ELY-keskuksen toimipaikka säilynee Alajärvellä

Mainos[adrotate banner="3"]

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt alueensa kunnilta lausuntoa Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston toimipaikkojen lakkauttamisesta. Lausuntojen määräaika on 27.5.

Etelä-Pohjanmaalla toimii yksi itsenäinen TE-toimisto. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen määräämät toimipaikat tulisivat sijaitsemaan Alajärvellä, Kauhajoella ja Seinäjoella.

MAINOS

Nykyisistä toimipaikoista lakkautettaisiin Alavuden (1.8.2015 alkaen) ja Kauhavan toimipaikat (1.12.2015 alkaen).Kauhavalla jatkaisi työskentelyä TE-toimiston yritysneuvoja.

Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto osallistuu tarvittaessa yhteispalvelupisteiden toimintaan. Yhteispalvelupisteitä on seuraavilla paikkakunnilla Kurikan Jurvassa ja Kurikassa, Alajärven Lehtimäellä, Soinissa, Vimpelissä, Teuvalla, Kauhavan Alahärmässä, Ylihärmässä ja Kortesjärvellä, Kuortaneella ja Ähtärissä.

Taustaa TE-toimiston palvelu-uudistukselle

TE-toimistoissa vuonna 2013 käynnistynyt laaja palveluiden kehittäminen ja uudistustyö koskettaa valtakunnallisesti kaikkia TE-toimistoja ja niiden palveluiden järjestämistä.

Uudistuksen tavoitteena on yhtenäistää TE-toimistojen palvelumalleja ja organisoitumista. Keskeisenä tavoitteena on näkökulman kääntäminen hallinnonalan sisäisistä prosesseista asiakkaan näkökulmaan.

TE-toimiston palvelut on organisoitu kolmeen palvelulinjaan. Palvelulinjat ovat koko maassa yhdenmukaiset: 1) työnvälitys- ja yrityspalvelut, 2) osaamisen kehittämisen palvelut ja 3) tuetun työllistymisen palvelut.

Palvelujen tuottamisessa hyödynnetään monikanavaista palvelumallia, jossa
yhdistyvät henkilökohtainen asiakaspalvelu, sähköiset asiointipalvelut ja
puhelinpalvelut. Asiakkaan oma vastuu ja osuus palvelutilanteen
etenemisestä korostuvat.

Palvelun kehityssuunta

Keskeinen näkökulma TE-toimiston monikanavaisia palveluja kehitettäessä on henkilökohtaisuuden toteutuminen vaikka asiointi tapahtuu pääosin puhelimen ja sähköisen asioinnin kautta.

Puhelin- ja verkkoasiointi on vähentänyt tuntuvasti fyysisen henkilökohtaisen asioinnin tarvetta TE-toimistossa.

Ilmoittautuminen työnhakijaksi tapahtuu ensisijaisesti sähköisen asioinnin kautta ja TE-toimisto ottaa työnhakijaan yhteyttä puhelimitse kahden viikon kuluessa.

Henkilökohtaista käyntiä TE-toimistossa edellytetään yhä harvemmin. Palvelu kuvayhteyden (video) kautta on lisääntymässä. Kuntien kanssa tehtävät ns. aktivointisuunnitelmat tehdään jatkossa pääsääntöisesti videoyhteyden kautta.

Viiden toimipaikan ylläpitäminen ja resursointi ovat käyneet mahdottomaksi nykyisellä henkilöstömäärällä. Lisäksi TE-toimistoilta edellytetään tämän vuoden aikana syntyvän merkittäviä toimitilasäästöjä.

Itse tuotetut palvelut ja ostopalvelut

Perinteiset julkiset työvoima- ja yrityspalvelut kuten työnvälitys, ammatinvalinta- ja urasuunnittelu, työnantajien ja muiden yritysten henkilöstön hankintapalvelut sekä työllistymistä tukevat palvelut ovat jatkossakin TE-toimiston itse tuottamia palveluja.

TE-toimisto hankkii monipuolisesti palveluja myös ulkopuolisilta palvelujen tuottajilta. Näitä palveluja ovat mm. työvoimakoulutuspalvelut, valmennuspalvelut, ammatillisen kuntoutuksen asiantuntijapalvelut, yritysidean arviointi- ja kehittämispalvelut.

Ostopalveluja hankitaan koko maakunnan alueelle ja palvelut toteutetaan useilla eri paikkakunnilla. Näin tullaan toimimaan myös jatkossa, jotta palvelut ovat mahdollisimman lähellä asiakasta.

Ostopalvelujen osuus palvelutuotannossa tulee kasvamaan. Yhteistyössä kuntien ja Kelan kanssa käynnistyvät 1.1.2016 monialaiset yhteispalvelut (TYP) kaikkien kuntien alueella.

MAINOS
Edellinen artikkeliHuolto Mäki Oy huoltaa Soinissa ja Saarijärvellä
Seuraava artikkeliSammalistolle teollisuustontti Soinista