Lehtimäellä kerätään allekirjoituksia Ähtäriin liittymiseksi

Mainos[adrotate banner="3"]

Viime keväänä Lehtimäellä toteutettiin mielipidetiedustelu suuntautumisesta Kuusiokuntiin. 681 taloutta vastasi ja Alajärvestä eroamista kannatti 85 prosenttia. Näistä 70 prosenttia halusi suuntautua Ähtäriin.

Nyt Lehtimäellä kerätään kuntalaisten allekirjoituksia osakuntaliitoksen aikaansaamiseksi Ähtärin kanssa. Posti toimittaa lomakkeet kaikkiin talouksiin. Lomakkeisiin merkitään hanketta kannattavien täysikäisten tiedot.

MAINOS

Perusteluina osakuntaliitokselle on Lehtimäen ja samalla koko Ähtärinjärven alueen kehitysedellytysten varmistaminen. Lehtimäkeläisten yritysten, yhdistysten ja järjestöjen yhteistyö Kuusiokuntiin ja Ähtäriin ovat vilkkaampia kuin Alajärven suuntaan. Ylä-asteen ja lukion oppilaat välttävät Alajärven kouluja. Huomattava osa pitäjäläisistä on siirtynyt Ähtärin terveyskeskuksen asiakkaiksi.

Samaan suuntaan viittaavat myös työssäkäyntialueet. Valtiovarainministeriö totesikin omassa selvityksessään jo vuonna 2012 Lehtimäen kuuluvan luontaisesti Kuusiokuntien yhteyteen.

Tämäntyyppinen osakuntaliitos, jossa koko entinen kunta haluaa vaihtaa kuntaliitoskumppania, on ennakkotapaus. Tämä on nykylain mukaan mahdollista riittävin perusteluin jos muutos ei merkittävästi heikennä vastustavaa kuntaa.

Hakemus osakuntaliitokseksi jätetään nyt kerättävin allekirjoituksin Alajärvelle syyskuussa. Alajärvi pyytää lausunnon Ähtäriltä. Lopuksi Alajärvi liittää mukaan oman lausuntonsa ja lähettää nämä kaikki Valtiovarainministeriöön.

Jos molemmat kunnat eivät puolla hakemusta Valtiovarainministeriö voi oman valmistelunsa jälkeen siirtää päätöksen Valtioneuvostolle.

MAINOS
Edellinen artikkeliSpecial Olympics Saarikentällä – lähdetään kannustamaan!
Seuraava artikkeliSeurakuntien kerhotoiminta helpottaa perheiden arkea