Metsäkanalintukannat alamaissa – verota säästeliäästi

13
Mainos[adrotate banner="3"]

Metsäkanalintujen metsästys alkaa torstaina 10.9. Metsäkanalintujen kannat ovat syksyn riistakolmiolaskentojen perusteella pienentyneet lajista ja alueesta riippuen nyt jo muutamana vuotena peräkkäin.

Koska metsäkanalintujen lisääntymismenestys oli heikko, tänä vuonna tarvitaan erityistä malttia, jottei aikuislintuja metsästetä liikaa.

MAINOS

Kesän runsassateiset ja viileät säät haittasivat metsäkanalintujen lisääntymistä. Sateisuus heikensi erityisesti metson koiraspoikasten selviytymistä, ja poikasten osuus onkin suurimmassa osassa maata alle kolmannes koko metsokannasta.

Teeret onnistuivat poikastuotossaan paremmin, mutta myös teeren sekä pyyn ja riekon kannoissa poikasia on selvästi alle puolet kannasta. Kylmän kesän lisäksi myyräkannat romahtivat viime talvena maan eteläosissa, joten pienpedot joutuivat turvautumaan korvaavaan ravintoon kuten metsäkanalintujen muniin ja poikasiin.

Alamäkeä vauhditti edelleen keskimääräistä suurempi aikuisten metsojen, teerien ja riekkojen kuolevuus. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa annettiin monia alue- ja lajikohtaisia rajoituksia metsäkanalintujen metsästysaikoihin. Jokaisen metsästäjän tulee olla selvillä metsästysalueensa rajoituksista ennen jahtiin lähtöä.

Asetus metsäkanalintujen metsästysajoista perustuu pääosin Suomen riistakeskuksen asiantuntijoiden analyysiin lintukantojen tilasta. Lisäksi ajoista päätettäessä otetaan huomioon ainutlaatuisesti talkootyönä tehtävät riistakolmiolaskennat, jotka tarjoavat ajantasaista tietoa metsäkanalintukannoista.

Koska laskennat osoittivat lintukantojen pienentyneen, maa- ja metsätalousministeriö on säätänyt tälle vuodelle useita ajallisia ja alueellisia rajoituksia metsäkanalintujen pyyntiin, ja metson ja riekon metsästys on osassa maata kokonaan kielletty. Metsäkanalintukantojen heikkoa tilaa kuvastaa hyvin se, että jopa pyyn metsästysaikaa päätettiin paikoin lyhentää.

Aikuiset linnut arvokkaita

Suomen riistakeskus neuvoo kohdistamaan pyyntiä mahdollisuuksien mukaan nuoriin eli saman vuoden poikaslintuihin. Nuorten lintujen mahdollisuudet selvitä hengissä seuraavaan kevääseen ovat heikommat kuin aikuisten.

Näin aikuiset linnut edustavat lintukannan tuottavinta osaa ja arvokasta pääomaa, jota tulisi verottaa säästeliäästi. Kun metsästystä on tarpeen rajoittaa, se tehdään lyhentämällä metsästyskautta loppupäästä, jotta pyynti painottuisi enemmän nuoriin lintuihin.

Pyynti tulee niin ikään kohdistaa tasapuolisesti molempiin sukupuoliin kannan mukaisesti, etteivät sukupuolten lukusuhteet vinoudu. Tänä syksynä ohje koskee etenkin metsoa, jonka koiraspoikasia huono sää on erityisesti koetellut.

Metsäkanalintujen kannan väheneminen peräkkäisinä vuosina on osittain luonnollisista syistä johtuvaa suhdannevaihtelua, johon ei riistanhoidolla juuri voi vaikuttaa.

Se saattaa jopa olla merkki siitä, että metsäkanalintukannoille aiemmin tyypillinen jaksoittainen vaihtelu olisi palaamassa. Niinpä lähivuosina voi olla odotettavissa merkittävää kantojen runsastumista.

Vaikka kesä oli poikastuoton kannalta epäedullinen, metsäkanalintujen suosima mustikka tuotti runsaan marjasadon. Uudet poikaset voivat siis hyväkuntoisina alkaa valmistautua talveen runsaan ruoan turvin.

MAINOS
Priimatassi alusasujen pop-up-myynti Kyyjärven Paletissa