Tuulivoimakaavat puhuttivat Soinin valtuustoa

Mainos[adrotate banner="3"]

Soinin kunnanvaltuuston parituntisen kokouksen suurimmaksi puheenaiheeksi nousi Konttisuon tuulivoimayleiskaavan hyväksyminen.

Aluksi kaavoituspäällikkö Pekka Isotalo esitteli Konttisuon tuulivoimaosayleiskaavaehdotusta. Suunnitelman mukaan Ulvonkylän suunnassa sijaitsevalle Konttisuolle rakennettaisiin kahdeksan yksikön tuulivoima-alue.

MAINOS

Voimalat olisivat kooltaan 2-5 MW:n yksiköitä. Niiden napakorkeus suunnitelmissa on 140-150 metriä.

Huhti-toukokuussa yleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä. Lausuntoja on saatu 14 eri taholta. Muistutuksia on saatu kolmelta yksityistaholta. Muistutukset liittyvät lähinnä etäisyyksiin ja meluhaittoihin.

Valtuuston käsittelyssä Marja-Elina Puronhaara esitti, että tuulivoimaloiden sijoittelussa noudatetaan STM:n suosituksen mukaista kahden kilometrin etäisyyttä alueen vakituisessa käytössä oleviin asuinkiinteistöihin ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaan ympärivuotiseen asumiseen ja vapaa-ajan asumiseen tarkoitettuihin kiinteistöihin.

Alle kahden kilometrin osalta voidaan poiketa vain, mikäli kiinteistön omistajat eivät vastusta hanketta ja lisäksi sisään kantautuva melutaso ei ylitä terveydensuojelulain nojalla säädettyjä sisämelutasoja.

Hän esitti, että jokaiselle alueelle tulevalle tuulivoimalalle vaaditaan ympäristöluvat erikseen.

Lisäksi alueella toimivalta tuulivoimayhtiöltä vaaditaan erikseen perustettava purkamisrahasto, jonka tehtävänä on kattaa kaikki mahdolliset kulut, jotka tuulivoimaloiden purkamisen yhteydessä syntyvät (esim. tilanne, jossa toimija ei pysty sitä itse hoitamaan).

Alueella toimivalta tuulivoimayhtiöltä vaaditaan tuulivoimaloiden alueella voimassa oleva vastuuvakuutus esim. onnettomuuksia varten.

Useissa puheenvuoroissa korostettiin hankkeen tärkeyttä kunnan elinkeinoelämälle ja tulevaisuudelle kuntaitsenäisyydenkin kannalta. Kunnanjohtaja Stefan Sundbergin mukaan on elinehto Soinin kunnalle, että tuulivoimahankkeet saadaan eteenpäin.

Marjastiina Sorvali kannatti Puronhaaran esitystä. Äänestyksessä heidän puolelle jäi Taru Mäkipelto. Näin kaavojen hyväksyminen Konttisuolle hyväksyttiin äänin 17-3.

Marja-Elina Puronhaara ja Marjastiina Sorvali jättivät pöytäkirjaan kirjallisena eriävän mielipiteen, koska se ei sisällä kuntalaisten kannalta olennaisia täydennyksiä.

Soinilta ei lausuntoa Vimpelin kuntajakoselvittäjästä

Kunnanvaltuusto hyväksymä omavelkainen takaus Soinin Vuokratalot Oy:lle uusitaan. Vuodelta 2006 oleva laina uusitaan 94288 euron määräisenä.

Lisäksi taattiin Kuntarahoitus Oyj:ltä saatu 80000 euron laina. Vuokrataloissa on uusittu kesän aikana muun muassa Kotikissan rivitalojen katot.

Järvi-Pohjanmaan vanhuspalvelusuunnitelma hyväksyttiin.

Valtuusto päätti, että kehitysvammaisten ohjatun ja tuetun asumisyksikön rakentamisen suunnittelu lopetetaan ja kehitysvammaisten asumisen tarve arvioidaan uudelleen.

Soinin kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alue vahvistettiin.

Kunnanvaltuusto päätti, että Soinin kunta ei lähde antamaan lausuntoa Vimpelin kunnan kuntajakoselvittäjästä.

Rami Puro

MAINOS
Edellinen artikkeliPoplarien pitkäsoiton levynjulkaisukeikat viikonloppuna Vimpelissä!
Seuraava artikkeliKunnan eläteille Soini-visan voitto!