelmakaudella jonkin verran, mutta muu yritysrahoitus laskee tuntuvasti.

Rahoitusvälineet perustuvat eri toimintalinjauksiin, kuten esimerkiksi maaseutu-, innovaatio-, alue-, elinkeino-, työvoima-, energia- tai ilmastopolitiikkaan, jotka saattavat olla osin keskenään ristiriitaisia.

Jotta kokonaisuudesta saadaan toimiva ja hyödyt maksimoiva, tarvitaan mahdollisimman saumaton rahoituslinjausten yhteensovittaminen ja työnjako.

– Oleellista on pystyä hahmottamaan kulloisenkin rahoituksen hakijan kohdalla, minkä politiikan piiriin hakemus tai hanke kuuluu. Rahoitusvälineen valintaan vaikuttaa myös yrityksen kehitysvaihe ja koko, yritysyksikön päällikkö Kari Rintala Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta selvittää.

Maaseutuohjelman toteutus käynnistyy

Maaseutuohjelman toimeenpano käynnistyy vaiheittain kevään aikana, sillä Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen ohjelman. Tavoitteena on saada kansalliset säädökset valmiiksi tammikuun 2015 aikana.

– Valtakunnalliset rahoituksen valintakriteerit vahvistetaan tammikuun lopussa ohjelman seurantakomitean ensimmäisessä virallisessa kokouksessa, jonka jälkeen alueilla voidaan tehdä omia alueellisia rahoituslinjauksia, kertoo maaseutuyksikön päällikkö Ritva Rinta-Pukka Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen potti maaseutuohjelman rahoituksessa on vuonna 2015 yhteensä noin 16 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi alueen LEADER-ryhmillä on käytössään ensi vuonna noin 7 miljoonaa euroa.

Aikataulullisena tavoitteena on, että helmi–maaliskuussa 2015 avautuu LEADER-toimintarahan ja viljelijöiden tiedonvälityshankkeiden teemahaku. Näiden jälkeen avautuu maaliskuussa nuorten viljelijöiden aloitustukien haku.

Huhtikuussa avataan hakua varten hanke- ja yritystuet sekä toukokuussa maatilainvestoinnit. Päätöksenteko maatilainvestointien osalta alkaa elokuussa ja hanke- ja yritystukien osalta syksyllä.

Tukihaussa otetaan käyttöön sähköinen asiointipalvelu HYRRÄ.

MAINOS
Edellinen artikkeliGlobaalikasvatukselle on kysyntää kouluissa
Seuraava artikkeliTaltuta selkäkivut ja joulustressi palleahengityksellä