-6.8 C
Alajärvi
maanantai 22.4.2024
MAINOS

Vimpelille esitetään kuntaliitosta – itsenäisenä säilymiseen on silti kova tahto

Vimpelin kunta ajautui ns. kriisikunnaksi vuosien 2012 ja 2013 tilinpäätösten pohjalta. Valtionvarainministeriö asetti viime vuoden elokuussa arviointityöryhmän, jonka tehtävänä oli tehdä selvitys Vimpelin kunnan mahdollisuuksista turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut.

Ryhmän puheenjohtajana on toiminut Nurmijärven kunnanjohtaja Kimmo Behim. Vimpelin kunnan nimeämänä jäsenenä on toiminut Marja-Leena Laakso ja valtionvarainministeriön nimeämänä jäsenenä neuvotteleva virkamies Ville Salonen.

MAINOS

Ryhmän kokouksiin on osallistunut lisäksi Vimpelin kunnanjohtaja Juhani Laasanen, valtuutettu Seppo Tuomisalo ja lainsäädäntöneuvos Minna-Marja Jokinen valtionvarainministeriöstä.

Arviointiryhmä on pitänyt kuusi kokousta, joista yhden Vimpelissä. Sen yhteydessä järjestettiin arviointiryhmän työtä ja Vimpelin toiminnan ja talouden arviointia käsitellyt seminaari, johon osallistui valtuuston ja hallituksen jäseniä, virkamiesjohtoa ja yhteistoiminta-alueen yhteislautakuntien toimialajohdon jäseniä.

Arviointiryhmä on työnsä aikana arvioinut Vimpelin kunnan talouden kehityksen kestävyyttä ja edellytyksiä turvata asukkaille lainsäädännön edellyttämät palvelut.

Talouden tervehdyttämistä koskeviin säästöesityksiin sisältyy ryhmän näkemyksen mukaan monia epävarmuuksia, koska mm. keskeiset säätötoimet pitää hyväksyä kaikissa yhteistoiminta-alueen valtuustoissa.

Lisäksi yhteistoiminta-alueella on erilaisia näkemyksiä yhteistyömahdollisuuksien jatkosta ja sitoutumisesta kuntien keskeisen palvelutuotannon rakenteiden muuttamiseen.

Arviointiryhmä onkin loppuraportissaan päätynyt tulokseen, jonka mukaan Vimpelin kunnalla ei ole riittäviä edellytyksiä palvelujen järjestämiseen ja turvaamiseen kuntalaisille tulevaisuudessa itsenäisenä kuntana.

Arviointiryhmä ehdottaa Vimpelin kuntalaisten palvelujen järjestämisen turvaamiseksi kuntarakennelain mukaista erityistä kuntajakoselvitystä kunnan yhdistämiseksi isompaan kokonaisuuteen mahdollisimman pian, eli vuoden 2017 alussa.

Lisäksi arviointityöryhmä ehdottaa, että kunta jatkaa edelleen talouden tervehdyttämiseksi esittämiään omia toimenpiteitään sekä toteuttaa niitä rahoituksen riittävyyden ja vakavaraisuuden parantamiseksi.

Vimpelin kunnanhallituksen puheenjohtaja ja arviointiryhmän jäsen Marja-Leena Laakso jätti arviointiryhmän esitykseen eriävän mielipiteensä.

Jatkotoimenpiteenä Vimpelin kunnanvaltuuston tulee käsitellä arviointityöryhmän toimenpide-ehdotukset ja saatettava niitä koskeva päätös valtionvarainministeriön tietoon jatkotoimenpiteitä varten huhtikuun loppuun mennessä.

Ministeriö tekee arviointiryhmän toimenpide-ehdotusten ja kunnanvaltuuston päätösten perusteella Vimpelin kuntaa koskevan ratkaisun kuntarakennelaissa tarkoitetun erityisen selvityksen tarpeellisuudesta kuntajaon muuttamiseksi.

Itsenäisenä, mutta yhteistyökykyisenä

Vimpelin kunnanvaltuuston puheenjohtaja, kansanedustajaehdokas Anne Niemi toteaa, että arviointityöryhmän johtopäätös oli kova pettymys. – Niin luottamushenkilöt kuin viranhaltijatkin ovat tehneet paljon työtä ja kun esitys on tuon sisältöinen, ei voi olla muuta kuin pettynyt. Ehkä esitys oli kuitenkin jollakin tapaa odotettu.

Syytä hermoiluun ei kuitenkaan ole ja Niemen mukaan nyt tilannetta käydään läpi rauhallisesti. – Mietimme ja puntaroimme asioita ja vaihtoehtoja tilanteen ratkaisemiseen. Teemme yhdessä oman vastineemme esitykseen. Tahtotila Vimpelissä on ollut ja on itsenäisenä säilyminen, Niemi toteaa.

Kunnanvaltuutettu ja kansanedustaja Reijo Hongisto myöntää, että realiteetit huomioon ottaen hän piti mahdollisena arviointityöryhmän päätymistä tähän ratkaisuun, vaikka toivoikin muuta. Koska näin kävi, on asiassa edettävä nyt normaalin järjestyksen mukaan.

– Kunnalla on mahdollisuus edelleen toteuttaa omaa ohjelmaansa ja antaa valtionvarainministeriölle näytöt, joiden toivotaan riittävän, Hongisto sanoo ja muistuttaa, että Vimpelissä on sitouduttu tavoitteeseen säilyttää kunta itsenäisenä.

Hän painottaa, että vaikka itsenäisyys koetaan Vimpelissä tärkeäksi tavoitteeksi, niin silti yhteistyö muiden kuntien kanssa on hyvin tärkeää niin Vimpelille kuin kaikille muillekin kunnille. – Koen Järviseudun alueen niin vahvaksi, että yhteistyöllä toinen toistamme tukien voimme saada alueen kehittymään ja muodostamaan vastavoiman maakuntakeskukselle myös tulevaisuudessa.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät