25.6 C
Alajärvi
perjantai 24.5.2024
MAINOS

Kirkollisvero ennallaan Alajärvellä

Alajärven kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan seurakunnan 2014 tilinpäätöksen. Poistojen ja tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden tulokseksi muodostui alijäämää 12582,59 euroa. Vuosikate oli 105357,74 euroa. Seurakunnan tilinpäätös oli nyt toisen kerran alijäämäinen koko 2000 -luvulla.

Koko maassa koettu taantuma on vaikeuttanut monen seurakunnan talouden ja toiminnan kehitystyötä, mutta Alajärven seurakunnassa ajan haasteet on huomioitu oikeaan aikaan. Tulevaisuudessa joudutaan kuitenkin entistä tarkemmin kiinnittämään huomiota taloustilanteeseen.

MAINOS

Verotuloja vuonna 2014 saatiin yhteensä 1938880 euroa (-2,3 % edellisvuoteen), josta kirkollisveron osuus oli 1757634 euroa (-3,3 %) ja yhteisöverojen osuus 181246 euroa (+8 %). Verotuloja oli budjetoitu 1985000 euroa eli toteutuma 97,7 prosenttia. Kirkollisverotuottojen osalta budjetoitu toteutui 97,7 posenttia ja yhteisöverotuottojen osalta 97,6 prosenttia.

Tuloslaskelmassa toimintatuotot olivat 202271 euroa, mikä on 34889 euroa alle budjetoidun. Toimintakulut, jotka olivat 1924154 euroa, ne laskivat vuodesta 2013 vajaalla prosentilla sekä alittivat budjetoidun n. 3,2 prosenttia. Henkilöstökulut toteutuvat suunnitellusti kasvaen vuodesta 2013 reilut puoli prosenttia.

Investointeja toteutettiin kertomusvuonna yhteensä 87843 eurolla.

Seurakunnan veroprosentti on ollut vuodesta 1990 lähtien 1,75 prosenttia. kirkkovaltuusto päätti, että seurakunnan veroprosenttia on sama myös vuonna 2016.

Alajärven seurakunnassa tulee tämän vuoden aikana kirkkoherran virka auki. Kirkkovaltuusto päätti, että uudelle kirkkoherralle asetetaan seuraavia edellytyksiä: jumalanpalveluselämän ja seurakuntatyön hyvä tuntemus, kykenee toimimaan seurakunnan hengellisenä suunnannäyttäjänä tasapuolisesti ja kuuntelevasti, on yhteistyökykyinen, helposti lähestyttävä sekä hallitsee kirkkoherralle asetettavat hallinnolliset vaatimukset, toimii vastuuntuntoisesti työyhteisön esimiehenä ja seurakunnan johtajana, kykenee kehittämään seurakuntatyötä ja innostamaan siihen myös muita sekä omaa riittävät strategisen ja operatiivisen työskentelyn taidot ja kykenee toimimaan muutosjohtajana.

Valittiin myös vaalilautakunta kirkkoherranvaalia varten.

Talousarvioon on varattu 25000 euron määräraha terassin rakentamiseen Kirkontuvalle. Kiinteistötyöryhmä on saanut suulliset tarjoukset osaurakoista, jolloin rakennuskustannukset olisivat noin 42000 euroa. Summasta puuttuu vielä mm sähkötyöt. Tästä syystä määräraha on tarpeen korottaa 50000 euroon. Valtuusto hyväksyi hankkeeseen 25000 euroa lisämäärärahaa.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät