-6.8 C
Alajärvi
maanantai 22.4.2024
MAINOS

Alajärvi myy määräalan Käyttöauton sijasta Ari Uurinmäki Oy:lle

Alajärven kaupunginvaltuusto sai maanantai-illan kokouksessa eteensä esityksen, jonka mukaan kaupunki olisi myynyt Käyttöauto Oy:lle Pappilan Laidunalue -nimisestä tilasta määräalan rakennuksineen 60000 euron kauppahinnasta.

Asiasta käydyssä keskustelussa Antti-Kalle Levijoki esitti keskustan valtuustoryhmän ryhmäesityksenä esityksen hylkäämistä ja asian palauttamista valmisteluun. Jukka Kangastie esitti perussuomalaisten ryhmäesityksenä, että asia palautetaan valmisteluun ja kiinteistö laitetaan julkiseen myyntiin.

MAINOS

Jukka Joensuu esitti kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäesityksenä, että kiinteistö myydään Takuuhuolto Ari Uurinmäki Oy:lle 75000 euron hintaan. Timo Kivimäki ja Kaarina Paalijärvi kannattivat kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäesitystä.

Puheenjohtaja määräsi pidettäväksi neuvottelutauon, jonka jälkeen valtuustoryhmien puheenjohtajat esittivät, että asian käsittelyä jatketaan ja äänestetään siitä, kummalle ostajalle kiinteistö myydään. Kangastie ja Levijoki ilmoittivat vetävänsä esityksensä pois.

Jukka Joensuu esitti kokoomuksen, keskustan ja perussuomalaisten valtuustoryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksenä, että kauppakirja hylätään ja kiinteistö päätetään myydä korkeimman tarjouksen tehneelle Takuuhuolto Ari Uurinmäki Oy:lle.

Äänestyksessä valtuusto hyväksyi kokoomuksen, keskustan ja perussuomalaisten valtuustoryhmien puheenjohtajien esityksen äänin 31-3 ja yksi tyhjää ja kohde myydään Takuuhuolto Ari Uurinmäki Oy:lle.

Dementiayksikkö säilyy Kaupinkartanossa?

Valtuusto merkitsi tiedoksi Kaupinkartanon liikkeenluovutuksen perusteella siirtyneet toimet ja päätti kunnallistamisen myötä perustaa hoito- ja hoivapalveluihin palveluvastaavan viran.

Maija Yliaho esitti asiaan keskustan valtuustoryhmän toivomuspontena, että tulevista muutoksista huolimatta dementiayksikkö säilyisi Kaupinkartanossa. Perussuomalaisten valtuustoryhmä tuki toivomusponsiesitystä.

Kaarina Paalijärvi esitti toivomuspontena, että Kaupinkartanon osalta hoivapalveluita ei ikinä myydä millekään kansainväliselle yritykselle.

Keskustan valtuustoryhmän toivomusponsiesitys hyväksyttiin yksimielisesti, mutta Paalijärven toivomusponsiesitys raukesi kannattamattomana.

Päätettiin varata vuoden 2015 talousarvion investointiosaan 50000 euron lisämääräraha hammashoitoyksikköjen hankintaan, koska Alajärven sekä Soinin terveyskeskukseen tulee hankkia uudet hammashoitoyksiköt vanhojen tilalle.

Hyväksyttiin aiesopimus Etelä-Pohjanmaan Musiikkiopiston yhteydessä toimivan Kurikan opetuspisteen toiminnan mahdollisesta siirtämisestä Alajärven musiikkiopiston yhteyteen Kurikan ja Jalasjärven kuntien yhdistyessä.  Alajärvi hakee yhdessä Kurikan kanssa valtionosuuden laskennallisen perusteen siirtoa Alajärven musiikkiopistoon 4490 tuntia vuoden 2016 alusta lähtien.

Valtuusto päätti, että rakennuslupamaksu tuulivoimalle määräytyy tehon mukaan. Uudet perusmaksut olisivat seuraavat: Tuulivoimala alle 200 KW 500 euroa, Tuulivoimala 200 KW – 1000 KW tuhat euroa ja Tuulivoimala yli 1000 KW (>1 MW) 1500 euroa/MW.

Lisäksi peritään rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä perittävät maksut. Maksut tarkistetaan vuosittain syyskuun indeksiluvun mukaan.

Hyväksyttiin kauppakirjaluonnos, jolla kaupunki myy Metsäyhtiö Finmoto Ky:lle Saukkola -nimisen tilan Kurejoen kylässä 1500 euron kauppahinnasta. Metsäyhtiö Finmoto Ky omistaa tilan vieressä maata ja yritys on pitänyt alueella hakepuuvarastoa.

Esitys Järvi-Pohjanmaan rakennus- ja ympäristölautakunnan ympäristöpalvelun viranomaistehtävistä perittävien maksujen tarkistuksesta palautettiin uudelleen valmisteluun.

Antti-Kalle Levijoki esitti keskustan valtuustoryhmän ryhmäesityksenä, että asia palautetaan valmisteluun sen määrittämiseksi ja kirjaamiseksi tarkemmin, mikä kuuluu perusmaksuun ja mikä on ylimääräistä maksua.

Jarmo Hänninen esitti Tapio Höykinpuron kannattamana, että asian käsittelyä jatketaan ja päätetään, että vain ylimääräisistä lupaan kuulumattomista käynneistä peritään matkakustannukset. Keskustelun kuluessa Hänninen veti esityksensä pois. Tämän jälkeen valtuusto hyväksyi yksimielisesti esityksen asian palauttamisesta valmisteluun.

Valtuusto merkitsi tasapainottamisohjelman toteutumisen vuoden 2014 osalta tiedoksi. Asiaan palataan tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.

Henkilövalintoja ja virkamuutoksia

Kaupunginvaltuuston jäsen, perussuomalaisten varsinainen valtuutettu Marita Kivelä on kuollut tammikuussa. Tästä johtuen jäljellä olevaksi toimikaudeksi valtuustoon nousee Timo Kivimäki.

Valtuusto valitsi lisäksi em. syystä tarkastuslautakuntaan varsinaiseksi jäseneksi Maija Viljanmaan ja tämän tilalle varajäseneksi Tarja Kuhalammen, jätelautakuntaan varsinaiseksi jäseneksi Tarja Kuhalammen, suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäseneksi Timo Kivimäen, Järviseudun koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon varajäseneksi Heli Höykinpuron ja esittää Maija Viljanmaata nimettäväksi maakuntavaltuustoon Anne Matokankaan henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

Myönnettiin Raimo Vistbackalle ero Järvi-Pohjanmaan neuvoston jäsenyydestä ja valitsi hänen tilalleen Turo Kalliomaan varsinaiseksi jäseneksi sekä tämän tilalle varajäseneksi Markku Leppäkankaan.

Myönnettiin Kaarina Paalijärvelle ero Järvi-Pohjanmaan teknisen lautakunnan jäsenyydestä ja uudeksi varsinaiseksi jäseneksi valittiin Virpi Mertaniemi sekä tämän tilalle varajäseneksi Kirsti Joensuu.

Valtuusto totesi Eija Kivimäen varajäsenyyden Järvi-Pohjanmaan maaseutulautakunnassa päättyneen vaalikelpoisuuden menettämisen johdosta 1.1.2015 ja uudeksi varajäseneksi valittiin Johanna Nelimarkka.

Perheneuvolan sosiaalityöntekijän virka päätettiin muuttaa perheneuvojan toimeksi 1.4. lukien. Farmaseutin virka lakkautetaan 1.4. lukien ja toimistosihteerin nimikettä ei muuteta hallintosihteeriksi. Yhden päivähoidonohjaajan virka lakkautetaan 1.5. alkaen.

1.3. alkaen lakkautetaan Niikoolin osastonhoitajan ja Aisakellon vastaavan hoitajan virat sekä perustetaan yksi yhteinen palveluvastaavan virka Venla ja Väinö –kotiin sekä kuntoutus- ja intervalliosastolle.

Sosiaaliohjaajan virka päätettiin lakkauttaa 1.4. lukien ja sijoitushoitajan virka muutetaan palveluohjaajan viraksi 1.4. lukien. Päätöstä edelsi äänestys, koska Raimo Vistbacka esitti perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäesityksenä, että asian käsittelyä siirretään. Terho Mäkelä ja Jukka Joensuu / kokoomuksen valtuustoryhmä kannattivat perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäesitystä.

Äänestyksessä asian käsittelyä päätettiin jatkaa äänin 20-15. Keskustelun jälkeen kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti esityksen.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät