-0.1 C
Alajärvi
torstai 29.2.2024
MAINOS

Savonjoen kunnostuksessa toivotaan pitkää pakkasjaksoa

Savonjokea eli Vimpelinjokea on yritetty kunnostaa jo kahtena edellistalvena, mutta säät eivät ole hanketta suosineet.

Talvella 2012–2013 joen suuri virtaama esti kaivutyöt ja talvi 2013–2014 ongelmana oli lämmin sää ja jään puute.

MAINOS

Savonjokea kunnostetaan Vimpelin kunnan ja Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen yhteistyönä. Kunnostustyöt alkavat työpatojen rakentamisella jonka jälkeen voidaan aloittaa kaivettavaksi suunnitellun alueen kuivaus pumppaamalla.

Jokialueelta kaivettava massamäärä on arviolta 17500 kuutiota, jotka pyritään ajamaan joen jäätä pitkin kantatien 68 tuntumassa sijaitsevalle läjitysalueelle. Perkaustöillä vähennetään jääpatojen aiheuttamia tulvia syventämällä joen pohjaa. Jääpatotulvia on torjuttu Vimpelin keskustan alueella lähes vuosittain

Savonjoen suualueella on jään vahvistaminen aloitettu viikolla 3 ja kaivutyöt aloitetaan heti, kun jää saadaan riittävän vahvaksi kaivukalustoa varten.

Suualueelle kaivetaan 30 metrin levyinen väylä noin 550 metrin matkalle. Kaivettava massamäärä on 17000 kuutiota. Urakoitsijana toimii Tuhkasaari Oy.

Vimpelin kunta rakentaa lisäksi venelaiturit jokivarteen sekä tekee joen yli ns. Opintien kevyen liikenteen sillan. Näillä toimenpiteillä parannetaan virkistys- ja veneilymahdollisuuksia ja mahdollistetaan turistialuksen liikennöinti Lappajärveltä Vimpelin keskustaan.

Töiden valmiiksi saaminen molemmissa kaivukohteissa vaatii vähintään kuukauden yhtämittaista pakkasjaksoa. Mikäli säät suosivat sekä Vimpelin keskustan että jokisuun kaivutyöt pyritään saamaan pääosin valmiiksi kevään 2015 aikana.

Yleisöä kehotetaan välttämään liikkumista työalueilla.

Vimpelinjoen tulvasuojelu- ja kunnostushankkeen kustannusarvio on 850000 euroa. Kustannukset jakaantuvat puoliksi Vimpelin kunnan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kesken.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät