Alajärvi ei hyväksy käräjäoikeuden istuntopaikan sulkemista

Mainos[adrotate banner="3"]

Alajärven kaupunginhallitus toteaa lausunnossaan oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä ”Käräjäoikeusverkoston kehittäminen”, että Alajärven kaupunki ei hyväksy Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden Alajärven istuntopaikan sulkemista.

Alajärven kaupunki edellyttää, että Alajärvellä säilytetään käräjäoikeuden istuntopaikka. Muilta osin Alajärven kaupunki puoltaa esitetyistä vaihtoehdoista 17 käräjäoikeuden mallia ja katsoo, että Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus tulee joka tapauksessa säilyttää maakunnallisena käräjäoikeutena.

MAINOS

Perusteluinaan Alajärven kaupunginhallitus toteaa, että sekä ehdotetun 17 käräjäoikeuden mallin Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden hallinnollinen kanslia ja ainut toimipaikka, että ehdotetun 14 käräjäoikeuden mallin Pohjanmaan käräjäoikeuden lähin kanslia olisi Seinäjoella, jonka etäisyys Alajärven keskustasta on noin 70 kilometriä.

Etäisyys eräistä sivukylistä Seinäjoelle on noin sata kilometriä. Toisin kuin työryhmä on katsonut, näitä etäisyyksiä on Alajärven kaupungin näkemyksen mukaan pidettävä asiakasnäkökulmasta käräjäasioinnille kohtuuttomina.

Asianosaisten asiointi käräjäoikeuden istuntopaikassa on merkittävässä osassa nimenomaan sellaisten kuntalaisten keskuudessa, joille asiointi Seinäjoella olisi kohtuuttoman hankalaa. Monet käräjäoikeuden asiakkaat eivät voi matkustaa Seinäjoelle jo pelkästään kustannussyistä.

Kaupunginhallitus korostaa myös julkisten liikenneyhteyksien vähäisyyttä Alajärveltä Seinäjoelle. Istuntopaikan lopettaminen lisäisi tämän vuoksi myös istuntojen tarpeettomia peruutuksia, mikä lisäisi valtion kustannuksia.

Istuntopaikan lopettamisella saattaa olla vaikutuksia yksityisiä oikeudellisia palveluita tarjoavien yritysten toimintaedellytyksiin Alajärvellä ja sen lähikunnissa.

Työryhmän raportissa ei ole yksilöity Alajärven istuntopaikan turvallisuuden puutteita tai teknisen varustelutason edellyttämiä investointeja. Istuntopaikka toimii vuokratiloissa ja vuokra on verraten edullinen. Turvallisuuden puutteisiin ratkaisuna voisi olla paikkakunnalla toimivan vartiointiliikkeen palveluiden käyttö.

Alajärvi katsoo, että yli 190000 asukkaan Etelä-Pohjanmaa on käräjäoikeuden toiminnan kannalta riittävän suuri maakunnallisen käräjäoikeuden säilyttämiseksi ja puoltaa siten muilta osin 17 käräjäoikeuden mallia.

Tuula Jokiaho

MAINOS
Edellinen artikkeliComenius -vieraat nauttivat luonnosta
Seuraava artikkeliKoirat pidettävä kytkettyinä luonnon varjelemiseksi