0.1 C
Alajärvi
perjantai 01.3.2024
MAINOS

Eero Nelimarkan huvilaseuralle Museoviraston avustus

Museovirasto on jakanut 1529450 euroa rakennusten entistämisavustusta ja 76550 euroa muinaisjäännösten hoitotukea. Jaettu summa oli yhtä suuri kuin edellisenä vuonna.

Entistämisavustusta haettiin 403 kohteen kunnostamiseen ja avustusta myönnettiin 209:lle. Avustusta muinaisjäännösten hoitoon myönnettiin 18 kohteen hoitoon.

MAINOS

Ensisijaisia entistämisavustuksella avustettavia kohteita olivat lailla rakennusperinnön suojelemisesta, rakennussuojelulailla ja rautatiesopimuksella (asetuksella) suojellut kohteet. Avustuksia myönnettiin kaavassa suojelluille kohteille, mutta myös kaavoittamattomien alueiden merkittävä rakennusperintö sekä alueellisten erityispiirteiden säilyminen kulttuuriympäristössä otettiin huomioon.

Keskeiset avustuksen myöntökriteerit olivat kohteen ominaispiirteiden säilyneisyys ja korjaushankkeen suuntautuminen niin arkkitehtuurin kuin materiaalinkin säilyttämiseen. Yleisimmät korjaukset, joihin avustuksia haettiin ja myös myönnettiin, olivat vesikatteiden korjaaminen, ikkunoiden korjaaminen ja maalaaminen sekä rakennusten julkisivujen maalaamiseen liittyvät toimenpiteet.

Avustusta myönnettiin mm. Alajärvelle Eero Nelimarkan huvilaseura ry:lle 10000 euroa porrashuoneen ja siihen liittyvän pylväskaiteen täydentävään väritutkimukseen ja maalaamiseen alakerran menetelmin, alakerran sähköjohtojen maalaamiseen seinä-/kattovärin mukaan sekä toisen kerroksen ikkunoiden ja ovien kunnostamiseen ja maalaamiseen.

Avustusta sai Kuortaneella kolme kohdetta, Antti Rasinperän perikunta 6600 euroa päärakennuksen kolmiorimahuopakatteen uusimiseen ja piippujen korjaamiseen, Peltokangas Hannu 16000 euroa peltikaton uusimiseen konesaumattuna peltikatteena jalkarännein ja Tarja Turunen 2000 euroa katon uusimiseen kolmiorimahuopakatteena.

Uudisrakentamiseen, perusparantamiseen, peruskorjaamiseen taikka aiempaa asua palauttavaan rakentamiseen tähtäävät hankkeet jäivät ilman avustusta, kuten myös ne kohteet, joissa haettujen toimien katsottiin olevan kiinteistön omistajalle kuuluvia normaaleja huoltoluonteisia töitä.

Avustus muinaisjäännösten hoitoon oli nyt haettavissa kolmannen kerran. Avustusta voi hakea muinaisjäännösalueiden maisemanhoitoon sekä kohteiden maastoon merkitsemiseen opastein tai opastauluin. Myös hoitosuunnitelmien ja vauriokartoitusten tekemistä voidaan tukea tällä avustuksella. Maisemanhoidon ja merkitsemisen avulla muinaisjäännösalueiden fyysinen ja tiedollinen saavutettavuus paranee ja kohteiden säilyminen osana kulttuurimaisemaa vahvistuu.

Hakemuksista, joita tuli määräaikaan mennessä 19, yli puolet oli Varsinais-Suomesta ja muut Pohjanmaalta, Satakunnasta, Pohjois-Savosta, Uudeltamaalta ja Hämeestä. Suurin osa saapuneista hakemuksista kohdistui rautakaudelle ajoittuvien muinaisjäännösalueiden maisemanhoitoon. Avustusta haettiin myös historialliselle ajalle ajoittuviin kohteisiin (kulkuväylät, varhainen teollisuus, hautausmaa).

Avustuksen saajista suurin osa on kylä- ja kotiseutuyhdistyksiä ja yksityisiä maanomistajia. Hankkeet ovat luonteeltaan yleishyödyllisiä. Tukea ei voida myöntää valtion maalla sijaitseviin kohteisiin.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät