-1.6 C
Alajärvi
torstai 29.2.2024
MAINOS

Alajärven valtuusto Sillanpään johdossa

Alajärven kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan valtuuston puheenjohtajaksi toimikaudeksi 2015–2016 Markku Sillanpään, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Turo Kalliomaan, toiseksi varapuheenjohtajaksi Kauko Ukonmäen ja kolmanneksi varapuheenjohtajaksi Jukka Joensuun.

Kaupunginvaltuusto valitsi kaupunginhallituksen jäseniksi toimikaudeksi 2015–2016 varsinaisiksi jäseniksi seuraavat henkilöt: Esko Rintamäki (henkilökohtainen varajäsen Mervi Ukonmäki), Markku Leppäkangas (Raimo Vistbacka), Kuisma Kujala (Antti-Kalle Levijoki), Sari Palmu (Sirpa Ojanperä), Tiina Paalijärvi (Terho Mäkelä), Maija Yliaho (Tiina Särkijärvi), Tapio Höykinpuro (Johannes Herttola), Tuomo Tallbacka (Tuomo Paavola), Kaarina Paalijärvi (Virpi Mertaniemi), Aino Kataja (Ville Joensuu) ja Anne Matokangas (Pirjo Kantokoski).

MAINOS

Kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Rintamäki, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Markku Leppäkangas ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Kuisma Kujala.

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy
Alajärven elinkeino-ohjelman 2016 hyväksyttiin pienin muutoksin. Asian käsittelyn yhteydessä Terho Mäkelä esitti keskustan valtuustoryhmän ryhmäesityksenä, että ohjelmasta poistetaan esitetty strateginen toimenpide ”Tieosuuskuntien toimintamahdollisuuksien selvittäminen”. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti esityksen.

Pentti Hietala esitti keskustan valtuustoryhmän ryhmäesityksenä, että Monitoimihallin rakentamisesta poistetaan vuosiluku 2018. Lisäksi hän esitti kohtaan lisättäväksi reunaehdon, että hankkeen toteuttaminen edellyttää luotettavia laskelmia siitä, että sen käyttökustannusten kattaminen voidaan toteuttaa kaupungin peruspalvelujen käyttömenoja supistamatta ja veroprosentin korotuspaineita lisäämättä.

Turo Kalliomaa esitti Aino Katajan ja Jukka Joensuun kannattamana, että esitetty reunaehto voidaan lisätä, mutta sen tulee koskea koko elinkeino-ohjelmaa ja lause tulee lisätä elinkeino-ohjelman loppuun.

Koska oli tehty yhteensä kaksi kaupunginhallituksen esityksestä poikkeavaa esitystä, suoritettiin äänestys. Suoritetussa äänestyksessä Kalliomaan esitys voitti Hietalan esityksen äänin 16-19. Tämän jälkeen valtuusto hyväksyi yksimielisesti Kalliomaan esityksen.
Jukka Joensuu esitti kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäesityksenä, että kohtaan ”Kaavoituksen suunnitelmallisuus” lisätään strategisena toimenpiteenä: ”Vapaiden teollisuustonttien luettelointi, esille saattaminen sekä markkinointi vuoden 2015 aikana”. Valtuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Tuulikaavat hyväksyttiin

Valtuusto hyväksyi Möksyn ja Louhukankaan tuulivoima-alueiden osayleiskaavat. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa Natura-arvioinnin täydennyksestä ennen päättävää kokousta.

Kokouksen jälkeen antamassaan tiedotteessa Ilmatar Windpower Oyj:n taholta todettiin, että hyväksytyn kaavan mukaan Alajärven alueelle on mahdollista rakentaa 42 modernia tuulivoimalaa.

Ilmatar Windpower Oyj:n mukaan kyseessä on taloudellisesti haastavina aikoina Alajärven historian suurin investointi, noin 200 miljoonaa. Kansallisesti merkittävän hankkeen rakentaminen alkaa vuoden 2015 loppupuoliskolla. Rakennustyömaalla on arvioitu tarvittavan jopa 200 hengen työpanosta ja seudun yrityksillä on etulyöntiasema rakennusvaiheen kilpailutuksessa.

Erityisesti tarjolla on kuljetus-, maansiirto-, rakennus-, nosto- ja metallirakennetöitä. Yleisesti suuri hanke tuo paljon vipinää myös esimerkiksi kunnan majoitus- ja ravintolapalveluihin.

Hankekehitysjohtaja Erkka Saario Ilmatar Windpower Oyj:stä muistuttaa myös, että kunnan kassa täyttyy lisäksi paikallisen tuuliyhtiön tuloveroista sekä kiinteistöverosta. Saario näkee, että Alajärven hankkeessa on onnistuttu muodostamaan luottamuksellinen keskusteluyhteys kuntalaisiin, ja osoitettu, että hankeyhtiö on kunnassa jäädäkseen.

Alajärven toimipiste palvelee ihmisiä askarruttavissa kysymyksissä kaupungin keskustassa.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät