Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi viime vuodesta

Mainos[adrotate banner="3"]

Etelä-Pohjanmaalla oli helmikuun lopussa 10394 työtöntä työnhakijaa. Määrä laski edellisen kuukauden lopusta 113 hengellä. Vuoden takaisesta tilanteesta työttömien työnhakijoiden määrä nousi 999 hengellä (10,6 %).

Lomautettuna oli 1783 henkilöä. Lomautettujen määrä nousi 177 henkilöllä (11 %) viime vuodesta. Lyhennetyllä työviikolla oli 982 henkilöä. Määrä kasvoi viime vuodesta 255 hengellä (35,1 %).

MAINOS

Työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusalueen työvoimasta oli 11,7 prosenttia. Manner-Suomessa ainoastaan Pohjanmaan ja Uudenmaan ELY-keskusten alueilla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli alhaisempi.

Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli 355360 henkilöä. Lukumäärä nousi 31567 henkilöllä (9,7 %) viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 13,5 prosenttia.

Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat ammattiryhmittäin

Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna työttömien työnhakijoiden lukumäärät kasvoivat kaikissa pääammattiryhmissä. Kasvu oli suhteellisesti voimakkainta prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden ryhmässä (17,1 %).

Etelä-Pohjanmaan TE-toimistossa oli kuukauden aikana yhteensä 4330 avointa työpaikkaa, joista kuukauden aikana avoimeksi ilmoitettuja uusia työpaikkoja oli 1734 kappaletta. Avoimien työpaikkojen kokonaismäärä oli samalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Avoinna olleista työpaikoista kestoltaan jatkuvia (kesto yli 3kk) oli 2294 kappaletta. Väliaikaisia ja tilapäisiä paikkoja oli yhteensä 2036 kappaletta.

Työvoiman kysyntä lisääntyi viime vuodesta suhteellisesti eniten maanviljelijöiden ja metsätyöntekijöiden ammattiryhmässä, jossa avoinna oli runsaasti kesätyöpaikkoja. Avoinna olleet työpaikat vähenivät suhteellisesti eniten ammatteihin luokittelemattomien ryhmässä.

Kuntien ja seutukuntien tilanne

Työttömien työnhakijoiden määrää nousi viime vuodesta kaikissa seutukunnissa. Työttömyyden kasvu oli voimakkainta Seinäjoen seutukunnassa. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli korkein Suupohjan seutukunnassa.

Työttömien työnhakijoiden määrä laski viime vuodesta ainoastaan Kuortaneella. Muissa kunnissa tilanne kehittyi heikompaan suuntaan. Tilanne heikkeni suhteellisesti eniten Evijärvellä, Karijoella ja Lapualla.

Maakunnan alimmat työttömien työnhakijoiden osuudet olivat Kauhavalla, Kuortaneella ja Isojoella. Korkeimmat osuudet olivat puolestaan Soinissa, Karijoella ja Kauhajoella.

Alajärvellä työttömiä oli helmikuun lopussa 548, mikä on 19 enemmän kuin tammikuun lopussa ja 12 enemmän kuin vuotta aikaisemmin helmikuussa 2014.

Työvoimaa Alajärvellä on 4219 henkilöä, joten työttömyysaste on 13 prosenttia. Työttömistä 224 on naisia ja alle 25 -vuotiaita 68. Yli 50 -vuotiaita on työttömänä 257. Yli vuoden on ollut työttömänä 87 alajärveläistä.

Lappajärvellä työttömiä oli helmikuun lopussa 142, mikä on kaksi vähemmän kuin tammikuun lopussa ja kaksi enemmän kuin vuotta aikaisemmin helmikuussa 2014.

Työvoimaa Lappajärvellä on 1389 henkilöä, joten työttömyysaste on 10,2 prosenttia. Työttömistä 51 on naisia ja alle 25 -vuotiaita 12. Yli 50 -vuotiaita on työttömänä 65. Yli vuoden on ollut työttömänä 11 lappajärveläistä.

Soinissa työttömiä oli helmikuun lopussa 136, mikä on yksi enemmän kuin tammikuun lopussa ja kaksi enemmän kuin vuotta aikaisemmin helmikuussa 2014.

Työvoimaa Soinissa on 898 henkilöä, joten työttömyysaste on 15,1 prosenttia. Työttömistä 54 on naisia ja alle 25 -vuotiaita 11. Yli 50 -vuotiaita on työttömänä 67. Yli vuoden on ollut työttömänä 20 soinilaista.

Vimpelissä työttömiä oli helmikuun lopussa 167, mikä on kolme vähemmän kuin tammikuun lopussa ja kuusi enemmän kuin vuotta aikaisemmin helmikuussa 2014.

Työvoimaa Vimpelissä on 1362 henkilöä, joten työttömyysaste on 12,3 prosenttia.
Työttömistä 62 on naisia ja alle 25 -vuotiaita 22. Yli 50 -vuotiaita on työttömänä 79. Yli vuoden on ollut työttömänä 26 vimpeliläistä.

Työttömyyden rakenne

Työttöminä työnhakijoina olevien naisten lukumäärä (4170) nousi vuoden takaisesta ajankohdasta 518 henkilöllä (14,2 %). Työttömänä työnhakijoina olevien miesten määrä (6224) nousi puolestaan 481 hengellä (8,4 %).

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 1533 henkeä. Nuorisotyöttömien määrä kohosi viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 133 hengellä (9,5 %). Yli 50-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä (3869) nousi 383 hengellä (11 %) vuoden takaisesta tasosta. Työttömien työnhakijoiden tilanne heikkeni suhteellisesti eniten 50–54 -vuotiaiden ikäryhmässä.

Koulutusasteen mukaan tarkasteltuna tilanne heikkeni suhteellisesti eniten ryhmässä, joiden koulutusaste on tuntematon (+69 hlöä; 38,3 %). Keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus työttömistä työnhakijoista on kuitenkin selvästi suurin. Keskiasteen tutkinnon suorittaneita oli työttöminä työnhakijoina 726 (14,2 %) enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Yhtäjaksoisesti yli vuoden työttöminä työnhakijoina olleita oli 1768 henkilöä. Lukumäärä kasvoi viime vuodesta 267 henkilöllä (17,8 %).

Työvoimapalvelut ja toiminta

TE-toimiston palvelujen piirissä oli kuukauden lopussa yhteensä 3369 henkilöä, eli 3,8 % alueen työvoimasta.

Palvelujen piirissä olevien kokonaismäärä laski 176 henkilöllä (-5 %) vuotta aikaisemmasta.

Eri työnantajasektoreille työllistettyjä oli yhteensä 810 henkilöä, joista 204 työskenteli valtion tai kuntien palveluksessa ja 606 yksityisellä sektorilla.

Työvoimakoulutuksessa oli valmiuksiaan työmarkkinoille parantamassa 572 oppilasta. Valmennuksessa oli 35 henkilöä ja työ-/koulutuskokeilussa 297 henkilöä. Vuorotteluvapaasijaisena oli 214 henkilöä.

Kuntouttavassa työtoiminnassa oli kuukauden lopussa 768 henkilöä. Omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella oli 673 henkilöä.

Alkaneita työttömyysjaksoja oli kuukauden aikana 1771 kappaletta. Viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna alkaneita jaksoja oli 219 (-11 %) vähemmän. Työttömyysjakso päättyi 1863 henkilön kohdalla. Päättyneitä työttömyysjaksoja oli puolestaan 41 (-2,2 %) vähemmän kuin viime vuoden vastaavan kuukauden aikana.

MAINOS
Edellinen artikkeliKykyn karsinnat jatkuvat lauantaina Vimpelissä
Seuraava artikkeliPerusturvassa ylityksiä viime vuonna