Kevään PK-barometrin saldoluku negatiivinen – suhdannetilanteen säilymiseen ennallaan uskoi silti yli puolet alueen yrityksistä

Mainos[adrotate banner="3"]

Etelä-Pohjanmaan alueella suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku (-12 prosenttia) on laskenut syksystä 2014 peräti 20 prosenttiyksikköä. Ennallaan suhdanteiden arvioi alueella pysyvän nyt 58 prosenttia pk-yrityksistä, kun syksyllä näin arvioi 56 prosenttia. Etelä-Pohjanmaan alueen pk-yrityksistä arvioi suhdanteiden paranevan 15 prosenttia ja heikkenevän 27 prosenttia.

– Odotukset ovat nyt heikentyneet selvästi, alueemme pk-yritysten kannattavuus tippuu ja huoli työpaikoista kasvaa. Loputtomasti ei voida kiristää ja tehostaa yrityksissäkään. Nyt olisi saatava luottamus takaisin ja eurot kiertämään. Luottamus ei tule sanoilla, vaan vaaditaan pitkäjänteistä, kasvua ja investointeja, tukevia poliittisia tekoja. Alueemme hyvinvointi nojaa vahvasti pk-yrityksiimme kertoo toimitusjohtaja Minna Sillanpää, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjistä.

MAINOS

Pk-yritykset suunnittelevat rahoituksen hakemista ennätyksellisen huonoista suhdannenäkymistä huolimatta

Kevään pk-yritysbarometrin mukaan 24 prosenttia eteläpohjalaisista yrityksistä aikoo hakea yritykseensä ulkopuolista rahoitusta. Määrä on sama kuin viime syksynä. Alueella yleisimmät käyttökohteet rahoitukselle ovat koneiden ja laitteiden laajennusinvestoinnit, rakennusinvestoinnit ja yritysten kehittämishankkeet.

Pk-yritykset kokevat rahoittajien vakuusvaatimusten tiukentuneen ja omarahoitusosuusvaatimusten nousseen. Rahoitusta ei kuitenkaan yleisesti ottaen nähdä ongelmana ja 85 prosenttia eteläpohjalaisista vastaajista kertoo, ettei rahoituksen saatavuus ole vaikuttanut hankkeiden toteuttamiseen.

– Viime vuonna yritykset jäivät kasvutavoitteistaan lähinnä heikon kysynnän ja kiristyneen kilpailun takia. Vaikka suhdanteet ovat heikot, markkinat ovat olemassa ja niillä menestyvät ne, jotka kehittävät kilpailukykyään. Kasvuyritykset tarvitsevat nyt kaiken mahdollisen tuen päästäkseen kansainvälisille markkinoille. Tähän pyrimme rahoituksen keinoin vaikuttamaan yhteistyössä muiden Team Finland -organisaatioiden kanssa, Finnveran aluejohtaja Kari Hytönen sanoo.

– Yritysten odotusten heikkeneminen ja vähäiset investointinäkemykset ovat huolestuttavia. Tässä tilanteessa on hyvä tuoda esille alkaneen maaseutuohjelman tukimahdollisuudet myös pienille yrityksille. Perustamistukea ja investointitukea voidaan nyt myöntää alle 50 henkilöä työllistäville yrityksille. Yrityspalvelujen kokonaisuuden, mukaan lukien kansainvälistymispalvelut, tunnettavuuden lisäämiseen ja selkeyttämiseen on syytä kiinnittää jatkossa suurempaa huomiota, Ely-keskuksen ylijohtaja Mika Soininen kommentoi.

Yrityksissä etsitään uusia ratkaisuja hintakilpailukyvyn säilyttämiseksi

Yrittäjä Ari Ollikkala Nipere Oy:stä Teuvalta ei kyseenalaista Pk-barometrin tuloksia, mutta uskoo kovaan tekemiseen ja uusien toimintatapojen ja vaihtoehtojen miettimiseen oman hintakilpailukyvyn säilyttämiseksi. – Ajat ovat edelleen haasteelliset, mutta siitä huolimatta oman yrityksen toiminta sekä investointien että uusien työntekijöiden palkkaamisen osalta on edennyt suunnitelmien mukaan. – Pärjätäkseen nykyisessä nykyisessä suhdannetilanteessa on vain mietittävä tarkemmin miten asioita tehdään, Ollikkala sanoo.

Vesa Annala Annala Oy:stä odottaa isoja ratkaisuja päätöksentekijöiltä suhdannetilanteen kääntämiseksi. – Kuluttajien ostovoiman heikennyttyä, eletään huonekaluteollisuudessa nyt kädestä suuhun. Tilanne ei voi jatkua nykyisellään pitkään. On uskallettava tehdä rohkeita ratkaisuja, Annala sanoo.

Tiedot käyvät ilmi 10. helmikuuta julkistetusta Pk-yritysbarometrin Etelä-Pohjanmaan alueraportista, joka kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät Pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa.

MAINOS
Edellinen artikkeliJärvi-Pohjanmaan vapaa-aikatoimi vastaa Alajärven uimahallin käytäntöihin kohdistuneeseen palautteeseen
Seuraava artikkeliYhteismetsä Alajärvelle