3.5 C
Alajärvi
torstai 25.4.2024
MAINOS

Hirvikannan kasvattaminen uhkaa taimikoita

Hirvikannan kasvattaminen huolestuttaa maanomistajia. Alueellisen riistaneuvoston asettamat hirvikantatavoitteet ovat paikoin lähes kaksi kertaa suuremmat kuin maanomistajat haluavat.

Pohjanmaan ja Rannikko Pohjanmaan alueellisten riistaneuvostojen päättämät tavoitekannat vaihtelevat hirvitalousalueittain tiheyksillä 2,5 ja 4,5 hirveä tuhannella hehtaarilla.

MAINOS

Metsänhoitoyhdistysten ja MTK:n tavoite kannan tiheydeksi on 2,5 hirveä tuhatta hehtaaria kohden. Osalla hirvitalousalueista on selkeä pyrkimys kasvattaa hirvikantaa.

Liian tiheä hirvikanta aiheuttaa merkittäviä taloudellisia vahinkoja erityisesti metsien taimikoihin. Hirvivahinkojen mittaamiseen ei ole olemassa selkeää mittaria.

Korvattujen hirvivahinkojen tilasto ei kerro todellisista vahingoista juuri mitään, sillä merkittävin osa vahingonkorvauksista jää hakematta. Lisäksi korvausjärjestelmä on puutteellinen.

Pienikin kannan kasvu lisää suhteessa paljon enemmän hirvien aiheuttamia tuhoja. Myös hirvien aiheuttamat liikennevahingot ovat selvässä kasvussa.

Maanomistajat toivovat nyt vastuullisuutta Riistakeskukselta ja metsästäjiltä. Kaikki luvat tulee käyttää tehokkaasti ja oikein kohdennettuna. Jatkossa lupia tulee hakea enemmän.

Uuden valtakunnallisen hirvikannan hoitosuunnitelman jalkauttaminen uhkaa jäädä maanomistajien kannalta heti hyödyttömäksi, jos maanomistajien näkemyksiä ei huomioida kannan hoidossa millään tavalla.

Perinteisesti metsästäjät ovat metsästäneet vastikkeetta yksityisillä mailla. Jos vastapalveluksena ei saada kohtuullisia hirvikantoja, joutuvat maanomistajat pohtimaan järjestelmän toimivuutta ja oikeudenmukaisuutta.

Maanomistajien tavoitteiden ohittaminen merkitsee kasvavia paineita veloittaa korvausta metsästysvuokrista. Metsästysoikeus kuuluu maanomistajalle ja sen voi vuokrata haluamalleen taholle.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät