Alajärvi haluaa ennakkoluulotonta yrittäjyyttä

Mainos[adrotate banner="3"]

Alajärvi sai uuden vuoden 2016 Elinkeino-ohjelman tammikuussa, kun kaupunginvaltuusto antoi sille hyväksyntänsä reilun vuoden kestäneen työn päätteeksi.

Elinkeino-ohjelman laatimisen pohjana on kaupungin strategia 2013-2016 ja Alajärven seudun elinkeinostrategia 2013. Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen tiivistää, että asiakirja on pohja kaupungin omille elinkeinollisille päätöksille ja ohjeellinen paikkakunnan muulle elinkeinoelämälle.

MAINOS

Elinkeino-ohjelman valmistelutyöstä ovat vastanneet Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:stä yrityspalvelupäällikkö Jouko Etula ja kaupungin maaseututoimenjohtaja Jukka Kuoppala. Valmisteluissa on ollut mukana laajat yhteistyöryhmät, kuten esimerkiksi paikallisten yrittäjien ja maaseutuyrittäjien edustus.

Elinkeino-ohjelmaa esitellyt Jouko Etula totesi, että ohjelmassa on viisi strategista päämäärää. Niistä ensimmäinen on turvallisuus ja viihtyisä elinympäristö, sillä asukkaille on tärkeää turvallinen ja viihtyisä elinympäristö.

Toisena strategisena päämääränä ovat elinvoimaiset kylät ja kaupunkikeskusta. Alajärvi on pinta-alaltaan melko laaja, jonka elinvoima koostuu vahvoista kylistä ja vireästä kaupunkikeskustasta sekä niissä toimivista yrityksistä ja niiden asukkaista.

Kolmantena kohtana nostetaan esille ennakkoluuloton yrittäjyys, jonka Vesa Koivunen nimeää ohjelman keskeisimmäksi kohdaksi. Ennakkoluuloton yrittäjyys lähtee yrittäjistä itsestään ja erityisesti heidän ominaisuuksistaan. Tällaiset yrittäjät toimivat suunnannäyttäjinä ja he ovat merkittävästi edistämässä alueen yritystoiminnan kasvua.

Neljäntenä asiana esille nostetaan monipuoliset kaupan ja vapaa-ajan palvelut. Alajärvi on lähialueensa palvelukeskus, jossa on monipuoliset kaupan ja vapaa-ajan palvelut, joita täydentää erikoistunut matkailuala.

Viidentenä kohtana on avoin ja innostava ilmapiiri. Elinkeinoelämän kehittäminen on ”joukkuepeli”, joka vaatii kehittyäkseen avointa ja innostavaa ilmapiiriä. Kehitystoiminta vaatii uutta ajattelua nykyisiin toimintatapoihin ja uusia toimintamalleja kehitystyöhön.

Alajärven Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Toni Harjula muistuttaa että kyseessä ei ole vain kaupungin ja yrittäjien asia, vaan kaikkien kuntalaisten.

Yrittäjien osalta pääpaino kohdistuu yrittäjyyskasvatukseen, joka parin vuoden hiljaisemman jakson jälkeen on tarkoitus nostaa uudelleen esille. Yrittäjien hallitus on jo nimennyt henkilöt, jotka aloittavat koulujen ja oppilaitosten kanssa keskustelut siitä, miten yrittäjyyskasvatusta kouluissa nostettaisiin esille.

Lue lisää elinkeino-ohjelmasta torstain 19.2. lehdestä!


Tuula Jokiaho

MAINOS
Edellinen artikkeliOmaSp avaa palvelupisteen Vimpeliin
Seuraava artikkeliMusiikki on Tiian mieluisin harrastus