0.5 C
Alajärvi
maanantai 04.3.2024
MAINOS

Karhunkaadon poikkeusluvista kahdeksan Pohjanmaalle

Suomen riistakeskus on myöntänyt kannanhoidollisen poikkeusluvan kahdeksan karhun kaatamiseksi Keski-Pohjanmaalle ja Etelä-Pohjanmaan itäosiin 20.8. alkavalla metsästyskaudella.

Karhukanta on viimeisen vuosikymmenen aikana vahvistunut huomattavasti läntisessä Suomessa. Pohjanmaan alueella karhukanta on Luonnonvarakeskuksen kanta-arvioiden perusteella säilynyt vakaana.

MAINOS

LUKE arvioi ennen metsästyskautta 2015 alueella olevan 115 – 135 vuotta vanhempaa karhua. Arvio karhukannan pentutuotosta vuonna 2015 on 35 yksilöä. Karhukanta keskittyy alueen pohjois- ja itä-osiin, jotka kuuluvat osana Keskisen Suomen vahvan karhukannan alueeseen. Tällä alueella kirjattiin reilun vuoden aikana yli 1800 karhu havaintoa.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädetty suurin sallittu saalismäärä kasvoi kehittyvän kannan hoitoalueella Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pirkanmaan maakunnissa, Pohjois-Pohjanmaan maakunnan poronhoitoalueen ulkopuolisella alueella, Kanta-Hämeen, Pohjanmaan, Päijät-Hämeen, Satakunnan, Varsinais-Suomen ja Uudenmaan maakunnissa sekä Lapin maakunnassa Kemin ja Tornion kaupunkien sekä Keminmaan kunnan alueella, ollen yhteensä enintään 13 yksilöä.

Suomen riistakeskuksen tekemän harkinnan mukaisesti Suomen riistakeskus Pohjanmaan toiminta-alueella oli mahdollista myöntää poikkeuslupa kahdeksan karhun metsästämiseen. Viime vuonna poikkeuslupia myönnettiin viisi kappaletta.

Kannanhoidollisella metsästyksellä pyritään säätelemään karhukannan kasvua karhukannan hoitosuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Myönnetyn poikkeusluvan ei arvioida hidastavan merkittävästi läntisessä Suomessa tavoitteeksi asetettua kannan kasvua ja levittäytymistä.

Poikkeuslupa parantaa kuitenkin alueellisia valmiuksia kasvavan karhukannan kanssa toimimiseen ja mahdollistaa karhukannan ihmisarkuuden lisäämisen ja konfliktien vähentämisen alueella. Pohjanmaalla valtio on viime vuona korvannut karhujen aiheuttamia maatalous- ja kotieläinvahinkoja hieman alle 8 000 eurolla.

Poikkeusluvat myönnetään alueille, joilla riistantutkimuksen arvioiden ja karhuista tehtyjen havaintojen perusteella on tihein karhukanta. Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla poikkeuslupia kahdeksan karhun metsästämiseen myönnettiin neljälle hakijalle. Alueet sijaitsevat Keski-Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaan itäosissa. Karhun metsästysaika on 20.8. – 31.10.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät