-7.3 C
Alajärvi
sunnuntai 21.4.2024
MAINOS

Lehtimäen Sähkö 70 vuotta

Lehtimäen Sähkö Oy täyttää tänä vuonna 70 vuotta. Yhtiön historia kertoo yrityksen monipuolisista vaiheista.

Ensimmäinen varsinainen yhtiökokous pidettiin Lehtimäen kunnantalolla 7.7.1945. Kun yhtiöjärjestyksen mukainen vähimmäismäärä osakkeita oli tullut maksetuksi, Lehtimäen Sähkö Oy päätettiin merkitä kaupparekisteriin. Vielä samana syksynä johtokunta päätti sähkölinjojen maastotöiden aloittamisesta. Ensimmäiset sähkölinjat tulivat kulkemaan ainoastaan yhtiön osakkaiden maitten yli.

MAINOS

Sähköverkoston rakennustarvikkeita oli ajankohdasta johtuen huonosti saatavilla. Tiedusteluja ja hankintareissuja oli tehtävä useita. 1940-luvun loppu oli rakentamisen ja taloudellisten haasteiden aikaa. Lisäksi oli meneillään selvitystyö, mitä kautta saadaan aikanaan virtaa verkkoon. Vuoden 1949 loppuun mennessä oli muuntajat saatu kalustettua ja kupari vedettyä linjoille.

Sähköenergian toimituksesta oli tehty sopimus Kuortaneen Sähkö Oy:n kanssa, joka puolestaan hankki sitä Lapuan Sähkö Oy:ltä. Mutta toimitus saattoi alkaa vasta suurten teknillisten ratkaisujen valmistuttua 1950 vuoden puolella.

Valoa kansalle

Toimitusjohtajan tehtäviä yhtiön alkuvuosina hoiti johtokunnan puheenjohtaja Lauri Ahopelto. Hänen pyydettyä eroa uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin 1950 Kalle Kurunmäki, joka hoiti tehtävää eläkkeelle siirtymiseensä saakka. Hänen jälkeensä toimitusjohtajaksi valittiin sähköteknikko Heimo Muumäki.

Hän toimi alussa sekä teknisen puolen johdossa että toimitusjohtajana, kunnes uusi lainsäädäntö edellytti käytön- ja töidenjohtajan tehtävien erottamista toimitusjohtajan tehtävistä. Tässä vaiheessa yhtiössä tehtiin vuonna 1981 päätös insinööri Jari Lepistön palkkaamisesta yhtiöön 1.1.1982 lukien.

Sähkövalot syttyivät ensimmäisen kerran 31.8.1950 kello 17. Lehtimäen Sähkö Oy:n historian kannalta merkittävimpiä päätöksiä tehtiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa vuonna 1952, jossa käsiteltiin ja hyväksyt-tiin johtokunnan ehdotus liittymisestä suunnitteilla olevaan Etelä-Pohjanmaan Voima Osakeyhtiöön. Tämä osakkuus on varmistanut yhtiön sähkön varman ja vakaahintaisen energian näihin päiviin saakka.

Heimo Muumäki hoiti toimitusjohtajan tehtäviä eläkkeelle siirtymiseensä 31.12.2008 saakka. Muumäen siirryttyä eläkkeelle yhtiön ohjaksiin tarttui asennustöiden johtajan paikalta Jari Lepistö, jonka aikaisempia tehtäviä hoitamaan valittiin Vesa Levijoki.

Toiminnan alkuvuosina sähköverkko muodostui kahdeksan muuntopiiristä: Kirkonkylä, Murtomäki, Länsikylä, Huuto-niemi, Mäkipelto, Salmenautio, Ähtärinranta ja Kukonkylä. Vuonna 1967 Etelä-Pohjanmaan Voima Oy hyväksyi rakennettavaksi suoran 20 kV:n johtoyhteyden Saukonperältä Koskenvarrelle 45 kV:n syöttöpisteeseen. Myöhemmin verkostoa laajennettiin edelleen.

Konttorin puolelta

Toimitiloihin nykyiselle paikalle päästiin muuttamaan 15.9.1980. Vuoden 1980 alussa siirryttiin sähkönmyynnissä sulaketariffiin, jossa maksuperusteena on kiinteistön tai muun mittauskohteen pääsulake.

Lehtimäen Sähkö Oy laajensi toimintaansa keväällä 1985 aloittaessaan sisäjohtoasennukset. Lehtimäen Sähkö Oy:n uusi osakeanti toteutettiin vuonna 1990.

Vuoden 1993 puolella aloitettiin selvittelyt uuden päämuuntoaseman perustamisesta vastaamaan lisääntyneeseen tehon tarpeeseen. Vuoden 1994 syyskuun 26. pnä pitämässään kokouksessa hallitus kävi tutus-tumassa Konttipurolla sijaitsevaan tonttivaihtoehtoon. Nykyiseen kuntoon tilat remontoitiin vuosien 2004-2005 aikana.

Muutoksista

Yksi suurimpia sähköyhtiön toimintaan vaikuttavia muutoksia on ollut sähkömarkkinoiden vapauttaminen kilpailulle. Kotitalouksien osalta kilpailuttaminen on ollut mahdollista 1.9.1998 alkaen.

Toimitusjohtaja Jari Lepistön mukaan Lehtimäen Sähkö Oy:n keinot vastata kilpailuun on alusta alkaen ollut ennen muuta kilpailukykyinen hintataso. Muita vahvuuksia on paikallisuus monessa eri muodossa, joita ovat mm. hyvä paikallistuntemus, nopea reagointi asiakkaiden tarpeisiin, pätevä henkilökunta sekä helposti lähestyttävä ja joustava asiakaspalvelu.

– Olemme toiminnallamme pystyneet vastaamaan hyvin ajan haasteisiin. Siitä osoituksena on asiakkaiden luottamus ja usko paikalliseen sähköyhtiöön. Pienellä yhtiöllä on vahvuuksia mukautua haasteisiin, sen on yhtiö toiminnallaan todistanut. Päätöksenteko on nopeaa ja tiedottaminen mutkatonta.
Sähkömarkkinalain velvoitteet olemme pystyneet täyttämään aina määräaikojen kuluessa.

Lehtimäen Sähkö Oy on vuosien varrella vahvistanut asemiaan olemalla yhteistyössä muiden paikallisten sähköyhtiöiden kanssa. Osakkuus Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:ssä on edelleen yhtiölle yhtä tärkeä kuin toiminnan alkuvaiheessa. Yhteistyötahojen kautta Lehtimäen Sähkö on osakkaana monella eri tavoin tuotetun energian hankinnassa, niin tuuli- kuin vesivoimassakin. Fennovoima Oy:n kautta saadaan tulevaisuudessa kotimaassa tuotettua, päästötöntä ydinsähköä.

Nykyaikaan tultaessa ovat monet koneet, laitteet ja ohjelmistot jääneet historiaan. Tilalle on hankittu uusia, nykyvaatimuksia vastaavia. Työntekijöitä on jäänyt eläkkeelle ja töitä tekemään valittu jatkajia tarpeen mukaan.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Raimo Ala-Mattisen mukaan energiamarkkinointivirasto vaatii maakaapeloinnin toteuttamista yhtiöissä. Lehtimäen Sähkö Oy aloittaa maakaapeloinnin rakentamisen alkusyksyn aikana Konttipuron asemalta Keskikylään päin.

Näillä eväillä on hyvä jatkaa oman jakeluverkon kehittämistä ja alueella asuvien sähkönkäyttäjien monipuolista palvelemista, toteavat Lepistö ja Ala-Mattinen.

Rami Puro

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät