Ilvessaalis koko maassa 477 yksilöä – Pohjanmaalla 19

Mainos[adrotate banner="3"]

Ilveksiä saatiin saaliiksi helmikuun lopussa päättyneellä pyyntikaudella 477 yksilöä. Edellisellä pyyntikaudella saalis oli 505 eläintä.

Koko maassa esiintyvä ilves on Suomen runsaslukuisin suurpeto, ja niiden määrä on kasvanut voimakkaasti viimeisten 10 vuoden aikana. Riistantutkimuksen tuorein kanta-arvio on 2740 – 2890 vuotta vanhempaa ilvestä.

MAINOS

Suomen riistakeskukselta haettiin kannanhoidollista poikkeuslupaa yhteensä 1302 ilveksen pyytämiseen. Suomen riistakeskus myönsi luvan yhteensä 515 ilveksen metsästämiseen, joista 503 poronhoitoalueen ulkopuolelle.

Pohjanmaan alueelle ilveksen kaatolupia haettiin kaikkiaan 68 ja niitä myönnettiin 26. Saaliiksi Pohjanmaan alueella saatiin 19 ilvestä, eli luvista käytettiin 73 prosenttia.

Myönnetyt luvat suunnattiin ilveksistä kertyneiden havaintojen ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen pentuemääräarvion perusteella tiheimmille ilvesalueille. Luvansaajia suositeltiin kohdistamaan metsästys ensisijaisesti yksilöön, joka liikkuu säännöllisesti potentiaalisen vahinkokohteen tai pysyvän asutuksen läheisyydessä tai aiheuttaa paikallisissa asukkaissa perusteltua huolestumista.

Maa- ja metsätalousministeriö on pyrkinyt suurimman saalismäärän mitoituksella leikkaamaan kannan kasvua ja vähentämään ilvesten määrää. Tavoitteena on kuitenkin, että ilveskanta koko maan mittakaavassa säilyy elinvoimaisena, ilveksen läsnäolosta aiheutuvat haitat minimoidaan ja ilveskanta pidetään ihmisarkana.

Poronhoitoalueella tavoitteena on edelleen ilveksen aiheuttamien erityisen merkittävien vahinkojen tehokas vähentäminen. Muun Suomen kannanhoitoalue on jaettu itäiseen ja läntiseen osa-alueeseen. Kannanhoitoalueen läntisellä osa-alueella verotustaso on suurempi, koska läntisen osa-alueen lisääntymispotentiaali on todettu itäistä paremmaksi.

Ilveksen ja muiden suurpetojen kantojen seuranta on Luonnonvarakeskuksen tehtävä. Kanta-arvion perustana ovat petoyhdyshenkilöiden Tassu-järjestelmään kirjaamat suurpetohavainnot. Erityisesti pentuehavainnot ovat kannan arvioinnin kannalta tärkeitä. Ilveshavainnot voi ilmoittaa suurpetoyhdyshenkilöille, joiden yhteystiedot löytyvät Suomen riistakeskuksen yhteystietohausta.

Luonnonvarakeskus antaa uuden arvion Suomen ilveskannasta keväällä. Kanta-arvion tarkentamiseksi on yhdessä riistantutkimuksen kanssa järjestetty erillislaskentoja. Kuluvana talvena laskenta onnistuttiin järjestämään vain Oulun aluetoimiston eteläisellä alueella. Muualla laskennat jäivät toteuttamatta sopivien kelien puutteessa.

MAINOS
Edellinen artikkeliAlakoululaiset kisasivat hiihdossa Alajärvellä
Seuraava artikkeliSofia ja Elias vuoden 2014 suosikkinimet