0.7 C
Alajärvi
tiistai 23.4.2024
MAINOS

Vimpelin valtuusto vastasi valtiovarainministeriölle

Vimpelin kunnan toiminnan ja talouden arviointiryhmä on katsonut raportissaan, ettei Vimpelin kunnalla ole uskottavia, riittävästi taloudellisiin ja toiminnallisiin tosiasioihin perustuvia edellytyksiä palvelujen järjestämiseen ja turvaamiseen kuntalaisille itsenäisenä kuntana tulevaisuudessa ja on ehdottanut kuntarakennelain mukaista erityistä kuntajakoselvitystä kunnan yhdistämiseksi isompaan kokonaisuuteen mahdollisimman pian eli vuoden 2017 alussa.

Kunnanhallituksen päätösesityksen mukaisesti valtuusto yksimielisesti katsoi vastauksessaan ministeriölle, ettei ehdotettu erityinen kuntajakoselvitys ole tässä tilanteessa tarpeellinen eikä ajankohtainen.

MAINOS

Valtuusto katsoi, että Vimpelin kunnalla on realistiset mahdollisuudet ja kyky tasapainottaa kunnan talous ja siten turvata kuntalaisille palvelut itsenäisenä kuntana myös jatkossa. Kunnanvaltuusto esitti vastauksessaan valtiovarainministeriölle, ettei kuntarakennelain mukaista erityistä kuntajakoselvitystä käynnistetä.

Valtuusto esittää vastauksensa perusteluissa mm. että laadittu taloussuunnitelma osoittaa selkeästi, että taseen alijäämä saadaan katetuksi arviointiryhmän hyväksymänä aikana, käytännössä vuoden 2020 loppuun mennessä.

Juuri valmistuneen vuoden 2014 lopullisen tuloslaskelman mukaan Vimpelin kunnan toimintakulut jäivät noin 175000 euroa ja tilikauden tulos noin 165000 euroa pienemmäksi kuin arviointiraportin taloussuunnitelmassa ennakoitiin. Tämä keventää vastaavalla painoarvolla talouden tasapainotusta suunnitelmavuosien aikana.

Arviointiprosessin aikana kävi selkeästi ilmi, että Vimpelin kunnan taloussuunnitelman tulee perustua Järvi-Pohjanmaan yhteistoimintaan ja että irtisanoutuminen siitä olisi merkinnyt taloussuunnitelman pohjan putoamista.

Vimpelin valtuusto katsoo, että arviointiryhmä epäilee perusteetta Järvi-Pohjanmaan kuntien päätöksentekokykyä. Yhteistoiminnan jatkon osalta kunnat ovat yhteisesti todenneet, että sitä jatketaan edelleen voimassa olevien yhteistoimintasopimusten puitteissa.

Arviointiraportissa viitataan myös uuden valtionosuusjärjestelmän vaikutuksiin. Tältä osin valtuusto toteaa, että taloussuunnitelmassa on otettu huomioon mainittu vaikutus. Valtuusto katsoo myös, että useat arvioinnin perusteluiksi otetut ulkopuoliset tekijät perustuvat pelkkiin olettamuksiin.

Lisäksi kunnanvaltuusto kiinnitti valtiovarainministeriön huomiota erityisesti tässä vaiheessa toteutumatta jääneeseen Sote -uudistukseen. Sote -palvelujen kustannukset ovat Vimpelin kokoisissa kunnissa yleensä 60-65 prosenttia käyttömenoista.

Uuden Sote-järjestelmän aikaansaaminen voimaantuloajankohdasta riippumatta tulee tarkoittamaan, että valtaosa kuntien käyttökustannuksista ohjautuu palvelun järjestäjille tai tuottajille, joita Vimpelin kaltaiset pienet kunnat eivät todennäköisesti tule olemaan.

Päätös erityisen kuntajakoselvityksen tarpeellisuudesta Vimpelin kohdalla tehdään arviointiryhmän ehdotuksen ja kunnanvaltuuston nyt antaman vastauksen perusteella. Kunnanjohtaja Juhani Laasasen mukaan päätös on nimenomaan ministeriöpäätös ja se saattaa olla aikataulullisesti hyvinkin ripeä.

Aloite perusturvakäytäntöjen muuttamiseksi

Valtuustoistunnon lopuksi valtuutettu Harri Hänninen teki kolmikohtaisen valtuustoaloitteen koskien perusturvan käytäntöjä.

Ensimmäiseksi perusturvan laskutusta muutetaan niin, että sieltä tulevat Vimpeliä koskevat laskut tulevat suoraan Vimpelin kuntaan. Tällä menettelyllä vähennetään Alajärven hallinnon kuormitusta ja samoin järvinetin palvelutarve vähenee. Tällä menettelyllä yksi laskutusporras vähenee ja vastuukysymykset selkeytyvät.

Toiseksi perusturvan hallinto siirretään omaksi tuotteeksi. Tämä koskee esim. hoitoa ja hoivaa, vastaanottopalveluita, psykososiaalisia palveluita. Tämä koskee henkilöitä, jotka toimivat koko Järvi-Pohjanmaan alueella, ei koske osastonhoitajia.

Kolmanneksi perusturvassa toimivien osastojen henkilöstökulurakenne luodaan niin selkeäksi, että kulurakenteesta selviää kaikki vyörytyserienkin tarkat kohdepaikat.

Juhani Huopana

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät