-7.3 C
Alajärvi
sunnuntai 21.4.2024
MAINOS

Tuulivoimakaava hyväksyttiin

Maakuntavaltuusto päätti hyväksyä tuulivoiman tuotantoa Etelä-Pohjanmaan maakunnassa ohjaavan I vaihemaakuntakaavan ja toimittaa sen ympäristöministeriöön vahvistettavaksi. Tuulivoimakaava hyväksyttiin kokouksessa äänestyksen jälkeen äänin 40–6.

Juha Rikala (ps.) teki pohjaehdotuksesta poikkeavan esityksen, jossa tuulivoimaa koskevaa kaavaehdotusta esitettiin muutettavaksi siten, että kaikkien tuulivoima-alueiden ulkorajoista on vähintään kahden kilometrin etäisyys lähimpään asutukseen. Esitystä kannatti Anne Matokangas (ps.).

MAINOS

Valtuuston hyväksymässä vaihemaakuntakaavassa etäisyys lähimpään asutukseen on määritelty vähintään yhdeksi kilometriksi. Kokouksessa kuitenkin muistutettiin, että mahdollistavana laadittu maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä; yksityiskohtaisemmin tuulivoimaloiden sijoittumista asutukseen nähden tarkastellaan kuntatason yleiskaavassa.

– I vaihemaakuntakaavassa on osoitettu tuulivoimatuotantoon parhaiten soveltuvat alueet. Se ohjaa kuntien kaavoitusta sekä viranomaisten muuta alueiden käytön suunnittelua. Maakuntakaavan linjaukset tarkentuvat kuntien laatimien yleis- ja asemakaavojen kautta, suunnittelujohtaja Antti Saartenoja selvittää.

Tuulivoimakaava mahdollistaa Etelä-Pohjanmaalle 23 tuulivoimaloiden aluetta ja 591 voimalaa. Kaikkiaan kaava kattaa 26700 hehtaaria. Kaavan toteutumista tullaan seuraamaan tarkasti.

Seuraavaksi tuulivoimakaava toimitetaan ympäristöministeriöön vahvistettavaksi. Saartenoja arvioi, että ministeriön vahvistusvaihe vienee noin vuoden.

Maakuntavaltuusto hyväksyi liiton tilinpäätöksen

Maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan Etelä-Pohjanmaan liiton tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja henkilöstökertomuksen vuodelta 2014.

Etelä-Pohjanmaan liiton tilikauden 2014 toimintakate on korkotuotot mukaan lukien noin 229000 euroa ylijäämäinen, joten tilikauden tulos oli selvästi ennakoitua parempi. Maakuntavaltuusto päätti, että Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiön maksuosuudet vuoden 2015 osalta kuitataan ylijäämistä vuoden 2015 tilinpäätöksen yhteydessä.

– Tämä tarkoittaa sitä, että kunnilta ei tänä vuonna kerätä 100 000 euron maksuosuutta eikä Etelä-Pohjanmaan kehittämisrahastosta nosteta 100 000 euroa korkeakoulusäätiön rahoitukseen. Näin ylijäämä saadaan käytettyä joustavasti jäsenkuntien taloutta tukevalla tavalla, maakuntajohtaja Asko Peltola kertoo.

Maakuntavaltuusto kiitteli liittoa hyvästä taloudenpidosta ja perustehtävien hoidosta. Näkemykseen yhtyi myös tarkastuslautakunta, joka katsoi, että liitto on saavuttanut maakuntavaltuuston toiminnalle ja taloudelle asettamat tavoitteet.

Tarkastuslautakunta pyysi kuitenkin, että korkeakoulusäätiöltä pyydetään selvitys siitä, mihin toimintaan liiton vuosittain maksama 200000 euron tuki on pääosin kohdistunut.

Maakuntavaltuusto päätti siirtää Etelä-Pohjanmaan liiton tilikauden 2014 ylijäämän aikaisempien tilikausien ylijäämätilille. Ylijäämiä on taseessa tämän jälkeen yhteensä noin 856000 euroa. Valtuuston hyväksymän vuoden 2015 talousarviomuutoksen myötä nämä ylijäämät tosin tulevat supistumaan yli 200000 eurolla.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät