2.6 C
Alajärvi
torstai 25.4.2024
MAINOS

Järvi-Pohjanmaan maatalous- ja lomatoimessa haastava kevät takana

Järvi-Pohjanmaan kunnissa on ollut maaseututoimenjohtaja Jukka Kuoppalan mukaan haastava kevät. Jatkuvat sateet ovat viivästyttäneet ja viivästyttävät edelleen kylvöjä. Tästä johtuen kaikkia peltoja ei todennäköisesti ehditä kylvää 30.6. mennessä, joka on viimeinen tukiehtojen mukainen kylvöpäivä. Pääsääntö on, että kylvöt pitää tehdä ilmoitetun kasvin mukaan 30.6. mennessä sekä sääolojen vuoksi vaurioitunut tai tuhoutunut viljelmä tulisi ensisijaisesti kylvää uudelleen.
Jos viljelijä ei ole saanut kylvettyä kaikkia lohkojaan niin kuin on hakemuksella ilmoittanut, on käytettävissä kaksi vaihtoehtoa. Jos kylvämättä jää yksittäisiä lohkoja, hän peruu niiltä lohkoilta tuet, joita ei ole päässyt kylvämään tai on ilmoitettu viljelemättömäksi. Tällöin ei makseta korvauksia eikä tukia. Tukioikeudet eivät aktivoidu. Tällöin täytyy muistaa tukioikeuksien varantoon vienti. Alaa ei lasketa viherryttämistuen monipuolistamiseen.
Toinen vaihtoehto on, että jos kylvämättä jää merkittävä osa, hän voi vedota ylivoimaiseen esteeseen, joka pitää pystyä todistamaan.
Hakijan on muistettava koko ajan viherryttämistuen monipuolistamisehtojen täyttyminen. Lisäksi on huomattava, että kesantojen ja luonnonhoitopeltonurmen 25 % ylittävä yhteisala rajoittaa luonnonhaittakorvauksen maksamista. Ympäristökorvaukseen sitoutuneen viljelijän on myös huolehdittava suojakaistojen kylvämisestä heti olosuhteiden salliessa. Tämä koskee myös sellaisia ympäristökorvauksen lohkokohtaisia toimenpiteitä, joissa edellytetään kasvuston perustamista lohkolle. Edellisten lisäksi useimpien tukien vaatimuksena on täydentävien ehtojen noudattaminen.
Viljelijän on ilmoitettava asiasta viivytyksettä kuntaan kirjallisesti viimeistään 15 arkipäivän kuluessa siitä, kun on havaittu, että peltoalueen kylvö tai uusintakylvö ei ole mahdollista 30.6. mennessä. Ilmoitukseen on kirjattava kyseessä olevat lohkot, suunnitellut viljelykasvit ja niiden pinta-alat. Peruminen tehdään lomakkeella 145 tai vapaamuo¬toi¬sel-la kirjallisella ilmoituksella.
Ylivoimaisen esteen käyttö on mahdollista, jos se koskee tiloja merkittävällä tavalla. Kyseessä voi olla merkittävä osa tilan maatalousmaasta tai tilalle merkittävä satokasvi. Poikkeuksellisista olosuhteista/esteestä on annettava selvitys viranomaista tyydyttävällä tavalla. Näitä ovat mm. sademääristä mittaustulokset sekä valokuvia lohkoista, joita ei ole pystynyt kylvämään 30.6. mennessä.
Jukka Kuoppalan mukaan kelin pitäisi muuttua, mikäli loppuja kylvöjä päästäisiin tekemään.
-Pellot ovat nyt pehmeitä isoille koneille. Kun maa on kosteaa, juuri-ja lehtimassan tasapaino tulee ongelmalliseksi. Tänä vuonna ei varmaankaan tule huippusatoa ainakaan viljapuolelle. On siinä ja siinä, ehtiikö esimerkiksi kaura kypsyä ennen syksyn pakkasia. Kasvukauden pituus tulisi olla 90 vuorokautta, että vilja ehtisi valmistua.
Myös perunanviljelijöillä satokausi on myöhässä. Lämpötila on ollut alhainen. Sateet lisäävät tautiriskiä ja ravinteet liukenevat helposti perunoista pois, kertoo Kuoppala.
Sateitten suhteen Kuoppalan mukaan alkukesä on ollut harvinainen.
-Vuonna 1981 on ollut suunnilleen tällainen alkukesä. Yleensä sateitten väliin on jäänyt pidempiä poutajaksoja kuin tänä keväänä on ollut.
Tuenhakijamäärät alueella
Tuenhakijoita Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella vuonna 2015 oli seuraavasti: Alajärvellä 400 kpl (-17 kpl = 4,25 %), joista sähköisten hakemusten osuus 92,2 %. Soinissa 116 kpl (-10 kpl = 8 %) , joista sähköisten hakemusten osuus 91,4 %. Vimpelissä 102 kpl (0 kpl = 0 %), joista sähköisten hakemusten osuus 73,5 %. Yhteensä tiloja alueella on 618 kpl vähennystä noin 4 %. Sähköisten hakemusten kokonaisosuus oli 89 %, mikä oli Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella korkein. Etelä-Pohjanmaan alueella sähköisiä hakemuksia oli 87 % ja koko maassa 86 %.
Mikäli hakemuksessa huomaa virheitä, hakemusta voi korjata. Ilmoittamalla virheestä kirjallisesti oma-aloitteisesti voi välttää virheen seuraamukset.

Rami Puro

MAINOS

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät