Soini teki ylijäämäisen tilinpäätöksen

Mainos[adrotate banner="3"]

Soinin kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 hyväksyttiin kunnanhallituksen kokouksessa tiistaina. Kunnanjohtaja Stefan Sundberg kertoo, että keskeisenä tavoitteena on ollut ja on edelleen kunnan talouden pitäminen kunnossa. Terve talous mahdollistaa sekä varautumisen yllättäviin valtiovallan taholta tuleviin menoihin että järkevien investointien tekemisen.

Lopullinen tulos vuodelta 2014 on 270758,93 euroa ylijäämäinen. Talousarvion mukainen vuosikate oli 377258 euroa ja tilinpäätöksen mukainen vuosikate 905343,33 euroa. Tulos on siten 336913,93 euroa arvioitua parempi ja vuosikate 528085,33 euroa arvioitua parempi.

MAINOS

Tulokseen vaikuttivat mm. verojen kasvu, sillä verotulot olivat 199000 euroa arvioitua suuremmat ja kasvua edellisvuodesta oli 225000 euroa sekä valtionosuuksien kasvu, joka oli edellisvuodesta 323000 euroa.

Toimintakate, eli menojen ja tulojen erotus, aleni edellisvuodesta n. 314000 euroa, mitä voidaan pitää hyvänä kehityksenä.

Väestön määrä väheni vuoden 2014 aikana vain neljällä hengellä (vuonna 2013 aikana peräti 50 henkeä ja 2012 30 henkeä) ja väkiluku oli vuoden lopussa 2278 henkeä.
Työttömyysaste oli vuonna 2014 11,9 prosenttia (2013 keskimäärin 11,7 % , ja 2012 keskimäärin 12,48 %. ).

Sundberg toteaa, että Soinin kunnan mahdollisuudet elinkeinotoiminnassa on panostaminen vihreään energiaan; biotalouteen ja tuulivoimaan sekä näitä toimialoja tukevaan yritystoimintaan. Kunta arvostaa omaa yritystoimintaansa jota suhteutettuna väkilukuun on runsaslukuisesti.

Vuoden aikana on tehty työtä liikenneyhteyksien parantamiseksi. Erityisesti eteläisen pääväylän tie- ja hoitoluokan nosto on ollut esillä niin tiepiirin kuin Ely:n kanssa käydyissä keskusteluissa. Tavoitteena on nostaa tien luokka nelinumeroisesta 7140 kolminumeroiseksi 714.

Myönteisenä voidaan pitää sitä, että tuulivoimahankkeet ovat edenneet ja maakuntakaava mahdollistaa tuulivoimarakentamisen. Soinin kunnan toimenpiteet mm. käynnit kolmen ministerin luona varmistivat hankkeiden jatkumisen.

Työssä avustivat yhteistyökumppaneina lähialueiden kansanedustajat. Maakuntatasolla merkittävä hanke on ollut maakuntakaavan uudistustyö vaihemaakuntakaava I (tuulivoima) osalta.

– Tulopohjan vahvistaminen on jatkossa tärkeää ja esim. tuulivoiman mukanaan tuomat tulot olisivat talouden kannalta ensiarvoisen tärkeitä. Kuntaitsenäisyys jatkossa edellyttää sitä, että talous on tasapainossa, Sundberg sanoo.

Vuoden 2014 merkittävin päätös oli koko perusturvan siirtäminen perustettavan yhteisyrityksen hoidettavaksi vuoden 2017 alusta.

Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotanto käynnistyy yhteisyrityksen toimesta vuoden 2016 alusta Alavuden, Ähtärin ja Kuortaneen osalta ja Soini liittyy mukaan seuraavana vuonna.

Yhteisyrityksen palveluntuottajana ja kumppanina on Pihlajalinna ryhmittymä.

Yhteisyrityksellä turvataan Soinin lähipalvelut, säilytetään työpaikat ja taataan maltillinen kustannuskehitys perusturvan osalta tulevaisuudessa sekä voidaan vaikuttaa perusturvan palveluihin paremmin kuin valtakunnallisessa sote-ratkaisussa.

MAINOS
Edellinen artikkeliVimpelin valtuusto vastasi valtiovarainministeriölle
Seuraava artikkeliLapua-Alajärvi väli päällystetään