-14.9 C
Alajärvi
torstai 30.11.2023
MAINOS
MAINOS
MAINOS

Saarikan alueen vanhusneuvostoilta julkilausuma

Saarikan alueen kuntien, joihin kuuluvat Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi ja Saarijärvi, vanhusneuvostot ovat antaneet yhteisen julkilausuman tapaamisessaan Kyyjärvellä.

Vanhusneuvostot muistuttavat kuntia ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain kunnille tuomista velvoitteista.

Sen mukaan kunnan tulee kuulla vanhusneuvostoa ikäihmisiä koskevien asioiden valmistelussa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

MAINOS

Vanhusneuvosto on otettava mukaan toimenpidesuunnitelman laadintaan ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn, terveyden ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi. Palvelujen riittävyyden ja laadun arvioinnissa kunnan on kerättävä säännöllisesti palautetta palveluita käyttäviltä, heidän omaisiltaan ja läheisiltään.

Lisäksi vanhusneuvostoille on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palveluiden kannalta.

Julkilausumassa todetaan edelleen, että kunnan tulee turvata vanhusneuvostojen toimintaedellytykset. Vanhusneuvoston toimintaan tulee kunnan varata vuosittain määräraha.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät