-2.1 C
Alajärvi
perjantai 01.3.2024
MAINOS

Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahasto rohkaisee uudistumaan ja jakaa jälleen ennätyssumman

Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahasto jakaa alkaneena vuonna 1036000 euroa apurahoina eteläpohjalaiselle tieteelle ja taiteelle, jaettava summa on enimmäistä kertaa yli miljoona euroa.

Rahasto kannustaa rohkeisiin ja vaikuttavuudeltaan entistä laajempiin hankkeisiin. Etelä-Pohjanmaan rahasto onkin määritellyt apurahahaun painopisteiksi alueen elinvoimaa ja identiteettiä uudistavat hankkeet sekä lasten ja nuorten kulttuurin.

MAINOS

Tavanomaista suurempaa rahoitusta vaativiin Kärkihankkeisiin myönnetään 40000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Lisäksi toivotaan innovatiivisia paikallismuseoiden toiminnan elävöittämiseen suunnattuja hakemuksia.


Muuttuva Museo – paikallismuseo hankkeen teemahaku

Etelä-Pohjanmaan kulttuurirahasto järjestää Muuttuva Museo paikallismuseo hankkeen toisen teemahaun vuoden 2015 apurahojen haun yhteydessä. Muuttuva Museo hankkeen tavoitteena on paikallismuseotoiminnan tulevaisuuden vahvistaminen yhteistyökumppanuuksia kehittämällä.

Teemahaulla tuetaan pysyviä vaikutuksia aikaansaavia hankkeita, jotka liittyvät tiiviisti mm. paikallismuseoiden tapahtumien ja erilaisten sosiaalisten toimintojen ideoimiseen sekä toiminnan avoimemmaksi kehittämiseen.

On tärkeää innostaa kaiken ikäisiä, erityisesti lapsia ja nuoria, käymään paikallismuseoissa ja osallistumaan museotoimintaan. Apurahaa ei tulla myöntämään rakennusten korjaamiseen eikä kokoelmien luetteloimiseen.

Pohjanmaan kulttuurirahasto toteuttaa Muuttuva Museo -hanketta yhdessä Pohjanmaan museon ja Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon kanssa. Vuosi 2015 on hankkeen päätösvuosi.

Apurahoja kaikille tieteen ja taiteen aloille

Apurahat myönnetään pääasiassa yksityishenkilöille ja työryhmille. Yhteisöt voivat hakea apurahoja lähinnä erilaisten kulttuurihankkeiden toteuttamiseen.

Etusijalla apurahojen myönnössä ovat rahaston toimialueella, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa, syntyneet sekä alueella tehtävä tai alueeseen kohdistuva tieteellinen ja taiteellinen työ. Apurahoja myönnetään kaikille tieteen ja taiteen aloille.

Jatkossa kiinnitetään yhä enemmän huomiota apurahojen vaikuttavuuteen. Tavoitteena ovat isommat hankekokonaisuudet, jotka toteutuessaan uudistavat alueen kulttuurielämää.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät