3.9 C
Alajärvi
sunnuntai 26.5.2024
MAINOS

Alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäismyyntipaikkojen määrät laskussa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella oli vuoden 2014
päättyessä alkoholijuomien vähittäismyyntipaikkoja 1349 ja
anniskelupaikkoja 1621. Molempien määrissä on tapahtunut tasaista laskua
vuodesta 2010, jolloin vastaavat luvut olivat vähittäismyyntipaikkojen
osalta 1455 ja anniskelupaikkojen osalta 1668.

Myös niin sanotut anniskelun jatkoaikapaikat ovat vähentyneet Länsi- ja
Sisä-Suomen alueella. Viime vuoden lopussa jatkoaikalupa kello 03:00 tai
04:00 oli 190 ravintolassa. Vuotta aikaisemmin jatkoaikalupia oli 11
enemmän ja vuonna 2010 jopa 32 lupaa enemmän, jolloin alueella oli yhteensä
222 jatkoaikaluvallista ravintolaa.

MAINOS

Yleisimmin puutteita asiakirjoissa

Länsi ja Sisä-Suomen alueella tarkastettiin viime vuonna 540 ravintolaa ja
182 alkoholin vähittäismyyntipaikkaa. Tarkastuksissa havaitut rikkomukset
liittyivät niin ravintoloissa, kuin vähittäismyyntipaikoissakin yleisimmin
asiakirjapuutteisiin. Viime vuonna tehdyistä tarkastuksista noin 11 % johti
valvonnassa havaittujen puutteiden kirjalliseen selvittelyyn. Yleisimmin
havaituista, pienistä puutteista ohjattiin luvanhaltijaa tarkastuskäynnin
yhteydessä.

Viime vuosina yllätyksellisten, ilman etukäteisilmoitusta tehtyjen
tarkastusten lisäksi on tehty luvanhaltijan kanssa yhteisesti sovittuja,
omavalvontaa tukevia tarkastuksia. – Omavalvontaa tukevat tarkastukset on
tarkoitus vakiinnuttaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston
tarkastuskäytäntöön, toteaa yksikön päällikkö Kalle Tervo.

Vuonna 2015 ohjataan kesätapahtumien luvanhaltijoita

Kuluvana vuonna Länsi ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston
anniskeluvalvonnan yksi painopistealueista on isojen kesätapahtumien
etukäteisvalvonta. Tapahtumajärjestäjillä ja anniskeluluvanhakijoilla on
mahdollisuus pyytää alkoholitarkastajia yhteistyöpalavereihin, jossa
lupaviranomainen pyrkii ohjaamaan tapahtumanjärjestäjiä ja luvanhakijoita
säädösten mukaiseen anniskelutoimintaan tapahtumissaan.

– Etukäteen annettavalla ohjauksella pyritään minimoimaan kesätapahtumiin
tyypillisesti liittyvät alkoholirikkomukset, kuten järjestyshäiriöt sekä
alaikäisille ja päihtyneille anniskelu, toteaa yksikön päällikkö Kalle
Tervo. Etukäteen annettavaa ohjausta pyritään kohdistamaan erityisesti
niihin tapahtumiin ja tilaisuuksiin, joihin osallistuu useita
tapahtumajärjestäjiä ja anniskelijoita.

Myös muiden viranomaisten kuten poliisin, palo- ja pelastustoimen ja
ympäristöterveydenhuollon edustajien läsnäolo palavereissa hyödyttää
tapahtumajärjestäjää.

Aluehallintovirastot valvovat alkoholijuomien vähittäismyyntiä ja
anniskelua sekä alkoholijuomien mainontaa ja myynninedistämistä alueillaan.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät